Ege Ajans

Ege Üniversitesi haber ajansı

“Eğitim Kurumlarında Yönetimsel Sorunların Analizi için Kuram Rehberi” raflarda

Eğitim yönetiminde kuramların uygulanmasına dair önemli bir rehber

“Eğitim Kurumlarında Yönetimsel Sorunların Analizi için Kuram Rehberi” raflarda

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Yılmaz Tonbul’un “Eğitim Kurumlarında Yönetimsel Sorunların Analizi için Kuram Rehberi” adlı kitabı raflardaki yerini aldı.

Kitabı hakkında bilgi veren Doç. Dr. Yılmaz Tonbul, “Bu kitabın temel amacı, kuramların gelişim sürecinin ve varsayımlarının ayrıntılı olarak tanıtılmasından ziyade, yönetimsel uygulamalarda örnekler üzerinden, onlardan nasıl yararlanılabileceğinin ortaya konulmasıdır. Bundan dolayı kuramların ileri sürdükleri varsayımlar, yöneticileri nasıl yönlendirebilir ve onlara nasıl yardımcı olabilir yaklaşımı üzerinden bir içerik oluşturulmuştur. Kuramlardan sadece ortaya çıkan sorunların çözümlenmesinde değil, sistemi kurmada ve önlemsel bir yaklaşımı hayata geçirmede de yararlanılabilmesi hedeflenmiştir. Bu kitap bir projenin ürünüdür. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı teşkilatlardan ve okullardan her düzeyde yöneticiye 40 kadar kuram tanıtılmış, bunların uygulamada nasıl işe koşulabileceği ile ilgili uygulamalı etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Takip eden aylarda bu yöneticilerle çevrimiçi görüşmeler yapılarak, en sık karşılaştıkları sorunları ve bunların çözümünde hangi kuramlardan nasıl yararlandıklarını, yine en sık başvurdukları kuramların hangileri olduğunu yazmaları istenmiştir. Kitap bu yönüyle çok sayıda yöneticinin, kuramları günlük iş hayatına sokarak çıkarımlarda bulunmasının bir ürünüdür. Her kuramın sonunda ayrıca araştırmacılar için de bilimsel araştırma metinlerinin yazımında, kuramlardan nasıl yararlanılabileceğine yönelik örnekler verilmiştir. Kitabın sonunda kuram kontrol soru listesi verilerek, uygulayıcıların ihtiyaç duymaları durumunda, kuramlara sadece sorular üzerinden toplu olarak erişimleri sağlanmıştır” dedi.

Doç. Dr. Tonbul, “Projenin hayata geçmesinde Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın proje kültürünü yayma çabası kapsamında, bizzat kendisinin üniversite dışı yapılarla birebir ilişkiye geçmesi ve toplantılara eşlik etmesi, İZKA yetkililerinin bu tür projeleri destekleme kararı almasında oldukça etkili oldu. Kendisine teşekkür ederim. Ülkemizde kuram geliştirme ve kuramları test etme çalışmaları, sosyal bilimlerde oldukça yenidir. Bu alanda yürüyecek daha çok yolumuzun olduğunu düşünüyorum. Yolun uzunluğu değil, yolcuların niteliği önemli. Sağlam bir kuşak geliyor. Hep birlikte daha parlak bir geleceği inşa edeceğiz” diye konuştu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir