Ege Ajans

Ege Üniversitesi haber ajansı

Ege Teknopark’ın liderliğini üstlendiği AB’nin finanse ettiği 999 bin 503 Euro’luk dev proje

Ege Üniversitesinin yüzde 100 hisse sahibi olduğu ve yüzde 100 doluluk oranı ile hizmet veren Ege Teknopark, başta yaşam bilimleri olmak üzere yeşil ve sürdürülebilir teknolojiler ile 12. Kalkınma Planı’nda yer verilen öncelikli alanlara yönelik ulusal ve uluslararası iş birlikli çalışmalara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Proje liderliğini Ege Teknopark’ın yaptığı 7 ülkenin konsorsiyumu ile hazırlanan (Establishing The Investment Network for Startups and Entrepreneurs Focused on Green and Sustainable Technologies) “Invest2Scale Projesi”, Yükseköğretim Kurulu Üniversite İzleme ve Değerlendirme kriterlerine de eklenen, Avrupa Komisyonu HORIZON EUROPE (Ufuk Avrupa-2024) programı kapsamında desteklenmeye uygun bulundu.

Ege Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Emre İlker’i ve beraberindeki bilim ekibini makamında ağırlayarak tebrik eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Tam akredite, öğrenci odaklı, araştırma üniversitemizin Teknoparkı; ülkemizin milli teknoloji hamlesi vizyonu doğrultusunda, dünya ile uyumlu son teknolojik altyapısı ile Türkiye’yi global bir teknoloji üssü haline getirmek için yenilikçi ve girişimci bir anlayışla uluslararası iş birlikli çalışmalarına devam ediyor. Ülkemizin katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi ve nitelikli istihdamın artırılması hedefi doğrultusunda araştırma-geliştirme ve inovasyon içerikli proje çalışmalarına öncelik veriyor. Proje liderliğini Ege Teknoparkımızın üstlendiği uluslararası konsorsiyum tarafından hazırlanan yeşil ve sürdürülebilir teknolojiler üzerinde çalışan ve bu ekosistemlerde kurulu start-up’ların yatırıma erişiminin iyileştirilmesini hedefleyen 999 bin 503 Euro bütçeli projemiz, Ufuk Avrupa programı kapsamında desteklenmeye uygun bulundu. Projenin 165 bin 950 Euro’luk kısmı Ege Teknoparkımız tarafından kullanılacak. Bu vesile ile bir kez daha Teknopark ekibimizi tebrik ediyorum. Bilim insanlarımıza katkı sunmayı, imkânlarımızı araştırmacılarımızın kullanımı için seferber etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Ege Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Emre İlker ise  “Invest2Scale projesi, Türk, Yunan ve Romanya girişimcilik ekosistemlerine sınır ötesi yatırımların artırılmasını hedeflerken, yeşil ve sürdürülebilir teknolojiler üzerinde çalışan ve bu ekosistemlerde kurulu start-up’ların yatırıma erişiminin iyileştirilmesini hedeflemektedir. Invest2Scale projesi, proje ortaklarının sahip olduğu yatırımcı ağı sayesinde start-up’lara Avrupa İnovasyon Karnesi’nde inovasyon lideri ve güçlü inovatif ülkeler olarak belirlenen ülkeler arasında yer alan Fransa, Hollanda ve Danimarka ve Belçika’dan yatırım fırsatları sunacaktır” diye konuştu.

   “Yeşil ve sürdürülebilir teknolojiler özelinde kuluçka programları açılacak”

Projenin 7 partnerden oluştuğunu ifade eden Prof. Dr. Emre İlker, “Girişimcilik ekosistemini temsil eden 3 partner, yeşil ve sürdürülebilir teknolojiler özelinde kuluçka programları açacak olup, programa kabul edecekleri start-up’lara mentorluk hizmetleri ve eğitimler verecektir. Yatırım ekosistemini temsil eden 3 partner ise yatırımcı ağı olarak hizmet vermektedir. Bu partnerler kendi ağlarındaki yatırımcıları, bahsi geçen kuluçka programlarında yer alan start-up’lar ile tanıştıracaktır. Belçika’daki ortak ise, hem küçük ölçekli bir yatırım ağı olarak hizmet verecek, hem de bu projedeki eylemleri göz önüne alarak, AB otoritelerine mevcut uluslararası yatırımcılık kuralları ile ilgili bir tavsiye raporu sunacaktır. Yatırımcıların başka bir ülkede yerleşik bir start-up’a yatırım yaparken en büyük sorunlarından biri, o ülkedeki ekosistemi bilmemesidir. Bu yüzden, girişim ekosistemini temsil eden ülkelerdeki yatırımcılar ile diğer 3 ortak tarafından temsil edilen yatırımcılar, Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Fransa’da düzenlenecek olan ikili iş birliği etkinliklerinde bir araya gelecektir. Aynı zamanda bu etkinliklerde, bahsi geçen kuluçka programlarında yer alan toplam 9 tane (her ortak için 3 tane) start-up sunum yapacaktır. Ek olarak, girişimcilik ekosistemini temsil eden ortakların ofislerinde, kendi ülkesindeki yatırımın yasal kurallarını bilen bir kişi görev alacaktır ve bu kişi, gerek olması halinde yabancı yatırımcıları bilgilendirecektir. Aynı zamanda, start-up’ların ve yatırımcıların bir araya gelebilmesi için bir platform oluşturulacaktır. Bu platformda start-up’lar fikirlerini, iş planlarını ve yatırımcı sunumlarını sergileyeceklerdir ve böylece yatırımcılar, ilgilendikleri start-up’lar ile iletişime geçebileceklerdir” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir