Ege Ajans

Ege Üniversitesi haber ajansı

EÜ, Türk Dünyası’na ve Türkoloji’ye nitelikli genç bilim insanları kazandırıyor

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türkoloji araştırmalarına öncülük ediyor

EÜ, Türk Dünyası’na ve Türkoloji’ye nitelikli genç bilim insanları kazandırıyor

Ege Üniversitesi (EÜ) Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü (TDAE), nitelikli araştırmalar yapan bilim insanları ve tüm fiziksel olanaklarıyla alanında öncü konumda yer almayı sürdürüyor. Türk Dünyasının; dil, kültür, edebiyat, sanat, tarih, siyaset, sosyal ve ekonomik yapıları üzerine yoğunlaşan TDAE, dünyadaki Türkoloji araştırmalarına liderlik ederek, bilimsel araştırma ve incelemeler yürütüyor.

Türk Dünyasını ve kültürünü tüm dünyaya Enstitü aracılığıyla tanıttıklarını ifade eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye Türkçesi’ni, Türk Dünyasında yaygınlaştırmak ve Türk Dünyasında ortak bir yazı dili oluşturmak amacıyla nitelikli akademik ve bilimsel faaliyetlerini sürdürüyor. Türkçeyi dünya dili haline getirme yolunda somut adımlar atıyor. Enstitümüzde Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere, dünyanın farklı bölgelerinden gelen binlerce öğrenciye Türkçe öğretiyoruz. Aynı zamanda sürdürdüğümüz lisansüstü eğitim ve araştırma faaliyetlerimizle Türk Dünyası ile ilgili problemlerde kendi tezimizi dünya kamuoyuna duyurarak, ülkemizin diğer devletlerarasında daha etkin bir konumda olmasına katkı sağlıyoruz” dedi.

“Güçlü bir kurumsal kimliğe sahibiz”

Dünyadaki Türkoloji araştırmalarına liderlik yapma hedefiyle çalıştıklarını vurgulayan TDAE Müdürü Prof. Dr. Nadim Macit, “TDAE olarak, Türk Dünyasının tarihi, dili, edebiyatı, kültürü,  sosyal ve ekonomik durumunu araştırarak, bu alanlarla ilgili lisansüstü programlar açıyor ve Türk Dünyasına genç bilim insanları kazandırıyoruz. Bunun yanı sıra, Türkiye Türkçesi’nin Türk Dünyasında yaygınlaştırılmasına ve ortak bir yazı dilinin oluşturulmasına katkı sağlayacak yayınlar yapıyor ve kurslar açıyoruz. Bu noktada dünyadaki benzer kuruluşlarla araştırmacı ve yayın değişim organizasyonları da yürütüyoruz. Paydaşlarımızla birlikte yer aldığımız ortak projelerle ilgili bilimsel toplantılar düzenliyor, ayrıca bilimsel yayınlarla da iş birliği yapıyoruz. Türk Dünyasının sahip olduğu maddi ve manevi gücünü tespit ederek, bu gücün kullanımına yönelik öneriler sunuyoruz. Gerek alanında uzman akademisyenlerimiz ve araştırmacılarımız tarafından yapılan araştırmalarla gerekse enstitümüzün fiziksek olanaklarıyla güçlü bir kurumsal kimliğe sahibiz” dedi.

“Uluslararası öğrencilere Türkçe öğretiyoruz”

Enstitü hakkında bilgi veren Prof. Dr. Macit, “Bünyemizde ‘Türk Dili ve Lehçeleri Ana Bilim Dalı’, ‘Türk Halk Bilimi (Türk Folkloru) Ana Bilim Dalı’, ‘Türk Dünyası Edebiyatları Ana Bilim Dalı’, ‘Türk Dünyası Sosyal, Ekonomik ve Siyasal İlişkiler Ana Bilim Dalı’, ‘Türk Tarihi Ana Bilim Dalı’, ‘Türk Sanatı Ana Bilim Dalı’ olmak üzere 6 ana bilim dalımız bulunuyor. Ayrıca ‘Türkçe Öğretim Birimimiz (TÖBİR)’ ile bütünleşmiş bir yapılanmamız var. Akademisyenlerimiz öncülüğünde farklı konularda DPT, TÜBİTAK, UNESCO, BAP destekli birçok araştırma projesi yürütüyoruz. Yayınladığımız uluslararası hakemli bir dergi olan ‘Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi (TDİD)’ ile Türk Dünyası hakkındaki çeşitli konularla ilgili bilimsel makalelere yer veriyoruz” diye konuştu.

“Değer üretmeye devam edeceğiz”

Prof. Dr. Macit, “Enstitümüzde 2000 yılından bu yana toplam 143 doktora, 213 yüksek lisans tezi yaptırıldı. Lisansüstü eğitimini anabilim dallarımızda tamamlayıp, Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli üniversitelerinde öğretim üyesi olarak görev yapanların sayısı 58’e ulaştı. Ayrıca doktorasını tamamladıktan sonra Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan gibi Türk cumhuriyetlerindeki üniversitelerde, Çin Halk Cumhuriyeti’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan mezunlarımız da var. Bunların içerisinde bulundukları ülkenin devlet kademelerinde bakan, bakan yardımcısı, rektör yardımcı, müdür olarak görev yapanlar da var ve bizleri oldukça gururlandırıyorlar. Bugüne kadar gerçekleştirdiği eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetleriyle Türkiye ve Türk dünyasına önemli katkılar sağlamış bir enstitü olarak, değer üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir