Ege Ajans

Ege Üniversitesi haber ajansı

“Dünya İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları Günü Farkındalık Sempozyumu”

Bireylerin günlük yaşamını derinden etkileyen ve dünya çapında pek çok kişide görülen inflamatuvar bağırsak hastalıklarına dikkat çekmek üzere Ege Üniversitesi (EÜ) Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İnflamatuvar Bağırsak Hastaları ve Aileleri Yardımlaşma Derneği (İBHAYD) ve EÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) iş birliği ile bu yıl ilk kez “Dünya İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları Günü Farkındalık Sempozyumu” düzenlendi.

Çevrimiçi olarak düzenlenen sempozyuma EÜ Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Dönmez, İBHAYD Başkanı Ömür Akkaya, Sempozyum Başkanları EÜ Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasemin Yıldırım ve Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nalan Gülşen Ünal, EÜ Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği AD Başkanı Prof. Dr. Aynur Türeyen, AÇÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Temiz, AÇÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları AD Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Amine Terzi, akademisyenler, İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı olan hastalar ve öğrenciler katıldı.

“Bağırsaklarımız ikinci beynimizdir”

İnflamatuvar bağırsak hastalıklarının dünya çapında çok sayıda bireyi etkilediğini söyleyen EÜ Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Dönmez, “ İnflamatuvar bağırsak hastalıkları, günlük yaşamda ciddi sorunlara yol açan kronik hastalıklar grubudur. Hastalığın yalnızca fiziksel boyutu değil psikososyal boyutu da bireyler açısından oldukça zorlayıcı olabilmektedir. İnflamatuvar bağırsak hastalıklarına sahip bireylerde, genel topluma göre yaşam kalitesi, psikososyal işlevsellik ve iyilik halinin azaldığını gösteren ve ayrıca hastalığın aktif dönemlerinde, psikososyal durumun daha kötü seyrettiğini gösteren birçok bilimsel çalışma bulunmaktadır. Mesela bağırsağın vagus sinirinden dolayı ikinci beyin olarak atfedilmesinin nedeni serotonin salınımını sağlamasındandır. Antidepresan etki sağlayan bu nörotransmitter istendik düzeyde olmadığında depresyon belirtilerine neden olur. Bu nedenle bağırsak sağlığı önemlidir. Hastalığı tüm yönleriyle düşündüğümüzde, İBH ile yaşayan bireyler için ülkemizde ve dünyada farkındalık çalışmalarının artması gerektiği kaçınılmaz bir gerçek olarak görülmektedir” diye konuştu.

Prof. Dr. Dönmez, “Bu yıl Dünya İBH Günü’nün 2022 yılı teması olan ‘İBH’ın Yaşı Yoktur’ başlığı altında fakültemiz ev sahipliğinde, içerisinde İBH’ya ilişkin güncel ve orijinal konuların bulunduğu bu sempozyum programı düzenliyoruz. Sempozyumumuzun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Sempozyumda “İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı” ile ilgili bilgi veren Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Yasemin Yıldırım, “İnflamatuvar bağırsak hastalıkları gastrointestinal sistemin çeşitli bölgelerini tutabilen, remisyon ve alevlenmelerle seyreden, patogenezi tam olarak açıklanmayan kronik İnflamatuvar hastalıklardır. Ülseratif kolit ve Crohn hastalığı olmak üzere iki tipi bulunmaktadır” dedi.

İnflamatuvar bağırsak hastalıkları ve sosyal yaşama etkileri hakkında bilgi veren Prof. Dr. Yıldırım,  “Dünya çapında 5 milyondan fazla bireyin ülkemizde ise yaklaşık 80 bin bireyin inflamatuvar bağırsak hastalığı ile yaşadığı tahmin edilmektedir. İnflamatuvar bağırsak hastalığı ile yaşayan bireyler şiddetli ağrı ve ishal gibi baş etmesi zor olan semptomlar deneyimlemekte ve bu semptomlar hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkilenmekte ve maalesef hastalarda sosyal izolasyona da neden olabilmektedir” diye konuştu.

“Toplumsal farkındalık düşük”

Prof. Dr. Yıldırım “Gerek ülkemizde gerek ise dünyada inflamatuvar bağırsak hastalıklarıyla ilgili toplumsal farkındalığın düşük olduğu; internet, sosyal medya gibi iletişim araçlarında bu hastalıklara ilişkin maalesef çokça yanlış bilgi bulunduğu görülmektedir. Bu nedenle Crohn hastalığı ve ülseratif kolite karşı mücadelede dünya çapında insanları birleştirmek için her yıl İBH’ya ilişkin çeşitli etkinlikler düzenlenmeye başlamıştır. Dünya İBH Günü, beş kıtada ve ülkemizin de içinde bulunduğu 50’den fazla ülkeyi temsil eden hasta örgütleri tarafından yönetilmekte ve Avrupa Crohn ve Ülseratif Kolit Dernekleri Federasyonu (EFCCA) tarafından her yıl farklı temalar oluşturularak koordine edilmektedir. Bu yıl İBH farkındalık etkinliğinin ilkini gerçekleştirdiğimiz için büyük bir mutluluk ve onur yaşıyoruz” dedi.

İBHAYD Başkanı Ömür Akkaya ise sempozyumda derneğin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Sempozyum boyunca alanında uzman akademisyenler tarafından “İçindeki Sese Kulak Ver: İBH ve Önemi Nedir ?”, “İBH Semptomlarını Nasıl Hafifletebiliriz?:Psikososyal Sorunlar”, “İBH Semptomlarını Nasıl Hafifletebiliriz?:Fiziksel Sorunlar”, Dünden Bugüne İBH’da Bilimsel Çalışmalar” ve “İBH ile Yaşam” konularında sunumlar yapıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.