Ege Ajans

Ege Üniversitesi haber ajansı

Egeli bilim ekibinden özel yetenekli öğrencilerin öğretmenlerine yönelik anlamlı proje

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanlarının ve lisansüstü öğrencilerinin araştırmacı ve rehber olarak yer aldığı  “Bilim ve Sanat Merkezi Destek Eğitim Etkinliklerine Sportif Eğitsel Oyunların Entegrasyonu” başlıklı TÜBİTAK projesi kapsamında; İzmir’deki özel yetenek tanısı konan öğrencilerin eğitim aldığı Bilim ve Sanat Merkezlerinde görev yapan öğretmenlere yönelik spor, beden eğitimi ve fiziksel aktiviteye dayalı eğitim etkinlikleri tasarlanarak uygulandı.

Yürütücülüğünü Dr. Berrin Akın Akbüber’in yaptığı proje; Ege Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Aliağa Belediyesi, Aliağa Habaş Mehmet Rüştü Başaran Bilim ve Sanat Merkezi iş birliğinde gerçekleştirildi.

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Olcay Kiremitci,  “Türkiye genelinde desteklenen 34 projeden birisi olan Bilim ve Sanat Merkezi Destek Eğitim Etkinliklerine Sportif Eğitsel Oyunların Entegrasyonu başlıklı projede Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi akademisyenleri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri de yer aldı. Proje farklı kurumların iş birliğinde multidisipliner bir anlayışla hazırlandı.  Amacı,  üstün yetenekli ve zekalı öğrencilerin eğitim gördüğü Bilim ve Sanat Merkezlerinde spor, beden eğitimi ve fiziksel aktiviteye dayalı eğitim uygulamaları ve etkinliklerin artırılması amacıyla hizmet içi öğretmen eğitimi programının tasarlanması ve uygulanmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, çocuk ve toplum sağlığını tehdit eden kronik hastalıklar, postür bozuklukları, psikolojik rahatsızlıklar gibi sorunlara yaşam boyu fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenme alışkanlarını edinmeleri yoluyla önlem almaktadır. Ayrıca, üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin yoğunlukla bilişsel aktivite, akademik başarı ve teorik konularla ilişkili eylem ve süreçlere katılması sebebiyle, duygusal, sosyal, fiziksel ve devinişsel gelişimlerini destekleyici spor, fiziksel aktivite ve oyun temelli oyunlara ihtiyaç duydukları da öğretmenler tarafından dile getirilmiştir” diye konuştu.

“Öğretmenler oyun tasarımı çalışmalarında ilerlemeler kaydettiler”

Doç. Dr. Olcay Kiremitci, “Proje kapsamında, Bilim ve Sanat Merkezleri’nde üstün yetenekli ve zekâlı öğrencilere eğitim veren öğretmenlerin disiplinlerarası hareket uygulama ve oyunları, bütünleştirilmiş fiziksel aktivite ve beden eğitimi, sportif eğitsel oyun uygulamaları, hareket eğitimi, antrenman bilgisi, spor pedagojisi, bütünleştirilmiş fiziksel aktivite uygulamalarında güncel araştırma, yaklaşım ve projeler ile ilgili bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Proje kapsamında, öğretmenler eğitimlere tabi tutulmuştur. Öğretmenler,  ‘Sportif Eğitsel Oyunlar’, ‘7-10 Yaş Çocuk Gelişimi ve Oyun’, ‘Çocuklarda Çok Yönlü Hareket Eğitimi’, ‘Antrenman Bilgisi’, ‘Bütünleştirilmiş Sportif Eğitim Uygulamaları Ve Oyunlar: Güncel Araştırma, Proje ve Uygulamalar’, ‘Bütünleştirilmiş Eğitim Programları Perspektifinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi’ konu başlıklarında eğitim aldılar. Proje kapsamında gerçekleştirilen çalıştayda öğretmenler Bilim ve Sanat Merkezleri’nde uygulayabilecekleri fiziksel aktivite temelli etkinlik ve oyun tasarımı çalışmalarına katıldılar. Proje sonucunda öğretmenlerin hareket eğitimi ve fiziksel aktivite ile ilgili bilgi, beceri ve tutumları ön ve son testler ile karşılaştırılırken, yapılan değerlendirmeler sonucunda ilgili parametrelerde öğretmenlerin önemli ilerlemeler kaydettiği görülmüştür” dedi.

Egeli bilim insanları ve öğrenciler de  proje ekibinde yer aldı

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Bahtiyar Özçaldıran, Doç. Dr. Olcay Kiremitci, Arş. Gör. Berkcan Boz, Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden Doç. Dr. Ahmet Bildiren, Aliağa Habaş Mehmet Rüştü Başaran Bilim ve Sanat Merkezinden Dr. Cihangir Akbüber’in araştırmacı olarak görev aldığı projenin eğitmen kadrosunda ise, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Engür, Öğr. Gör. Burhan Eğlenoğlu, Arş. Gör. Pelin Gönkek yer aldı.  Projenin rehber kadrosunda ise  Ege Üniversitesi Spor ve Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı doktora mezunu uzman öğretmen Dr. Yeliz Özveren, Sporda Psiko-sosyal Alanlar Anabilim Dalı Öğrencisi uzman Pınar Özkaya ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans öğrencisi Mert Açar yer aldı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir