Ege Ajans

Ege Üniversitesi haber ajansı

Egeli bilim ekibinden akciğer kanserinin tedavisine yönelik proje

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yasin Kaymaz’ın yürütücülüğünü yaptığı, “Küçük hücreli dışı akciğer kanserine karşı CAR T hücre tedavisi için alternatif hedef antijen havuzunun tek hücre genomik verileri ile zenginleştirilmesi” konu proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Araştırma Destek Birimi (ARDEB) Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmeye uygun bulundu.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, başarısından ötürü Dr. Öğretim Üyesi Yasin Kaymaz’ı tebrik etti. Prof. Dr. Budak, “Ege Üniversitesi olarak TÜBİTAK’a en çok proje veren ve projesi en çok kabul gören üniversitelerin başında geliyoruz. Üniversitemizde hayata geçirdiğimiz Ar-Ge, inovasyon ve araştırma iklimi ile birlikte projelerimiz hem nitelik hem de nicelik olarak artış gösterdi. Hocamızı ve proje ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu

Proje ile ilgili bilgi veren Dr. Öğretim Üyesi Yasin Kaymaz, “Küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) için FDA onaylı CAR T hücre tedavisi henüz mevcut değildir. Bunun en önemli nedenlerinden birisi mevcut tümör antijenlerinin düşük özgünlükleri ve ortaya çıkan yüksek yan etkileridir. Bu nedenle yeni hedef antijenlerin belirlenmesi ve aday havuzunun genişletilmesine yönelik çabaların artırılması KHDAK için de immüno-terapi kapılarını aralayacaktır” diye konuştu.

Projenin benzeri çalışmalardan ayıran yanlarını anlatan Dr. Öğretim Üyesi Yasin Kaymaz, “Projemiz, mevcut tek hücre transkriptom verilerini yeniden işleyerek, CAR T hücre tedavisi için aday antijen seçiminde bir paradigma değişikliğine katkıda bulunacak. Biyoinformatik analizlerle adaylık potansiyeli belirlenen yeni KHDAK antijenlerin özgünlüğü kanser hastalarının akciğer tümör ve sağlıklı doku örneklerinde ortaya koyulacak ve muhtemel klinik çalışmalara kapı aralayacak. CAR T hücre tedavisi için saptanması hedeflenen tümör antijenleri yüzey proteinleri olacağı için invaziv olmayan teşhis yöntemlerinden kanda likit biyopsi gibi uygulamalara bilimsel temel oluşturacak.  Tek hücre sekanslama ve meta verilerini kullanan benzersiz bilgi madenciliği yaklaşımımız mevcut tedavilerin kapsamını diğer maligniteler için de genişletmeye yardımcı olacak” dedi.

“Tümöre özgün antijenler keşfedilecek”

İlerleyen analitik ve moleküler tekniklerin ürünü tek hücre sekanslama verileri doğru biyoinformatik yaklaşımlarla yeniden işlenerek daha önce belirlenmeyen tümöre özgü antijenlerin keşfedilmesine ve yeni terapötik uygulamalara olanak sağlayabileceğini vurgulayan Dr. Öğretim Üyesi Yasin Kaymaz, “Projenin amacı, KHDAK’ın CAR T hücreleri ile hedeflenebilmesi için yeni tümör antijenlerinin keşfine olanak sağlayan bir bilgi üretim hattı oluşturmaktır. Amaca ulaşmak için hedef antijen havuzunun tek hücre sekanslama verileri ile genişletilmesi ve aday antijenlerin etkinliklerinin deneysel validasyonlarının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu proje yöntemleri  biyoinformatik tekniklerle veri zenginleştirme ve aday antijenlerin tespiti,  seçilen antijenlerin akciğer kanseri klinik tümör örnekleri ve normal dokular üzerinde immünohistokimya ile etkinliklerinin belirlenmesinden oluşmaktadır” diye konuştu.

Yürütücülüğünü Dr. Öğretim Üyesi Yasin Kaymaz’ın yaptığı, multidispliner iş birliği ile sürdürülen projede; araştırmacı olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Ayşe Caner ve Doç. Dr. İlker Akçam, proje danışmanı olarak Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Ali Veral ve  Prof. Dr. Kutsal Turhan ile  Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi  Doç. Dr. Hasan Bulut görev alıyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir