Ege Ajans

Ege Üniversitesi haber ajansı

Ege Tıp’ta 2. Ulusal İntörn Hekimlik Kongresi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) koordinesinde, intörn hekimlerin birinci basamak hekimlik pratiğinde sık görülen hastalıklar, önemli başvuru nedenleri, tanı ve tedavi yaklaşımları konusundaki bilgilerinin güncellenmesi amacıyla düzenlenen ‘II. Ulusal İntörn Hekimlik Kongresi’nin açılış oturumu EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın katılımıyla yapıldı. Rektör Budak, “Ege Üniversitesi olarak Tıp Fakültemiz öncülüğünde sağlıkta bütüncül bir yaklaşımı esas alarak, öğrencilerimizin öğrenim ve mesleki hedeflerine ulaşmasında ihtiyaç duydukları tüm olanakları sağlamaya gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

EÜTF Muhiddin Erel Amfisindeki açılış oturumuna, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, EÜ Rektör Yardımcısı ve EÜTF Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün, EÜTF Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Çoğulu, dekanlık ve başhekimlik yönetimi, akademisyenlerle tıp fakültesi öğrencileri katıldı. Bu yıl “Olgu Örnekleriyle Tanı ve Tedavi Yaklaşımı” temasıyla düzenlenen ‘II. Ulusal İntörn Hekimlik Kongresi’nin açılış oturumunda konuşan Rektör Budak, tıp eğitiminin son dönemi olan intörn hekimlik sürecinin, öğrencinin meslek hayatına adaptasyonunu kolaylaştıran önemli bir geçiş dönemi olduğunu söyledi. Bu dönemin, öğrencilerin teorik olarak edindikleri bilgiyi uygulamaya dökmesi, akademisyenlerin gözetiminde klinik karar alma süreç ve uygulamalarına aktif katılım sağlaması bakımından kritik bir önem taşıdığının altını çizen Rektör Budak, “Öğrencilerimiz bu süreçte, hastane ortamının dinamiklerini, hasta ve çalışan ilişkisini, mesleki etik ve ahlaki değerleri, kritik anlarda karar alma pratiklerini çok daha iyi deneyimleme fırsatı buluyor. Sürecin tüm bu bileşenleri, bu dönemde alınacak eğitimin ne kadar hassas olduğunu da gözler önüne seriyor. Dolayısıyla intörnlük eğitiminin bütüncül bir yaklaşımla yapılandırılması; bilgi ve tecrübe aktarımının, öğrencilerin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda yapılması gerekiyor” dedi.

“EĞİTİM PROGRAMLARIMIZI VE ALT YAPIMIZI GÜNCELLİYORUZ”

Ege Üniversitesi olarak Tıp Fakültesi öncülüğünde sağlıkta bütüncül bir yaklaşımı esas alarak, öğrencilerin öğrenim ve mesleki hedeflerine ulaşmasında ihtiyaç duydukları tüm olanakları sağlamaya gayret gösterdiklerine değinen Rektör Budak, “Bilgi ve beceriyi erişebilir kılmanın yanı sıra, bu bilgiyi analiz ve sentezleme yeteneğini de öğrencilerimize kazandırmak için hiç durmadan çalışıyoruz. Eğitim-öğretim programlarımızı, bilimsel ve teknolojik altyapımızı çağın koşullarına uygun olarak güncelliyoruz. Ülkemizdeki farklı tıp fakültelerinden intörn öğrencileri ağırladığımız bu kongre de bu yöndeki gayretlerimizin göstergesidir. Kongre ile intörn hekimlerimizce belirlenen başlıklarda tanı ve tedavi yaklaşımlarına ait bilgilerin güncellenmesini hedefliyoruz” diye konuştu. Hekim adaylarına da seslenen Rektör Budak, “Kısa bir süre sonra mezun olup halkımıza hizmet etmeye başlayacaksınız. Yeryüzündeki en kutsal mesleklerden olan doktorluk mesleğini icra ederken birçok zorlukla karşılaşacaksınız. Sizlerden beklentimiz, bu zorluklarla mücadele ederken toplumun sorunlarına duyarlılık göstermeniz, hasta-hekim arasındaki kutsal iletişimi her koşulda korumaya özen göstermenizdir. İyi bir hekim olmanın yolunun iyi bir insan olmaktan geçtiğini unutmayın” dedi.

 HİBRİT OLARAK DÜZENLENİYOR

Kongrenin aynı anda iki amfide öğrencilerin katılımına açık ve online olarak da yayınlandığını söyleyen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürgün, “Kongre bilimsel oturumlarında, intörn hekimler tarafından sunulan olgular çerçevesinde danışman öğretim üyeleri ile birlikte tanı ve tedavi yaklaşımları tartışılacak. Kongremiz, kısa bir süre sonra mezun olacak intörn hekimlerimize tıp fakültesi eğitimleri boyunca edindikleri bilgi ve becerilerin sunulan olgular üzerinden yeniden hatırlanması ve güncellenmesi fırsatını vererek akademik ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunacaktır. Kongrenin ülkemizdeki COVID-19 pandemisi sürecinde öğrencilerimizin ihtiyaç duydukları destek ve dayanışmanın sağlanmasına olanak veren bir etkinlik olacağına inanıyoruz. Üç gün sürecek kongremizde 2 salonda, toplamda 20 oturumda 80 intörn hekimimiz, hocalarının desteğiyle hazırladıkları, olguya dayalı tanı örnekleri sunumlarını gerçekleştirecekler. Toplamda bin 329 öğrenci kongremize kayıt yaptırdı. Bunların 480’i Ege Üniversitesi öğrencilerimiz olup 849’u farklı üniversitelerden kayıtlandı. Kariyer planlaması ve uzmanına danış oturumlarının yanı sıra çevrimiçi çalıştaylar da kongremizde yer alıyor. Ayrıca 11 farklı tıp fakültesinden misafir konuşmacılarımız kongremizin ulusal kimliği kazanmasına destek olacaklar. Fakültemizin eğitim-öğretim, araştırma ve sağlık hizmeti alanlarında vermiş olduğu destek ve katkılarından dolayı başta Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak’a, kongre düzenleme kuruluna, bilimsel komite üyelerine, kongrede emeği geçen intörn doktorlarımıza, üniversitemiz uzaktan eğitim merkezi EGEUZEM’e ve ülkemizin dört bir yanından kongremize katılan genç meslektaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu. 3 Gün sürecek kongre boyunca, intörn hekimler, birinci basamak hekimlik pratiğinde sık görülen hastalıklar, önemli başvuru nedenleri, tanı ve tedavi yaklaşımları konusundaki bilgilerini güncellenme fırsatı bulacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir