Ege Ajans

Ege Üniversitesi haber ajansı

Multidisipliner bilim ekibinden epilepsi hastalığının tanı ve tedavisine yönelik proje

Yürütücülüğünü Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Özden Gökçek’in yaptığı  “Epilepsili Çocuklarda Bilişsel Fonksiyonlara Solunumsal Kas Performansının Etkisi: Glimfatik Sistem Aktivasyonu ve Nöropeptidler ile İzlemi” başlıklı proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun bulundu.

Çocukluk çağında en sık görülen nörolojik hastalıklardan olan epilepsi hastalığının tanı ve tedavisine yönelik yürütülen araştırma, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik Nöroloji Bilim Dalı iş birliğinde, farklı yükseköğretim kurumlarından araştırmacıların yer aldığı multidipliner bilim ekip tarafından hazırlandı.

Proje ekibini makamında ağırlayan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yaptıkları nitelikli çalışmalarından dolayı proje ekibini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemiz bilim insanları, ülkemiz başta olmak üzere tüm insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda araştırma alanlarını yoğunlaştırarak, ulusal ve uluslararası iş birlikli ve disiplinlerarası önemli projeler hazırlamaya devam ediyorlar. Çocukluk çağında en sık görülen nörolojik hastalıklardan olan epilepsi; nörobiyolojik, psikolojik ve bilişsel etkilenim ile karakterize edilen beynin bir nöronal network hastalığı olması nedeniyle epilepsiye  yönelik hazırladıkları proje dolayısıyla Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Özden Gökçek  proje ekibini tebrik ediyorum” dedi.

Araştırmanın içeriği ile ilgili bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Özden Gökçek, “Çocukluk çağı epilepsi hastalığını hem fonksiyonel hem de bilişsel etkilenim nedeniyle önemli bir sağlık sorunudur. Epilepsi gibi nörodejeneratif hastalıklarda glimfatik sistem disfonksiyonu görülmekte olduğu ve solunum fonksiyonlarının iyileştirilmesi ile glimfatik sistem aktivitesinde olumlu etki sağlayarak bilişsel fonksiyonda da olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir. TÜBİTAK 1002 kabul alan bu projemiz kapsamında epilepsi tanılı çocuklarda izole inspiratuar kas eğitiminin; bilişsel fonksiyona, biyobelirteçlerin [nöropeptid-Y (NPY), nöral gelişim faktörü (NGF) ve nöron spesifik enolaz (NSE)] serum düzeylerine ve glimfatik sisteme olası olumlu etkisinin araştırılması planlanmıştır” diye konuştu.

Dr. Öğr. Üyesi Özden Gökçek’in yürütücülüğünü yaptığı projede Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Serkan Bakırhan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Özkeskin, Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik Nöroloji Bilim Dalı öğretim üyesi  Prof. Dr. Hasan Tekgül, Doç. Dr. Sanem Yılmaz, Doç. Dr. Seda Kanmaz, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve  Diyetetik Bölümü öğretim üyesi  Doç. Dr. Reci Meseri, Ege Üniversitesi Çocuk ve Ergen Alkol Madde Bağımlılığı Araştırma Uygulama Merkezinden Psk. Dr. Betül Akyel Göven ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Zafer Yönden araştırmacı, Ege Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü yüksek lisans öğrencisi Miray Başer bursiyer olarak görev alıyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir