Ege Ajans

Ege Üniversitesi haber ajansı

EÜ’de “Küresel Salgının Eğitim Programlarına Yansımaları” tartışıldı

 IX. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI-EPOK 2021) sona erdi

İZMİR(Ege Ajans)- Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile  Eğitim Programları ve Öğretim Derneği iş birliğinde IX. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. “Küresel Salgının Eğitim Programlarına Yansımaları” teması eşliğinde yapılan kongre kapsamında iki panel, beş çağrılı konuşma oturumu düzenlendi.

Kongrenin açılış konuşmaları Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Atılgan, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya Yılmaz, Eğitim Programları ve Öğretim Derneği Başkanı Prof. Dr. Özcan Demirel tarafından yapıldı. Türkiye’den ve yurt dışından 12 ülkeden bilim insanın konuşmacı olarak yer aldığı kongrede 167 bilim insanı tarafından hazırlanan 83 bildiri sunuldu.

Kongre kapsamında yapılan sunum ve tartışmalardan yola çıkılarak hazırlanan sonuç bildirgesi ile ilgili bilgi veren Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya Yılmaz, “Kongrenin ilk gününde yapılan ‘Son Yüzyılın Küresel Salgını: KOVID-19’ başlıklı ilk çağrılı konuşmada, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi  Prof. Dr. Serhat Ünal, KOVID-19 küresel salgınının başlangıcından günümüze kadar seyrini tıbbi ve teknik detaylarıyla açıklayarak, aşılanma süreçleri ve salgın sonrası dünyaya ilişkin önemli bilgiler sunmuştur. Salgınla mücadele sürecinde aşı yaptırma ve virüsün yayılmasını önleme kurallarına yönelik eğitim projeleri ve  programları yürütülmesini, KOVID-19 Bilim Kurulu’nda eğitim uzmanlarına rol verilmesini önermiştir” dedi.

“Öğretmen eğitimi ve eğitim programlarının dijitalleşmesi öne çıktı”

Dekan Yılmaz, “Kongrenin ilk gün panelinde; Türkiye, Avusturya, İspanya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’nde küresel salgının 2020 yılındaki eğitsel etkileri sunularak, mevcut duruma ilişkin uluslararası karşılaştırmalar yapılmış; salgın sonrasında K-12 ve yükseköğretimde eğitimin geleceğine ilişkin öngörüler tartışılmıştır. Tartışmalarda özellikle öğretmen eğitimi ve eğitim programlarının dijitalleşmesine ilişkin görüşler öne çıkmış, tüm sınıf düzeylerindeki öğrencilerin ve özel gereksinimli çocukların desteklenmesine, kapsayıcı eğitimin yaygınlaşmasına yönelik öneriler sunulmuştur” diye konuştu.

 Paralel oturumlarda sunulan bildirilerde ise küresel salgının eğitim programlarının öğelerine yönelik etkilerinin ele alındığını, bu süreçteki etkinliklerin eğitim programlarının paydaşları üzerinde yarattığı etkilere yer verildiğini ifade eden Dekan Yılmaz, öğretmen eğitimi politikalarının kültürel çeşitlilik, sosyal adalet, eğitimde fırsat eşitliği meseleleri temele alınarak yeniden düzenlenmesi ve öğretmenlerin göçmen çocukların eğitimleri konusunda da yetkinleştirilmesinin tavsiye edildiğini vurguladı.

Ulusal ve uluslararası yetkin akademisyenler sunum yaptı

Avusturalya’da Kovid-19 küresel salgın döneminde okulların kapanma süreci ile ilgili Profesör Wee Tiong Seah’in  yaptığı sunumda; pandemiye rağmen  okul başarısında bir değişiklik olmadığı belirtilerek öğrencilerin ve öğretmenlerin ruh sağlığı hakkındaki güncel araştırmalar ve yol haritası paylaşıldı. İrlanda Dublin Şehir Üniversitesi’nden Profesör Ronaldo Munck  konuşmasında, küresel salgının toplumsal, ekonomik, sosyolojik, psikolojik, siyasi ve eğitsel anlamda yarattığı krizler ele alındı.  Bu krizlerin yükseköğretimde yepyeni fırsatlar yaratabileceğine ilişkin görüşler sunuldu. Kanada Brock Üniversitesinden Profesör Susan Drake ile Joanne Reid konuşmasında  eğitim anlayışının küresel salgınla birlikte değişimi ve oluşan yeni hikâye; öğrenme kayıplarını belirleme, okulları açık tutma gayreti, özel derslerle eksikleri tamamlama, kaygı ve tükenmişliği azaltma konularını  ele alarak bir model sundu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Şeker, konuşmasında, okul tutumu ile ilgili değişkenler hakkında bilgi vererek pandemi sürecinin bu değişkenlere etkilerini anlattı.

KOVID-19 küresel salgını sonrasındaki eğitimde, öğretmenlerin artırılmış gerçeklik uygulamalarını kullanma becerilerini artıracak eğitimlere, tükenmişliğin üstesinden gelebilmeleri için farklı türlerde psiko-sosyal eğitimlere yer verilmesinin önerildiği çalıştayda,  küresel salgın döneminde öğretim programı kaynaklarının nasıl kullanıldığı, uzaktan öğretime yönelik öğrenci tutumları, dil öğretiminde uzaktan eğitim, salgın sürecinde öğretmenlerin mesleki gelişimi ve yaşam boyu öğrenme yeterlikleri üzerinde yapılan çalışmalar sunuldu.

   Öğrenciler küresel salgın sürecindeki deneyimlerini paylaştı

Dr. Özden Ölmez Ceylan’ın moderatörlüğünde yürütülen ve farklı sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin katıldığı “Küresel Salgında Öğrenci Olmak” başlıklı öğrenci panelinde ise; ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin küresel salgın sürecindeki deneyimleri paylaşıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.