Ege Ajans

Ege Üniversitesi haber ajansı

Egeli bilim insanı Öğr. Gör. Gülsün’ün “Sözlü ve Yazılı Anlatım” kitabı raflardaki yerini aldı

Ege Üniversitesi Türk Dili Bölümü Öğretim Görevlisi Arife Gülsün’ün,  başta üniversite öğrencileri olmak üzere her yaştan insana Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırmak amacıyla hazırladığı  “Sözlü ve Yazılı Anlatım / Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri” kitabı, raflardaki yerini aldı.  EÜ Türk Dili Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yılmaz Özkaya, Bölüm Başkan yardımcıları Öğretim Görevlisi Emel Erincik ve Öğretim Görevlisi Arife Gülsün’ü makamında ağırlayan Prof. Dr. Necdet Budak, akademisyenleri çalışmalarından dolayı kutladı. Ziyarette,  Ege Üniversitesi Türk Dili Bölümü Öğretim Görevlisi Arife Gülsün, iki ciltten oluşan Türk Dili ders kitaplarının ikincisi olan, Sözlü ve Yazılı Anlatım adlı kitabını Rektör Budak’a takdim etti.

Bireysel ve toplumsal başarıyı yakalamanın, sağlam bir dil bilinci oluşturmakla mümkün olduğunu vurgulayan Rektör Budak, “Kişiliğin gelişmesinde, millî benliğin oluşumunda dilin önemi tartışmasız çok büyüktür. Yükseköğretim kurumlarında bilimsel ve çağdaş yöntemlerle güncellenmiş Türk Dili derslerinin böylesine kutsal bir amaca hizmet ediyor olması, bu derse büyük önem verilmesini de gerekli kılmaktadır. Bireysel varlığımızın ve millî benliğimizin teminatı olan dilimizi korumak ve onun yapısını ve işleyiş özelliklerini en iyi şekilde kavratmak görevimiz olmalıdır” dedi.

“Dilini iyi bilen bireyler, düşüncelerini daha iyi ifade ederler”

Kitabın içeriği ile ilgili bilgi veren EÜ Türk Dili Bölümü Öğr. Gör.  Arife Gülsün ise,  “İnsan, dille düşünüp dille etrafını algıladığındandır ki dilini iyi tanıyan, kurallarını iyi bilen bireyler; düşüncelerini daha iyi ifade eder ve geliştirirler. Yazarak, konuşarak anlaşan, gelişen insan, böylece üretici ve katılımcı bir kimlik kazanır. Ana dili eğitimi bütün yaşamı kapsayan bir eğitimdir. Türk Dili dersinin amacı yükseköğrenimini tamamlamış olan her bireye, ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-düşünce bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak ve ana dili şuuruna sahip insanlar yetiştirmektir. Türk Dili dersleri, öğrencilerin, kendilerini ve çevreyi anlayıp anlamlandırmalarına, farklı bakış açıları geliştirmelerine olanak sağlamalı; genel kültürünü artırmış, ufkunu genişletmiş, sağlıklı düşünen, sağlıklı yorum yapan, çözüm üreten bireyler olarak mesleklerine hazırlanmalarına katkı sunmalıdır” diye konuştu.

“Dil bilgisi konuları uygulamalarla desteklenmelidir”

Dilin yapısını, kurallarını tanımayan bir öğrenciden iyi okuyup yazmasının ya da konuşmasının beklenemeyeceğini ifade eden Öğr. Gör.  Gülsün, “Dil bilgisi konuları uygulamalarla desteklenmeli, eksikler giderilmeli ve böylece okuma, yazma, dinleme, konuşma çalışmalarından daha çok verim alınmalıdır. Dünyamızın, sahip olduğumuz kelimelerle sınırlı olduğu gerçeği öğrencilere anlatılabildiği nispette, ders amacına ulaşacak ve faydalı olacaktır. Kelime kadrosunu geliştirme ve onların çağrışım değerlerinden faydalanma çalışmaları; edebî zevki, estetik anlayışı gelişmiş, kendini güzel, doğru ve etkili ifade edebilen öğrencilerin yetişmesine katkı sağlayacaktır. İnsanın kelime ve kavram bakımından zenginliğinin, düşüncede de zengin olması anlamına geldiği bir gerçektir. Bu yüzdendir ki Türk Dili derslerinde kelime öğretimine ayrı bir önem verilmesi gerekmektedir” dedi.

Kitap her seviyeye uygun olarak özenle hazırlandı

Kitabın 7 bölümden oluştuğunu söyleyen Öğr. Gör.  Gülsün, “İki ciltten oluşan Türk Dili ders kitaplarının ikincisi olan, Sözlü ve Yazılı Anlatım adlı kitap; 7 bölümde toplanmıştır. Diğer Türk Dili ders kitaplarından farklı olarak bu kitapta sözlü ve yazılı anlatım konuları yazışmalar ve yazım kurallarıyla birlikte bölüm bölüm incelenmiştir. Bu yönteme, bütüncül öğretim amacına yönelik olarak maksimum fayda sağlamak üzere başvurulmuştur. Konuların kavratılmasına yardımcı olacak metinler özenle oluşturulmuş, öğrencinin ilgisini çekecek ‘Bunları Biliyor musunuz?’ bölümüyle zenginleştirilmeye çalışılmıştır. Bol uygulamayla, bölüm sonu özetiyle, sorularla ve testlerle konunun iyice pekiştirilmesi sağlanmış; tablolarla, grafik ve resimlerle de metinler beslenmiştir” diye konuştu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir