Ege Ajans

Ege Üniversitesi haber ajansı

Cumhuriyet Savcısı Nihal Fındık, “Adalet devletin temelidir”

EGEKAF’ta “Adalet Söyleşisi” düzenlendi

Cumhuriyet Savcısı Nihal Fındık, “Adalet devletin temelidir”

Ege Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ege Bölgesi Kariyer Fuarı programı kapsamında “Adalet Söyleşisi” düzenlendi. Söyleşiye konuşmacı olarak İzmir Cumhuriyet Savcısı Nihal Fındık katıldı. İzmir Fuar Alanı Turkuaz Salonu’nda düzenlenen etkinliğe EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Atılgan, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Dündar, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Onur Dinç’in yanı sıra Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Barış Coşkun, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkan ve üyeleri, adliye personeli, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Adaletin yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılması olduğunu belirten İzmir Cumhuriyet Savcısı Fındık, “Adalet, hak ve hukuku gözetme uygunluğu ve bu işi uygulayan devlet kuruluşları ve herkesi kendine düşeni kendi hakkını doğruluk olarak tanımlanmıştır. Adalet bu hayatın içindeki en önemli unsurlardan bir tanesidir. Adaletli olmak deyince adil olmak herkesi eşit davranmak, herkese hak ettiğini, hak ve hukuka uygun olarak sunmaktır. Adalet devletin temelidir diye genel bir kavram vardır. Anayasamızda kişilerin hak ve yükümlülükleri de düzenlenmiştir. Devletin temel amaç ve görevleri anayasamızın beşinci maddesinde düzenlenmiş olup devletin temel amaç ve görevi Türk milletinin bağımsızlığı ve bütünlüğüdür. Türkiye cumhuriyeti laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Eğer adalet olmazsa, kurumlar, gerçek veya tüzel kişiler adaletli davranmazsa kaos çıkar. Bu nedenle devletlerin anayasaları vardır. Bu metinler devletin temel bütün uygulama koşullarının yer aldığı temel yasalardır. Bununla birlikte gerek özel hukuk alanında gerekse kamu hukuku alanında bütün yasalar, anayasaya uygun olmak zorundadır. Anayasaya aykırı olan hiçbir yasa yürürlükte olamaz” dedi.

“Hiç kimse bir sebebi olmaksızın tutuklanamaz”

Kanunlar önünde herkesin eşit olduğunu dile getiren İzmir Cumhuriyet Savcısı Fındık, “Kadın, erkek, çocuk herkes; din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapılmaksızın yasalar önünde eşit haklara sahiptir. Yasalar önünde eşit bir şekilde yargılanırlar. Kadın ve erkek eşitliği anayasamızda özel olarak düzenlenmiştir. Anayasamızda, temel hak ve ödevler açıkça sayılmıştır. Kişilerin eğitim hakkı, sağlık hakkı, adil yargılanma hakkı anayasamızda tek tek sayılmıştır. Anayasamızda düzenlendiği üzere kişi hürriyeti gerek Türk Ceza Kanununda gerek anayasamızda güvence altına alınmıştır. Hiç kimse bir sebebi olmaksızın tutuklanamaz ve hürriyetinden mahrum bırakılamaz. Kişilerin hak ve ödevleri anayasamızda düzenlenmiştir. Kişiler mahkeme kararı olmaksızın gözaltına alınamaz tutuklanamaz. Şartları oluştuğunda mahkeme tarafından veya cumhuriyet savcıları tarafından resen serbest bırakılırlar veya adli kontrolle serbest bırakılabilirler. Kişilerin yargılanmaları mahkemelerce yapılır. Hiçbir mahkeme bir dosyaya bakmaktan çekilemez. Sadece yasada düzenlendiği şekilde üzere şartları varsa davadan çekilme hakkı vardır” diye konuştu.

“Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz”

Anayasada da belirtildiği üzere cezaların kişilerin onurunu kırıcı olmaması gerektiğini ifade eden İzmir Cumhuriyet Savcısı Fındık, ” Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile özel yasalarda kişilerin işledikleri eylemlerin suç olup olmadığı belirlenmektedir. Adil olmayan, adaletin sağlanmadığı toplumlar kaosa gider. Toplumların kişilere ve devlete olan güvenleri sarsılır. Bu nedenle adalet sisteminin düzgün, doğru ve bağımsız işlediği hallerde kişilerin devlete ve birbirlerine olan güvenleri aratacağı için devletin ve toplumun düzeni sağlam bir hale gelecektir. Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz. Yani bir kişi bir eylemi işlediğinde ‘Suç olduğu bilmiyordum’ demesi suç işlemediği anlamına gelmez” diye konuştu.

Cumhuriyet Savcısı Nihal Fındık, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Dündar ve İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Hasan Onur Dinç’in de katılımları ile öğrencilerin sorularını yanıtladı. Söyleşinin sonunda İzmir Cumhuriyet Savcısı Nihal Fındık’a EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Atılgan tarafından “Teşekkür Plaketi” verildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir