Ege Ajans

Ege Üniversitesi haber ajansı

Egeli doktora öğrencisinden hemşirelik eğitimine yönelik sanal oyun projesi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı doktora programı öğrencisi Arş. Gör. Turgay Yalçınkaya’nın yürütücülüğünü üstlendiği “Hemşirelik Eğitiminde Venöz Kan Örneği Alma Becerisinin Kazandırılmasında Sanal Oyun Simülasyon Yönteminin Etkinliği: Randomize Kontrollü Bir Çalışma” başlıklı proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun bulundu. Projenin danışmanlığını Hemşirelik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şebnem Çınar Yücel üstleniyor. Proje ekibi açık erişim kapsamında hemşirelik öğrencilere venöz kan örneği almak için bir sanal oyun simülasyonu geliştirecek ve internet üzerinden Türkiye’deki bütün hemşirelik öğrencilerinin kullanımına sunacak.

Proje ekibini makamında ağırlayan Prof. Dr. Necdet Budak, “Hayata geçirdiğimiz proaktif yönetim anlayışı neticesinde ortaya çıkan araştırma kültürü ve  girişimcilik ekosistemi hem akademisyenlerimiz hem de öğrencilerimizin geliştirdikleri projeler önemli kurum ve kuruluşlardan destek alıyor.  Hemşirelik Fakültemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Şebnem Çınar Yücel ve öğrencisi Arş. Gör. Turgay Yalçınkaya’nın hemşirelik eğitimine yönelik projeleri de TÜBİTAK’tan destek aldı. Hocamızı ve öğrencimizi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

“Proje kan alma örneğinde  tıbbi hataları azaltmayı amaçlıyor”

Proje hakkında konuşan Prof. Dr. Çınar Yücel, “Hemşirelik eğitimi, teorik ve klinik öğretimden oluşan bir süreçtir ve temel amacı teorik bilginin klinik uygulamaya aktarılmasını sağlamaktır. Hemşirelik öğrencilerinin hem psikomotor hem de bilişsel becerilerini güçlendirmek için farklı öğretim yöntemleri kullanılıyor. Sanal oyun simülasyonu ile öğrencilere klinik karar verme durumlarına katılma fırsatı sunulacak ve anında geri bildirimle öğrencilerin performansı değerlendirilecek. Böylelikle, öğrencilerin hemşirelik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olarak profesyonel bir ortamda deneyim kazandırılacak” dedi.

  Proje detayları hakkında bilgi veren Arş. Gör.   Yalçınkaya,  “Venöz kan örneği alma (VKÖA), sağlık hizmetlerinin sunumunda yaygın olarak kullanılan bir laboratuvar prosedürüdür, ancak tıbbi hatalar içinde önemli bir yer tutar. Bu hatalar, hemolizli numuneler, pıhtılı numuneler, yetersiz numuneler ve hatalı numuneler gibi çeşitli sorunları içermektedir. Bu tür hatalar, hastaların tanı veya tedavi süreçlerinin gecikmesine, numunelerin yeniden alınmasına, hasta güvenliğinin tehlikeye atılmasına ve sağlık bakım kaynaklarının gereksiz tüketilmesine yol açabilir. Bu nedenle, Ege Üniversitesinde öğrencilerin venöz kan örneği alma sırasında karşılaşabilecekleri tıbbi hataları azaltmayı amaçlayan bir sanal oyun simülasyonu oluşturulması planladık. Bu simülasyon, gelecekteki sağlık profesyonellerinin daha iyi eğitim almalarına ve venöz kan örneği alma sırasında potansiyel hataları öğrenmelerine yardımcı olabilir” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir