Ege Ajans

Ege Üniversitesi haber ajansı

Sanal dünya yalnızlaştırmıyor, sosyalleştiriyor

Egeli akademisyenlerden ezber bozan araştırma

Günümüzde yeni iletişim teknolojilerinin, internetin ve sosyal medyanın kullanımının yaygınlaşması ile insanlar rutin olan pek çok işlerini artık web üzerinden gerçekleştiriyor. Genel kanı olarak sosyal medyanın kişileri yalnızlaştırdığı iddia edilse de Ege Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Hidaye Aydan Bilgilier ile Dr. Öğr Gör. Lale Barçın Aka’nın yaptığı araştırma bu durumun tam tersi yönde olduğunu gösteriyor. Akademisyenlerin gerçekleştirdiği araştırmayla sosyal medya kullanımının yalnızlaştırmadığı, tam tersine bireyleri bu histen kurtardığı ortaya kondu.

Doç. Dr. Bilgilier ve Dr. Öğr. Gör. Aka’nın, 18-55 yaş aralığında yer alan ve sosyal medya kullanan 248’i kadın, 168’i erkek olmak üzere 416 kişi üzerinde yaptığı araştırma ilginç bulgular ortaya koydu. Araştırma ile ilgili detayları anlatan Egeli iki akademisyen, “Sosyal medya kullanım davranışları ve motivasyonları ile yalnızlık olgusu arasındaki ilişki konulu araştırmamızda, modern insanın yaşadığı zorlukları, yalnızlık olgusunu, tekli-solo yaşamları ve sosyal medya kullanımını inceledik. Veriler neticesinde, yalnızlık olgusuna yönelik modeller incelendiğinde sosyal medya parametrelerinin yalnızlık olgusu alt boyutlarını açıklamada yetersiz kalmaları dikkat çekici bir bulgu oldu. Sosyal medyanın bireyi yalnızlaştırdığı genel olarak düşünülürken, araştırmada tam tersine az da olsa sosyalleştirdiği bulgusuna vardık. Sosyal medyada gerçekleştirilen eylemler ve yalnızlık olgusu arasındaki ilişki incelendiğinde, kendi çektiği videoları paylaşma, fotoğraflara bakma, kendi fotoğraflarını paylaşma, kendi ürettiği müziği paylaşma sıklığı, bireyin yazı ve görüşlerini paylaşma eylemleriyle yalnızlık olgusu arasında anlamlı ilişkiler tespit ettik. Sosyal medya kullanım motivasyonlarından gündemi takip etme, kendini gerçekleştirme alt motivasyonları öne çıktı. Fakat kullanıcılarının en temel motivasyonu olan sosyal etkileşim motivasyonunun en düşük çıkması ve bu amaçla kullanmamaları önemli bir veri olarak karşımıza çıktı” diye konuştular.

Araştırmacılar; sosyal medya kullanımının yalnızlaştırmadığı tam tersine bireyleri bu histen kurtardığı sonucuna ulaştıklarını belirtirken, modern insanı asıl yalnızlaştıran konuları; bireyselliğin artması, çarpık kentleşme, rezidans kültürünün artması, ağır ve yoğun çalışma şartlarının olması, ekonomik nedenler, aile yapısının değişmesi olarak sıraladılar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir