Ege Ajans

Ege Üniversitesi haber ajansı

Üretimde kimyasal kullanımını azaltarak sürdürülebilir tarıma katkı sağlayan proje

11. Kalkınma Planı ile uyumlu, sera gazı emisyonlarını azaltacak proje

Üretimde kimyasal kullanımını azaltarak sürdürülebilir tarıma katkı sağlayan proje

Ege Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan projeler, TÜBİTAK programları kapsamında destek görmeye devam ediyor. EÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. M. Kadri Bozokalfa tarafından yürütülen “Tohum Önçimlendirme Uygulamalarına Sürdürülebilir ve Yenilikçi Bir Yaklaşım: Biyoçar Kullanımı” projesi, TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı tarafından desteklenmeye uygun bulundu.

Proje ekibini konuk eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Sürdürülebilir tarım uygulamaları açısından önemli olan bu proje, sera gazı emisyonlarını da azaltacak çözümler sunuyor. Ülkemizin 11. Kalkınma Planı hedefleri ile uyum gösteren projeyi hayata geçiren Doç. Dr. Kadri Bozokalfa hocamızı ve ekibini tebrik ediyorum” diye konuştu.

Projenin amacını anlatan Doç. Dr. Kadri Bozokalfa, “Bitkisel üretimde verim ve kalitenin en önemli bileşenlerinden biri olan tohum, gerek çevresel faktörlerden gerekse tohumdan kaynaklanan bazı faktörler nedeniyle çimlenme ve çıkış sorunları gösterebiliyor. Sebze yetiştiriciliğinde tohum ve çimlenme sorunlarının aşılmasında önçimlendirme (priming) uygulamaları, çimlenme sorunları yaşanılan türlerde başarılı sonuçlar sağlanabilen bir yöntem. Sürdürülebilir tarım sistemlerinin giderek önem kazandığı günümüzde kimyasalların üretimin her aşamasında azaltılması, hatta ortadan kaldırılması ve bunların yerine çevre dostu girdilerin kullanılması büyük önem kazandığından organik priming sistemlerinin uygulanabilirliği ile ilgili yapılan araştırmalar oldukça önem taşıyor. Bu bağlamda farklı bir bakış açısı sunan projemiz, sürdürülebilir tarım kapsamında; tarımsal ve tarım-orman endüstrisi atıklarından elde edilen biyoçarın ekim öncesi tohum uygulamalarında, çimlenmede ve biyoaktif bileşiklerin eldesinde kullanımını hedefliyor. Sürdürülebilir tarımda biyoçarın farklı şekillerde değerlendirilmesi ile sera gazı emisyonlarının azaltılarak iklim değişiminin engellenmesi destekleniyor” dedi.

“Proje 11. Kalkınma Planı ile örtüşüyor”

Türkiye’nin kalkınma hedefleri ile uyumlu bir proje yürüttüklerini belirten Doç. Dr. Bozokalfa, “Sunulan projenin araştırma konusu, elde edilmesi beklenen bilimsel, teknolojik ve toplumsal çıktılar göz önünde bulundurulduğunda TÜBİTAK ve TAGEM iş birliği kapsamında ortak öncelikli Ar-Ge ve yenilik konuları arasında Bahçe Bitkileri alanında yer alan ‘Ülkemizin ihtiyaçlarının yerli karşılanması amacıyla ticari önem arz eden sebze türlerinde verim ve kalitenin ıslah ve yeni teknolojiler ile artırılmasına’ yönelik projeler ile 11. Kalkınma Planında hedeflenen iyi tarım uygulamaları, organik tarım faaliyetlerinin desteklenmesi hedefleriyle örtüşüyor. Ayrıca Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma (UNDP) amaçları arasında yer alan ‘Sürdürülebilir tarım uygulamalarının ve teşvik edilmesi’  hedefine de uygun. Buradan hareketle yürütülecek projede tarımsal ve tarım-orman endüstrisi atıklarının farklı sıcaklıklardaki piroliziyle elde edilecek katı (biyoçar) ve sıvı ürünlerin kullanımıyla ekosistem temelli tarımda döngüsel ekonomi ve sıfır atık yaklaşımı ile sürdürülebilir uygulamalara yeni bir bakış açısı getirilecek” diye konuştu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir