Ege Ajans

Ege Üniversitesi haber ajansı

Egeli akademisyen İzmir’de aşı kararsızlığı ve aşı reddinin sosyolojik boyutlarını araştırıyor

Egeli akademisyenler tarafından yürütülen projeler, TÜBİTAK çağrıları nezdinde desteklenmeye devam ediyor. Ege Üniversitesi (EÜ) Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Pelin Önder Erol yürütücülüğünde “COVID-19 Aşı Kararsızlığı ve Reddinin Sosyolojik Boyutları: İzmir Örneği” başlıklı proje TÜBİTAK- ARDEB 1002 programı kapsamında desteklenmeye uygun bulundu.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesinin TÜBİTAK başarılarından büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek Doç. Dr. Önder Erol ve çalışma arkadaşlarını tebrik etti.

Proje hakkında bilgi veren Doç. Dr. Önder Erol, “COVID-19 pandemisi Omicron varyantıyla beraber hızla yayılırken aşı kararsızlığı ve aşı reddi tartışmaları da aynı hızla ilerlemektedir. Bir halk sağlığı sorunu olan aşı kararsızlığı ve aşı reddinin sosyolojik boyutlarının İzmir’deki görünümünü bütüncül bir bakış açısıyla anlamak için bir araştırma projesi yürütmekteyiz” dedi.

“Aşılama politikalarını yönlendirecek öneriler sunulacak”

Araştırmanın amacına değinen Doç. Dr. Önder Erol, “Amacımız aşı kararsızlığı ve aşı reddi olgusunun bireysel, yapısal, sosyal ve COVID19 aşısına özgü özelliklere ilişkin boyutlarla ilişkisine bakmak ve COVID-19 aşılama politikalarına ışık tutacak kanıt oluşturmak. Proje kapsamında yürüttüğümüz araştırmamızda karma yöntem kullanarak nicel yöntem kapsamında İzmir’in farklı sosyo-ekonomik statüye sahip mahallelerinde henüz aşı olmamış 403 kişiye anket uyguladık. Araştırmanın derinliğini artırmak için ise yine henüz aşı olmamış 15 kişiyle derinlemesine nitel görüşmeler yapıldı. Farklı yöntemlerle toplanan verilerin birleştirilmesiyle ortaya çıkacak olan analizlerin İzmir’deki aşı kararsızlığı yaşayanlar ve aşı olmayı reddedenler hakkında ayrıntılı bilgi vermesi beklenmektedir. Veriler ışığında aşılama politikalarını yönlendirecek öneriler de araştırma kapsamında sunulacak.  İzmir özelinde yapılan bu araştırma, diğer iller ve tüm Türkiye için örnek teşkil etme potansiyeline sahiptir. Proje sonuçları çeşitli toplantı ve yayınlar yoluyla halkla, akademisyenlerle ve özellikle Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü gibi önemli kamu paydaşlarıyla paylaşılacak” diye konuştu.

Proje araştırmacıları arasında İzmir Demokrasi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hande Şahin ve Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Burcu Özdemir Ocaklı yer alırken, proje danışmanlığını ise Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Cemal Hüseyin Güvercin üstleniyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir