Ege Ajans

Ege Üniversitesi haber ajansı

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Ege Üniversitesini ziyaret etti

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ı ziyaret etti. Ege Üniversitesi kampüsündeki Ege Teknopark’ı ve Ege Derin Teknoloji Fabrikası’nı da gezen Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet, birimlerin yetkililerinden bilgi aldı. Ziyaret kapsamında, Ege Teknopark yetkilileri tarafından, yürütülmekte olan AB destekli projeler konusunda sunum yapıldı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut’un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Budak, Ege Üniversitesinde yapılan akademik ve bilimsel çalışmalar ile sürdürülen Avrupa Birliği destekli projeler hakkında bilgiler verdi.

Ege Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Emre İlker,   Ege Teknopark ve Ege Derin Teknoloji Fabrikası ile ilgili bir sunum yaptı. Ege Teknopark’ın, başta yaşam bilimleri olmak üzere yeşil, sürdürülebilir ve derin teknolojiler ile öncelikli alanlara yönelik ulusal ve uluslararası iş birlikli çalışmalara ev sahipliği yaptığını vurgulayan Prof. Dr. Emre İlker, yürütülen Avrupa Birliği destekli projeleri anlattı.

Ege Teknopark bünyesinde yürütülmekte olan Avrupa Birliği destekli projelerin bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Emre İlker, “Bunlardan birisi de Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği eş finansmanı ile Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında yürütülen D-TECH4Ent projesidir.  Ege D-Tech Projesi; bölgedeki derin teknoloji ve inovasyon kapasitesini geliştirerek, yenilikçi ürünlerin ticarileştirilmesi ve uluslararasılaştırılması süreçlerinde girişimcilere destek olup, ilgili paydaşlar arasında iş birliği ağları ve stratejik ortaklıklar kurulmasını teşvik ederek İzmir bölgesinin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunuyor. Ekonomik kalkınmanın öncüleri arasında yer alan sağlık teknolojileri, yaşam bilimleri ve yapay zeka teknolojileri ile derin teknoloji sektörüne odaklanan bu proje; eğitim, kuluçka, danışmanlık ve ağ oluşturma faaliyetlerinin yanı sıra İzmir’deki derin teknoloji girişimcileri ve ilgili yatırımcıların da kapasitesini geliştirmeyi hedefliyor. Yine proje kapsamında oluşturulan kuluçka merkezi Ege Derin Teknoloji Fabrikası, derin teknolojiyle ilgili inovasyonların üretilmesi için donanım malzemeleri ve makinelerini bünyesinde barındırıyor. Yürütmekte olduğumuz bir diğer proje olan EBIC-Ege’de ise, Avrupa İşletmeler Ağı’nın Ege Bölgesi’ndeki konsorsiyumunun liderliğini üstleniyoruz. Bu proje kapsamında sadece akademisyenlere ve girişimcilere değil aynı zamanda bölgemizde yer alan KOBİlere de sınır ötesi iş birliği fırsatları sağlarken, bölgemizin ticaret hacminin artmasına ve inovasyon kapasitesinin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Bir başka projemiz olan ve ‘Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD)’ tarafından fonlanan D-TECH4MigrEnt projesi özelinde derin teknolojiler odağında geçici koruma altındaki göçmenler ve ev sahibi ülke bireylerinin girişimcilik bilgi ve yetkinliklerinin geliştirilmesi için ön kuluçka programını hazırladık ve ön kuluçka altyapısının oluşturulmasını sağladık. Bu amaçla 255 bin Euro hibe desteği ile Ege Derin Teknoloji Fabrikasında girişimcilere tam teşekküllü bir ortak kullanım ofisi ve donatıları sağlayıp, bunun yanında genel ve teknoloji odaklı girişimcilik eğitimleri ve ön kuluçka eğitimleri verdik” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir