Ege Ajans

Ege Üniversitesi haber ajansı

Egeli akademisyen Balkanlardaki Türk kültürünü Azerbaycan’a taşıdı

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Dünyası Edebiyatları Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Atıf Akgün’ün, misafir öğretim üyesi olarak görevli olduğu Bakü Devlet Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirdiği proje çalışması, iki cilt kitap halinde Bakü’de yayımlandı. Akgün’ün  “Çağdaş Balkan Türk Edebiyatının İlk Dönem Eserleri” adlı projesi, Bakü Devlet Üniversitesi Türkoloji Bölümü tarafından desteklendi. Balkan ülkelerindeki muhtelif kütüphanelerde ve süreli yayınlarda tespit edilen eski harfli Türkçe edebî eserlerin Latin harflerine aktarılarak incelemesine ve metinlerine yer verilen proje kapsamında; Ethem Ruhi Balkan’ın Şehit Evlatları, Halil Zeki Tunaboylu’nun Felaket Yılları, Dükakinzade Basri Bey’in Türk Gönlü ve Muhacir Mehmedoğlu adlı eserleri okuyucuların istifadesine sunuldu.

Doç. Dr. Atıf Akgün’ü makamında ağırlayan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Atıf Hocamızın misafir öğretim üyesi olarak görev aldığı Bakü Devlet Üniversitesinde gerçekleştirdiği projenin çıktıları dost ve kardeş ülke Azerbaycan’da yayımladı. İki devlet tek millet söylemi ile iki ülke arasında köprüler kurmaya devam ediyoruz. Hocamızı çalışmasından ötürü tebrik ediyorum” diye konuştu.

Eserler hakkında bilgi veren Doç. Dr. Akgün, “Ortak sevdası Balkanlar ve Türk kültürü olan aydınların 20’nci yüzyılın başlarında Balkan şehirlerinde yayınladıkları bu eserler, Balkan Türklerinin muhtelif dramlarını farklı açılardan ve farklı üsluplar dâhilinde dile getirmektedir. Balkan Türklerinin savaş ve göç acılarıyla boğuştukları dönemde neler yaşadıklarını, neler düşündüklerini, hangi mefkûrelere tutunduklarını Balkanlı yazarların dilinden ifade eden bu eserler o zamanın gerçeklerine edebiyat penceresinden bakmak isteyenleri o döneme götürmektedir” diye konuştu.

“Türkiye, Kafkasya ve Balkanları buluşturan yegâne zemindir”

Söz konusu yayınların Türkiye’de henüz yayınlanmadığına dikkat çeken Atıf Akgün, Türkçeye vatan olan Balkanlarda neşredilmiş eserleri Türkçenin bir diğer güzide coğrafyası Azerbaycan’daki kardeş okuyucularla buluşturmanın tarihî bir misyon olduğunu ifade etti. Akgün, “Tarihî ve kültürel bakımdan birbirine oldukça yakın olan Azerbaycan Türkleri ve Balkan Türkleri arasında günümüzdeki ilişkiler arzu edilen seviyede değildir. Bu noktada, 20’nci Yüzyılda büyük savaşlara sahne olan Balkanlarda en ağır yaraları alan toplum Balkan Türkleridir ve Kafkasya’da dil, din ve kan kardeşi oldukları Azerbaycan Türklerinin yaşadığı savaş ve göç sıkıntılarını çok iyi anlamaktadır. Azerbaycan Türkleri de bu proje kapsamında kendileriyle buluşturulan Balkan Türkü kardeşlerinin edebiyat eserlerinde kendilerinden çok şey bulacaklardır. Türkiye, tarihî misyonuna uygun olarak bugün de Kafkasya’yı ve Balkanları buluşturabilen yegane zemindir. Bizler de Türk akademisinin Ege Üniversiteli bir ferdi olarak gönül coğrafyamızın devamı olarak gördüğümüz Balkanlar ve Azerbaycan edebî ilişkilerine bilimsel bir katkı sunmaktan büyük memnuiyet duymaktayız” dedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir