Ege Ajans

Ege Üniversitesi haber ajansı

Hakkımızda

Türkiye’de üniversiteler arasında kendi haber ajansını kuruan ilk üniversite Ege Üniversitesi’dir. Ege Üniversitesi Basın-Yayın Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Özcan Özal’ın girişimleri ve dönemin rektörü Prof. Dr. Sermed Akgün’ün onayıyla Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Kavaklı tarafından 2 Şubat 1987 tarihinde faaliyete geçirilmiştir. Ege Ajans’ın kuruluş amacı; üniversitede gerçekleştirilen bilimsel, kültürel, sosyal etkinliklerin, toplantıların, uygulamaların medyaya doğru ve sağlıklı olarak aktarılmasının sağlanmasıdır. Ege Ajans aynı zamanda Ege Üniversitesi’nin basın toplantılarının organizasyonlarını üstlenmiş, medya ile ilgili araştırmalar yürütmüş ve çeşitli sorumluluk projelerine öncülük etmiştir. Ajansın ilk işleyiş ve çalışma yönergesi Ege Üniversitesi Senatosu tarafından 27 Ocak 1987 gün ve 4 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Ege Ajans, 15.10.2017 tarihinde Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (EGEMM) kurulmasıyla faaliyetlerini EGEMM çatısı altında sürdürmeye başlamıştır. Bu tarihten itibaren fiziki imkanlarının yanısıra personel yapısı da güçlendirilen Ege Ajans, Ege Üniversitesi TV ve Radyo Ege Kampüs’ün haber bültenlerini hazırlamakla birlikte Ege Üniversitesi Basınla İlişkiler Şube Müdürlüğü ile de koordineli bir şekilde Ege Üniversitesi’nden medyada doğru ve sağlıklı haber akışının sağlanmasında önemli bir rol üstlenmeye devam etmektedir.

Ege Ajans’ın Görevleri:

  • Rektörlük ve bağlı kuruluşlar tarafından basına servis edilmesi istenen haber, bilgi ve duyuruların iletilmesini sağlamak
  • Ege Üniversitesi bünyesinde her türlü sosyal ve kültürel aktiviteyi ve sportif faaliyetleri takip ederek basına ulaştırmak.
  • İletişim Fakültesi öğrencilerinin deneyim kazanmaları amacıyla gerektiğinde haber alma sınırlarını üniversite dışına da taşıyarak (siyasi niteliği olmayan) haber çalışmaları yapmak.
  • Fakülte, yüksekokul, enstitü ve uygulama araştırma merkezleriyle, rektörlüğe bağlı diğer birimlerin geniş kapsamlı olarak düzenleyip kamu oyuna duyurmayı arzuladıkları konularda ilgili birimlerle ilişkiye geçerek, basın toplantıları düzenlemek.
  • Fakülte, yüksekokullar ve uygulama araştırma merkezlerinin işlev ve faaliyetlerini basın yoluyla kamuoyuna duyurmak; ayrıca basın mensuplarıyla üniversite yöneticilerinin tanışmasını sağlamak amacıyla, ilgili birimlerle koordinasyon suretiyle “tanıtım toplantıları” düzenlemek.
  • Ege Üniversitesi Rektörlüğü adına yayınlanan “Kalem Gazetesi”nin uygun görülecek yayınını gerçekleştirmek.

Ege Ajans Sorumlu Haber Müdürü: Prof. Dr. Bilgehan Gültekin
Egem Haber Koordinatörü: Yunus Atmaca
Editör Muhabir: Zeynep Aydoğdu
Editör Muhabir: Türker Becerikli
Görüntülü Haber Servisi: Sumru Üzan
Haber Servisi: Özlem Genç
Web & Sosyal Medya: Zümrüt Açık

Telefon: 0 (232) 311 16 42
Web Sayfası: https://euegeajans.com