Ege Ajans

Ege Üniversitesi haber ajansı

Prof. Dr. Çağın, “Kadınları, yaşamın her alanında görünür kılmalıyız”

 EKAM, Türkiye Yüzyılı’nın kadınlarına yönelik önemli çalışmalar yürütmeye devam ediyor

 Prof. Dr. Çağın, “Kadınları, yaşamın her alanında görünür kılmalıyız”

Ege Üniversitesi (EÜ) Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKAM),  iş birliği içinde olduğu kamu ve özel kuruluşlarla birlikte geçmişten günümüze kadın ve kadın sorunlarına yönelik hem bölgesel hem ulusal hem de uluslararası alanda önemli bilimsel araştırmalar yürütüyor. Türkiye’nin tam kurumsal akreditasyona sahip, öğrenci odaklı, öncü araştırma üniversitelerinden olan Ege Üniversitesinde, EKAM’ın yanı sıra, Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı yüksek lisans programı yürüten Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı da öğrencilerine cinsiyetin sosyal, tarihsel, felsefî, politik, psikolojik, dinsel ve sanatsal görünümlerine odaklanan akademik çalışmalar sunuyor.

EKAM’ın kurulduğu günden bu yana gerek akademik çalışmalara gerekse geniş kitlelere yönelik etkinlik ve projelere imza attıklarını belirten Merkez Müdürü Prof. Dr. Şerife Çağın, “Türkiye Cumhuriyetinin 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında ‘Türkiye Yüzyılı’ mottosu ile önemli etkinlikler düzenledik. EKAM ve Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı olarak, önümüzdeki dönemde de sempozyum, konferans, panel, kitap, proje çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

“İzmir kadın hareketinde önemli bir merkez”

İzmir’in kadın hareketi konusunda önemli bir merkez olduğunu belirten Prof. Dr. Çağın, “Kadınların mesleki hayatta daha fazla görünür olması, İzmir’in demokratik yapısı ile ilişkili. Bu farkı, diğer şehirlere gittiğinizde daha iyi anlıyorsunuz. Yaşadığımız ev, yetiştiğimiz aile ortamı gibi içinde bulunduğumuz toplum da bizleri şekillendiriyor. Eğitim düzeyi ve kalitesi arttıkça, toplumsal sorunlarımızda da azalma olacaktır. Bu nedenle, toplumsal farkındalık ve eğitim bu süreçte çok önemli bir unsur. Günümüzde hala, ataerkil düzene bağlı olarak kadına atfedilmiş belli başlı sosyal görevler var, toplumu bu konuda bilinçlendirirsek, bu görevlerin sadece kadına atfedilmesinin önüne geçebiliriz. Kadınları çalışma hayatında ve yaşamın her alanında görünür kılmalıyız. Kadınların başarısını, toplumun her kademesindeki varlığını ne kadar ön plana çıkarırsak yanlış algıları o kadar azaltmış ve bu anlamda pek çok gencimize ilham vermiş oluruz” dedi.

“Çalışmalarımızla topluma yön vermeye devam edeceğiz”

EKAM’ın yayınları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Çağın, “2022’de ‘Babalar ve Kızları-Anneler ve Kızları’ sempozyum bildirilerini kitaplaştırmış, bununla ilgili bir de bilimsel araştırma projesi yürütmüştük. Bu yıl, bu çalışmanın diğer ayağı olarak görebileceğimiz ‘Anneler ve Oğulları-Babalar ve Oğulları’ başlıklı kitap çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanında, EKAM Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Dilek Yeliz Maktal Canko ve EÜ Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Sevinç Çırak Karadağ ile birlikte ‘Özel Gereksinimli Çocukların Annesi Olmak’ başlıklı yeni bir projeye başladık. Bu çalışmalarda Türkiye’nin değişik üniversitelerinden farklı disiplinlerinden akademisyen hocalarımız yer alıyor. Yine farklı disiplinlerin iş birliğiyle hazırlayacağımız sempozyum, kitap, sosyal sorumluluk projeleriyle hem bu konuda kadınlarımızın sesi olmayı hem de çocuklarımızla daha sağlıklı iletişim kurup, onların tedavilerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Ayrıca, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da kadına şiddeti önlemeye yönelik bilgilendirici etkinliklerimiz devam edecek. Yürüttüğümüz çalışmalarla topluma yön vermeye devam edeceğiz” dedi.

Lisansüstü öğrencileri ve akademisyenleri bir araya getirdiklerini söyleyen Prof. Dr. Çağın, “Geçen yıl başlattığımız önemli bir etkinliği bu yıl da devam ettireceğiz. Yüksek lisans programında, kadrosu Ege Üniversitesinde olan hocalarımızın yanında Dokuz Eylül, Kâtip Çelebi, Celal Bayar üniversitelerinden hocalarımız da ders veriyor. Farklı alanlarda kadın meselesini ele alan çok kıymetli tezler yapılıyor. ‘Tez Sunumları’ başlığı altında Kadın Çalışmaları Anabilim Dalında yapılmış tezleri ilgili grupların dikkatine sunuyoruz. Burada tezlerini yürüten öğrenciler, danışman hocalarıyla birlikte tezleri hakkında bilgi veriyorlar. Hem kadın konusunda çalışma yapacak öğrenciler için bir tartışma alanı yaratılmış oluyor hem de hocalar ve öğrenciler arasında güzel bir etkileşim gerçekleşiyor” diye konuştu.

“Kadının gücüne dikkat çekiyoruz”

Prof. Dr. Çağın, “Yine bir dizi şeklinde devam edecek başka bir etkinliğimiz ise, ‘Kadının Gücü ve Kadının Bilinmeyen Gerçekleri’ başlığını taşıyor. Bunun en anlamlı ve en dokunaklı örneklerini depremle gördük. Özel gereksinimli çocukların anneleri ise bunun başka bir örneği. Bunlar gibi kadının gücüne dikkat çekmeye yönelik konuları alanın uzmanlarından dinleyeceğiz. Yeni dönemde lise öğrencilerinin sanat dünyasında kadının yerine bakış açılarına ilişkin bir araştırma projesi yürütmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda, kadın sanatçıların, sanat dünyasında erkek sanatçılara göre bilinirliklerinin lise öğrencilerindeki algısı konusunda araştırma yapacağız. Önümüzdeki dönemde ayrıca, Ege Üniversitesi Etnografya Müzesi iş birliği ile tiyatro, el sanatları, resim gibi sanat dallarında kadın sanatçıların deneyimlerine ve biyografilerine odaklanan bir panel dizisi düzenleyeceğiz” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir