Ege Ajans

Ege Üniversitesi haber ajansı

Egeli bilim insanından Kıbrıs’ta kültürleşmeye ve Türkiye’nin etkisinin belirlenmesine yönelik proje

TÜBİTAK’tan Türkiye ve KKTC arasında daha yakın ilişki kurulmasına katkı sunacak olan projeye destek 

Egeli bilim insanından Kıbrıs’ta kültürleşmeye ve Türkiye’nin etkisinin belirlenmesine yönelik proje

Yürütücülüğünü Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Elif Üstündağlı Erten’in üstlendiği “Kıbrıs Adasında Kültürleşme ve Türkiye’nin Etkisinin Belirlenmesi: Yerel Ekonomik İlişkiler, Kültür Ekonomisi, Tüketim ve Ritüel Tüketimi” başlıklı TÜBİTAK 1001 projesi, 2022 yılının ikinci dönem başvurularında desteklenen projelerden olmaya hak kazandı.

Dr. Öğretim Üyesi Elif Üstündağlı Erten’i makamında ağırlayarak tebrik eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ülkemiz vatandaşlarının her alanda etkileşim kurmaları aralarındaki iletişimi güçlendirmeleri hem sosyo-politik, hem stratejik hem tarihsel ve kültürel hem de ekonomik olarak önem arz eden konuların başında gelmektedir. Sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın temel kaynaklarından biri olarak kabul edilen kültürleşme olgusuna tüketim ve ekonomik ilişkiler temelinde katkı sunmayı ve adada yaşayan bireyleri anlamayı amaçlayan önemli projeyi hazırlayan bilim ekibimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Dr. Öğretim Üyesi Elif Üstündağlı Erten ise “ Kıbrıs diğer yandan Türkiye’nin sosyo-tarihsel bağının olduğu ve Türkiye için stratejik öneme sahip bir adadır. Ancak yakın zamanda yapılan çalışmalar, Kıbrıslı Türklerin Türkiye’ye karşı olumsuz tavır geliştirdiklerini ve Türkiye’de yaşayan insanların da Kıbrıs’ı önemsemediğini vurgulamaktadır. Kıbrıs’ın sadece siyasi yönden ele alınması da adada yaşayan Kıbrıslı Türk toplumunu ikincil plana atmakta ve bu da Türkiye ile Kıbrıslı Türk toplumu arasında mesafenin açılmasına neden olmaktadır. Türkiye ayrıca Kıbrıs için garantör ülke konumundadır ve ileride olası barış görüşmeleri söz konusu olduğunda Türkiye önemli bir rol oynayacaktır. Ayrıca Türkiye KKTC’de gerçekleştirilen siyaset üzerinde de etki sahibidir. Bu sebeple Kıbrıslı Türkleri anlamak hem politikaların doğru oluşturulmasında hem de Türkiye ve KKTC arasında daha yakın ilişki kurulmasına yardımcı olacaktır. Kıbrıslı Türkleri anlamanın bir diğer yönü de Kıbrıslı Rumları anlamaktır; çünkü iki halk 2004 yılından itibaren sınırların açılmasıyla etkileşim içerisindedirler. Sınırların açılmasına rağmen çok da iç içe geçemeyen iki halkın kaçınılmaz olarak etkileşimde olduğu yegâne alan ekonomidir. Bu sebeple bu proje, ekonomik ilişkilere odaklanmakta ve bunun için kültür ekonomisi kavramını kullanmaktadır. Kültür ekonomisi, kültür üretimine ve tüketimine dayalı ekonomik yapısı, mobilya, niş yemek, spor, turizm, giyim, dini pratikler, ritüeller, müzik, moda, sinema-dizi, medya gibi pek çok sektöre dikkat çekmekte ve adanın temel ekonomik alanı olan turizmde bu unsurlar iki halk tarafından kullanılmakta ve gündelik etkileşime de konu olmaktadır. Bu projede kültür ekonomisi araçlarının nasıl bir kültürleşme sürecine imkân verdiğini ortaya koymak hedeflenmektedir” dedi.

Multidispliner proje ekibi

Yürütücülüğünü Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğretim Üyesi Elif Üstündağlı Erten’in üstlendiği,  Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Burcu Şentürk Yıldız ile Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Siret Hürsoy’un araştırmacı olarak katkı sağladığı projede, Erciyes Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü Araş. Gör. Dr. Saim Örnek, Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Doktor Öğretim Görevlisi olarak görev yapan Öğretim Görevlisi Menil Çelebi ve Prof. Dr. Zehra Altınay Gazi de araştırmacı olarak yer alıyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir