Ege Ajans

Ege Üniversitesi haber ajansı

Rektör Budak, “Bu başarı tüm mensuplarımızın ortak aklı, ideali, inancı ve gayretinin eseri”

EÜ’nün başarı karnesi: 5 ana kategorinin tamamında büyük artış yaşadı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından üniversitelerin performanslarına dair verilerin yer aldığı  “2019 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu” kamuoyuyla paylaşıldı. Ege Üniversitesi değerlendirilmeye tabi tutulan 5 ana kategorideki 45 göstergede önemli oranda bir sıçrama gösterdi.

Raporu değerlendiren Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç hocamızın öncülüğünde Yeni YÖK, pek çok önemli uygulamayı Türk yükseköğretim sistemine kazandırdı. YÖK 2018 yılında, yükseköğretim kurumlarının faaliyet alanlarına ilişkin süreçlerini şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda yürütülmesine katkı sunan ve üniversitelere ilişkin veriye dayalı, kanıt temelli değerlendirmelerin yapılabilmesini sağlayan “Üniversite İzleme ve Değerlendirme” uygulamasını başlatmıştı. 2019 verileri Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç hocamız tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Prof. Dr. Saraç’ın bizlere gösterdiği yol doğrultusunda çalışmalarımıza şekil verdik. Geçtiğimiz yıl ilki yayımlanan raporda geliştirilmesi gereken yönlerimizi tespit ederek kısa sürede bunlarla ilgili iyileştirme çalışmalarına başladık. Ege Üniversitesi 2023 vizyonu kapsamında;  öğrenci odaklı, eğitim öğretimde kalite öncelikli, uluslararası tanınır, bir araştırma üniversitesi olma hedefiyle gerçekleştirdiği çalışmalar karnemize anlamlı ve büyük bir başarı olarak yansıdı.  Üniversitemiz;  eğitim ve öğretim, araştırma-geliştirme, proje ve yayın, uluslararasılaşma, bütçe ve finansman ile topluma hizmet ve sosyal sorumluluk kategorilerinin tamamında 2018’e göre büyük bir iyileşme gösterdi. Bu sistemi yükseköğretimimize kazandıran YÖK Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu başarı öğrencisinden akademisyenine, idari çalışanından mezununa tüm mensuplarımızın ortak aklı, ortak ideali, ortak inancı ve ortak gayretinin eseridir” dedi.

 Rektör Budak’ın inovatif yönetim anlayışı rapora yansıdı

Türk Yükseköğretim sistemi içerisinde yer alan üniversitelerin yürüttükleri faaliyetleri ölçmek, akademik ve sosyal rekabet gücünün gelişimini tespit etmek amacıyla, Yükseköğretim Kurulu tarafından açıklanan “2019 – Üniversite Yıllık İzleme ve Değerlendirme Raporu” sonuçlarına göre Ege Üniversitesi, tüm alanlarda önemli oranda bir yükseliş gösterdi. 2018 yılı raporuyla kıyaslandığında Ege Üniversitesi “eğitim ve öğretim”, “araştırma-geliştirme, proje ve yayın”, “uluslararasılaşma”, “bütçe ve finansman” ile “topluma hizmet ve sosyal sorumluluk” ana kategorileri ve 45 alt gösterge kapsamında yürüttüğü çalışmaların rapora yansıdığı görüldü. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın her alanda sahip olduğu yenilikçi yaklaşımlar ve inovatif yönetim anlayışının yanı sıra Ege Üniversitesinin akademik gücünü toplumla buluşturan; üniversite iş dünyası, üniversite sivil toplum kuruluşu, yaya öncelikli sürdürülebilir yeşil kampüs, sosyal sorumluluk ve toplumsal duyarlılık projelerinin raporda en büyük artışın olduğu alanlara yansıdı.

Başarıda, Ege Üniversitesi 2023 Vizyonun etkisi

Raporda ilk değerlendirilen alan olan “Eğitim ve Öğretim”  alanındaki göstergelere ilişkin 2018 ve 2019 yılı verileri karşılaştırıldığında Ege Üniversitesinin;  mezun olan doktora öğrenci sayısı 244’ten 299’a, Kamu Personel Seçme Sınavlarında ilk yüzde 5’lik dilime giren program sayısının 9’dan  11’e, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavlarında (ALES) ilk yüzde 5’lik dilime giren program sayısı 5’ten 12’ye çıktığı görüldü.  “Araştırma Üniversitesi” olma yolunda emin adımlarla ilerleyen EÜ; Uluslararası sempozyum, kongre veya sanatsal sergi sayısını 113’ten 146’ya, öğrencilerin yaptığı sosyal sorumluluk ve endüstriyel projelerin sayılarını 227’den 353’e, Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) projelerine katılan öğrenci sayısını 241’den 1880’e, programların genel doluluk oranını yüzde 94’ten yüzde 99,11’e, mezun takip sistemi içerisindeki mezunların oranını yüzde 10’dan yüzde 100’e, öğrencilerin kayıtlı oldukları program dışındaki diğer programlardan alabildikleri ders oranını yüzde 19’dan yüzde 38,68’e, üniversite kütüphanesinde öğrenci başına düşen basılı kitap sayısını 3.59’dan 4,31’e, üniversite kütüphanesinde öğrenci başına düşen e-yayın sayısını 2.99’dan 83,91’e çıkardı.

Ar-ge ve İnovasyon iklimi

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın öncülüğünde oluşturan bilim,  araştırma geliştirme ve inovasyon ekosisteminin yanı sıra iş ve ekonomi dünyası ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılan iş birlikleri de verilere yansıdı. Üniversitelerin gelişiminin ölçüldüğü ikinci temel alan olan “araştırma-geliştirme, proje ve yayın” sayılarında da EÜ; ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısını 0.099’dan 0,111’e, başvurulan patent, faydalı model veya tasarım sayısını 14’ten 59’a, YÖK 100/2000 Projesi doktora bursiyeri sayısını 180’den 225’e, TÜBİTAK tarafından verilen ulusal ve uluslararası araştırma bursu sayısını 193’ten 237’e, TÜBİTAK tarafından verilen ulusal ve uluslararası destek programı sayısını 86’dan 356’ya, ulusal ve uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş Ar-Ge niteliği taşıyan proje sayısını 165’ten  487’ye,  üniversite laboratuvarlarında Ar-Ge, inovasyon ve ürün geliştirme kapsamında sunulan hizmet sayısını 130 bin 591’e, üniversite laboratuvarlarında Ar-Ge, inovasyon ve ürün geliştirme kapsamında sunulan hizmetlerden elde edilen gelirin ise 19 milyon 776 bin 660  TL’ye ulaştığı görüldü.

Yabancı uyruklu bin 463 öğrencinin eğitim öğretime devam ettiği Ege Üniversitesinde,  Uluslararasılaşma alanındaki alt göstergeler kıyaslandığında ise uluslararası değişim programları kapsamında gelen öğretim elemanı sayısı 12’den 84’e, Uluslararası değişim programları kapsamında gelen öğrenci sayısı 66’dan 314’e, üniversite öğretim elemanlarının aldığı uluslararası fonlara dayalı proje sayısı ise 16’dan 49’a çıktı.  Ayrıca yurtdışındaki üniversiteler veya kurum ve kuruluşlar ile ortak 249 proje yürütüldüğü belirlendi.

Sanayi iş birliği projelerinde artış

EÜ’nün “Bütçe ve Finansman” ana başlığı altındaki alt göstergeleri analiz edildiğinde; merkezi bütçe dışı öz gelir, döner sermaye, fon vb. gelirlerin yıllık bütçeye oranının yüzde 15’ten yüzde 32,69’a, Ar-Ge’ye harcanan bütçe oranın yüzde 9’dan yüzde 11,43’e, Ar-Ge’ye harcanan yatırım bütçesi oranı ise yüzde 47,97’ye çıktı. Endüstri ile ortak yürütülen proje sayısı 189’dan 283’e, endüstri ile ortak yürütülen projelerin toplam bütçesi 36 milyon 977 bin 566’ya, üniversiteye kazandırılan bağış miktarı 5 milyon 880bin 888’den 16 milyon 529 bin 694 TL’ye ulaştı.

Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk alanlarında da Ege Üniversitesinin başarısını ortaya koyan raporda; bir önceki yıl verilerine göre Ege Üniversitenin yaptığı sosyal sorumluluk projesi sayısının 26’dan 289’a, Sürekli Eğitim Merkezi ve Dil Merkezi tarafından verilen sertifika sayısının 913’ten 5 bin 113’a, Kariyer Merkezi çalışmaları kapsamında öğrenci ve mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısının 56’dan 296’ya, kamu kurumları ile birlikte yürütülen proje sayısının 165’ten 270’e,  dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısının 52’den 738’e çıktı. Rektör Budak tarafından başlatılan yaya öncelikli sürdürülebilir yeşil kampüs ve sıfır atık konusunda hayata geçirilen uygulamalar da rapora yansıdı.   Ege Üniversitenin sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında aldığı ödül sayısının 2’den 10’a çıkarken, üniversitenin yeşil, çevreci üniversite endeksindeki sıralamasında ise 29 basamak yükseldi.

Ege Üniversitesi, faaliyet gösterdiği tüm alanlarda etkin yönetim anlayışı ve yenilikçi tutumu ile hedeflerini büyüterek adım adım yürümeye devam ediyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir