Ege Ajans

Ege Üniversitesi haber ajansı

Türkiye’de dans üzerine ilk doktora programı Ege’de açıldı

Sanat ve bilimi birleştiren multidisipliner bir program

Türkiye’de dans üzerine ilk doktora programı Ege’de açıldı

Ege Üniversitesi, sürekli yenilenen lisansüstü eğitim programları ile fark yaratmaya devam ediyor. Ege’de, lisansüstü eğitim anlamında Türkiye’de bir ilk olan Türk Halk Oyunları Anabilim Dalı Türk Halk Oyunları doktora programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açıldı.  Program, Türkiye’de dans üzerine açılan ilk doktora programı oldu.  

Ege Üniversitesinde nitelikli uzman kadrosu ve akademik altyapısı ile çağa yönelik eğitim verildiğini ifade eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversite olarak lisans ve lisansüstü eğitim programlarımızda çağın gereksinimleri doğrultusunda yenilikler yapıyoruz. Bu noktada Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Türk Halk Oyunları Anabilim Dalı Türk Halk Oyunları  doktora programını açtık. Türkiye’de bugüne kadar Çağdaş, Modern Dans, Klasik Bale alanlarının hiçbirinde dans doktora programı olmadığından dans konusunda eğitim alan akademisyenler doktora eğitimlerinde zorunlu olarak farklı disiplinlere yöneliyorlardı. Yüksek Öğretim Kurulu,  doçentlik sisteminde bulunan güzel sanatlar temel alanı- sahne sanatları, ‘Dans ve Koreografi’ ve ‘Halk Dansları’ alanlarında kariyer yapmak isteyen akademisyenlerin doçentlik düzeyine kendi alanlarında yaptıkları doktora ile erişebilmelerini sağlayacak. Türk Halk Oyunları Anabilim Dalı Türk Halk Oyunları Doktora programı Türkiye’de bir ilk olmasının yanı sıra günümüzde faal olarak sekiz farklı üniversitenin türk halk oyunları bölümü yüksek lisans mezunlarıyla sosyal bilimler alanında dans konusu üzerine yüksek lisans eğitimini tamamlamış olan sayıca oldukça fazla doktora yapmaya aday bilim insanının akademik alanda ilerlemesine olanak sağlayacak” dedi.

Program, dans sanatlarında uzman ihtiyacını karşılayacak

Geleneksel Dans kavramının, yirminci yüzyılda sanat olgusu içinde kabul gördüğünü ancak belli bir eğitim, birikim ve disiplin süzgecinden geçirilmesi gerektiğini söyleyen Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öcal Özbilgin, “Günümüzde toplum çözümlemeleri için, görsel ve sahne sanatlarının önemli bir dalı haline dönüşen Etnokoreoloji bilimi alanında dansçı, bilim insanı, eğitmen, araştırmacı, eleştirmen olarak görev alacak uzmanlara gereksinim duyuluyor. Bu bağlamda Türkiye’de ilk Türk Halk Oyunları Lisans Programı 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinde, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarında 1989 yılında, Yüksek Lisans Programı ise 1992 yılında kurulmuştur. Yaklaşık otuz yıllık bir süreç sonrası geleneksel dans alanında yapılan uluslararası çalışmalara ve doktora programlarına paralel akademik eğitim vermek üzere, dans, geleneksel dans alanlarında bir doktora programı açılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Ege Üniversitesi Rektörlüğünün, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Türk Halk Oyunları Doktora Programı açılması konusundaki teklifi Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve söz konusu teklif uygun görülmüştür” diye konuştu.

Türk Halk Oyunları Anabilim Dalı Doktora Programının hedefinden bahseden Prof. Dr. Özbilgin, “Türk Halk Oyunları Anabilim Dalı Doktora Programının hedefi; sosyal bilim formasyonuna sahip, analitik düşünme becerisini dans alanında kullanabilen, bilimsel merak sahibi, sanatsal bilgi ve felsefî fikir üretebilen, disiplinler arası çalışma yapmaya yatkın, geleneksel dans ile ilgili alanlarda uzmanlık bilgisiyle sorunlara çözüm üretebilen bilim insanları yetiştirmektir. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Oyunları Anabilim Dalında açılan Türk Halk Oyunları Doktora Programını yürütecek, konusunda yetkin 1 profesör, 6 doçent ve 4 doktor öğretim görevlisi, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümünde görev yapıyor” dedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir