Ege Ajans

Ege Üniversitesi haber ajansı

Rektör Budak “Veriye dayalı şeffaf katılımcı anlayışla üniversitemizi birlikte yönetiyoruz”

EÜ kalite öncelikli çalışmalarında tüm paydaşların görüşlerine önem veriyor

Rektör Budak “Veriye dayalı şeffaf katılımcı anlayışla üniversitemizi birlikte yönetiyoruz”

Ege Üniversitesi (EÜ), araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda, çalışanlarının görüş ve önerilerine yönelik yapılan anketlerle faaliyetlerine yön veriyor. Anketlerin uygulanması, raporlanması, planlanması ve sürecin izlenmesi Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın girişimleri ile kurulan Ege Üniversitesi Kurumsal Gelişimi Planlama ve İzleme Koordinatörlüğü (EGE-PİK) tarafından yürütülüyor.

Ege Üniversitesinin, kalite güvencesi sisteminin bir parçası olarak paydaşlarının görüşlerini dikkate aldığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Bu amaçla Ege Üniversitesi; öğrencileri, mezunları, akademik ve idari personeli ile dış paydaşlarına düzenli olarak anketler uyguluyor. Uygulanan anketlerin sonuçları raporlanarak kalite kültürü ve veriye dayalı yönetim anlayışı gereği gelişmeye açık yönler tespit ediliyor. Tespit edilen gelişmeye açık yönlerin iyileştirilmesi için gerekli planlamalar yapılıyor. Yapılan bu planlar hayata geçirilerek titizlikle uygulanıyor. Bir sonraki dönemde paydaş anketleri tekrar uygulanarak raporlanıyor ve önceki döneme göre kıyaslamalar yapılarak uygulamaların etkisi belirleniyor. Ege Üniversitesi, kalite güvence sistemi ve kalite kültürünün gereği olarak bir yandan sürekli daha iyi olma çabasını sürdürürken bir yandan da katılımcı, şeffaf ve veriye dayalı bir yönetim anlayışını hayata geçiriyor. Kaliteyi önceleyen yönetim anlayışı gereği Üniversitemiz, kanıt temelli politika geliştirerek, yıllar itibarıyla gelişmeye açık yönlerini iyileştirmeye yönelik yaptığı uygulamalarını ve kurumsal gelişimini sürdürüyor. Veriye dayalı şeffaf katılımcı bir anlayışla üniversitemizi birlikte yönetiyoruz” dedi.

EÜ, çalışanlarından geçer not aldı

Ege Üniversitesinde yapılan son anket çalışmalarının sonuçları ile ilgili bilgiler paylaşan Rektör Budak, “Akademik personel memnuniyet anketi sonuçlarına göre akademik personelin; Ege Üniversitesi akademik personeli olmaktan memnuniyeti yüzde 81.3, üst yönetim değişimi ve yenileşmeyi destekleme çabasından memnuniyeti yüzde 78.6, EÜ’nün misyon, vizyon, ilke ve stratejilerinden memnuniyeti yüzde 78.4, üst yönetimin ulaşılabilirliğinden memnuniyeti ise yüzde 75.1 düzeyinde oldu. İdari personel memnuniyet anketi sonuçlarına göre ise idari personelin; Ege Üniversitesi personeli olmaktan memnuniyet düzeyi yüzde 78.3, EÜ’nün misyon, vizyon, ilke ve stratejilerinden memnuniyeti yüzde 69.7, Ege Üniversitesinin kurumsallaşmasından memnuniyeti yüzde 69.6, yönetiminin ulaşılabilirliğinden memnuniyeti yüzde 66.1, üst yönetimin değişimi ve yenileşmeyi destekleme çabasından memnuniyeti ise yüzde 63.4 oranında belirlendi.

Ege Üniversitesinde EGE-PİK koordinatörlüğünde; Ders Değerlendirme Anketi, Danışman Değerlendirme Anketi, Öğrenci Memnuniyet Anketi, Akademik Personel Memnuniyet Anketi, İdari Personel Memnuniyet Anketi, Son Sınıf Anketi, Mezun Anketi, İşveren Anketi ve Dış Paydaş Anketi gibi çalışmalar ile veriler işlenip raporlanıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir