Ege Ajans

Ege Üniversitesi haber ajansı

Prof. Dr. Budak, “Markamıza değer katmak için tam bir adanmışlık ruhu ile çalışıyoruz”

EÜ’de  “Akreditasyon ve Kalite Yönetimi” çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Prof. Dr. Budak, “Markamıza değer katmak için tam bir adanmışlık ruhu ile çalışıyoruz”

Eğitim öğretim, araştırma geliştirme ve topluma katkı süreçlerinde kalitenin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla önemli çalışmalar yürüten Ege Üniversitesi, kalite ve akreditasyon yolculuğunda emin adımlarla ilerliyor.

“Eğitim Öğretimde Kalite Öncelikli”  yönetim felsefesi ile önemli çalışmalar yürüterek, araştırma üniversitesi etiketi ve 5 yıllık tam kurumsal akreditasyon alan Ege Üniversitesi, kalite ve akreditasyonun korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ege Üniversitesinde ortak akılla oluşturulan eylem planları doğrultusunda hareket ettiklerini ifade Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Eğitim-öğretim faaliyetleri başta olmak üzere üniversitemizde yürüttüğümüz tüm çalışmaların  kalite güvencesi altında gerçekleştirilmesine büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda veriye dayalı izleme çalışmalarına örnek olarak gösterilebilecek Gelecek Şurası’nı düzenleyerek 2018 yılında bu süreci başlatmıştık. Şura’da, öğretim elemanlarımızın tek tek görüşlerini aldık. Bir gelenek haline getirdiğimiz, ‘Rektörle Akşam Çayı’ toplantıları ile tüm paydaşlarımızla bir araya geldik. Burada, akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencilerin de kurum aidiyetini, kurumda verimi ve kaliteyi artırmak amacıyla yapılabilecekler konusunda görüş ve önerilerini dinledik. Bu örnek uygulamalar ile kurum iç paydaşlarının görüşleri alınırken kurumun kalite süreçlerinin birimler bazında içselleştirilmesini sağlamak amacıyla örnek bir uygulama olarak ‘Akreditasyon Destek Komisyonu’nu kurduk. Üniversitedeki akreditasyon seferberlik sürecinin yanı sıra üniversitemizin kurumsal gelişimini planlamak, izlemek, düzenli olarak raporlamak amacıyla da ‘Kurumsal Gelişimi Planlama ve İzleme Koordinatörlüğünü (EGE-PİK) hizmete sunduk. Kurulduğu günden itibaren yoğun çalışma içerisinde bulunan Koordinatörlüğümüz, kalitenin bir kültüre dönüşmesi ve içselleştirilmesi için önemli faaliyetler yürüttü. Bu misyon doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

Rektör Prof. Dr. Budak, “Kalite politikalarımızı politika belgelerimizde yazdığı şekli ile uygulamanın neticesinde Üniversitemiz, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 5 yıl süre ile tam akreditasyon alan ilk devlet üniversitesi oldu. Yoğun çalışmalarımızla büyük mesafeler kat ettiğimiz bu yolda üniversitemizi yükseköğretim alanında daha ileri taşımak için Ege Üniversitesi Ailesi olarak çok çalışacağız. Bunun sürdürülebilirliğini ve korunmasını sağlamak amacıyla birçok alanda olduğu gibi kurumsal akreditasyon alanında da stratejik, disiplinli ve adanmışlık ruhu içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Tüm birimlerle ortak çalışmalar yürütüldü

Kurumsal Gelişimi Planlama ve İzleme Koordinatörlüğünün yaptığı çalışmalara değinen Eczacılık Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda Akreditasyon ve Kalite Yönetim Birim Sorumlusu Prof. Dr. Hande Gürer Orhan ise “2018 yılında kurulan Akreditasyon Destek Komisyonu, özellikle alanında YÖKAK tarafından yetkilendirilmiş Akreditasyon Kuruluşu bulunmayan birimlerimizin öz değerlendirme ve akreditasyon süreçlerine hazırlanması amacı ile Ege Üniversitesine özgü ‘Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri’, ‘Öz Değerlendirme Raporu (ÖDR) Hazırlama Kılavuzu’ ve ‘Öz Değerlendirme Raporu Değerlendirme Kılavuzu’ hazırladı. Bu ölçütler ve kılavuz esas alınarak 12 fakülte ve toplam 36 program tarafından ÖDR’leri hazırlandı. Söz konusu ÖDR’ler komisyon tarafından hazırlanan değerlendirme kılavuzu esas alınarak değerlendirilerek birimlere geri bildirim verildi” dedi.

Bu yoğun çalışmalar sonucunda üniversitede akredite olan program sayılarının artışına değinen Prof. Dr. Gürer Orhan, “Bu yoğun çalışma süreci sonunda üniversitemizde akredite olan program sayısı 2018 yılında 12 iken 2021 yılında 28, 2023 yılı başında ise 52’ye ulaştı. Akreditasyon Destek Komisyonu gibi Üniversitemizin kalite süreçlerinin koordinasyonunda yer alan özgün bir diğer yapı EGE-PİK olup koordinatörlük bünyesinde oluşturulan Veri İzleme Değerlendirme Ofisi veriye dayalı yönetim, Sıralamalar Ofisi ise ulusal ve uluslararası görünürlüğü artırma konularında yoğun çalışmalar yapmaktadır. Koordinatörlüğün diğer birimi olan Akreditasyon ve Kalite Yönetim Ofisi tarafından ise kalite kültürünü tabana yaymak amacı ile tüm birimlerde kurulan Birim Kalite Komisyonları üyelerine yönelik kalite ve akreditasyon konusunda dilde ortaklaşmadan başlayarak kalitenin temelini oluşturan planlama, uygulama, kontrol etme, önlem alma, kanıt oluşturma, stratejik yönetim, stratejik planlama ve bu doğrultuda izleme, iyileştirme çalışmalarını kapsayan başlıklarla iki yıl boyunca her ay düzenli bilgilendirme toplantıları yapıldı. Bu çalışmalar ile tüm birimlerden gelen kanıtlar doğrultusunda genele yayılmış Kurum İç Değerlendirme Raporlarının hazırlanması sağlandı. EGE-PİK koordinasyonunda hazırlanan memnuniyet anketleri ile iç ve dış paydaş görüşlerinin düzenli olarak alınması sağlandı. Söz konusu anketler Kalite Komisyonu altında oluşturulan Anket Değerlendirme Alt Grubu tarafından değerlendirilerek iyileştirme önerileri getirildi, bu öneriler Kalite Komisyonu toplantılarında görüşülerek iyileştirme yönünde alınan kararlar hayata geçirilmek üzere ilgili birimlere iletildi” dedi.

Güçlü yönetim beraberinde büyük başarılar getirdi

Üniversite yönetiminin güçlü ve çevik liderliği ile üniversitenin kalite güvence sisteminin geliştiğini söyleyen Prof. Dr. Gürer Orhan, “Kurul ve komisyonlar ile işbirliği içerisinde yapılan çalışmalar Ege Üniversitesi’ne YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında 5 yıllık tam akreditasyon alan ilk devlet üniversitesi olma, YÖK Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı kapsamında Araştırma Üniversitesi olunması, uluslararası sıralama endekslerinde görünürlük, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda sıralamalarda yükseliş ve Öğrencilerin Kariyer Gelişimini En Etkin Şekilde Destekleyen Üniversite Ödülünün alınması gibi önemli başarılar getirdi. Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak liderliğinde üniversitemiz güçlü olduğu yönlerini sürdürmek, gelişmeye açık yönlerini de iyileştirmek ilkesi çerçevesinde kalite yolculuğuna devam ediyor” diye konuştu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir