Ege Ajans

Ege Üniversitesi haber ajansı

Dekan Prof. Dr. Dönmez, “Model bir eğitim kurumu olma vizyonuyla hareket ediyoruz”

EÜ Hemşirelik Fakültesinde Psikiyatri Hemşireliği konuşuldu

Dekan Prof. Dr. Dönmez, “Model bir eğitim kurumu olma vizyonuyla hareket ediyoruz”

Ege Üniversitesi (EÜ) Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, EÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) ve Psikiyatri Hemşireleri Derneği iş birliğinde “I. Uluslararası Psikiyatri Hemşireliği İleri Uygulamaları: Travma ve Afetlerde Psikiyatri Hemşireliği Sempozyumu” düzenlendi. Çevrimiçi olarak düzenlenen sempozyuma Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Dönmez’in yanı sıra; Anabilim Dalı öğretim üyeleri, UZEM personeli, yurt içi ve yurt dışından psikiyatri hemşireleri, farklı uzmanlık dallarından hemşireler ve sağlık profesyonelleri katıldı.

Eğitim ve araştırma faaliyetlerinde gösterdikleri başarıların tescillendiğine dikkat çeken Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Dönmez, “EÜ Hemşirelik Fakültesi olarak, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, dünya standartlarında rekabet edecek akademisyen ve hemşirelerin yetiştirildiği model bir eğitim kurumu olma vizyonuyla hareket ediyoruz. Bu vizyonumuz doğrultusunda Hemşirelik Lisans Programımız, ‘Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’ tarafından tam akredite edildi. Eğitimdeki başarımız, araştırma faaliyetlerimizde de kendini gösterdi. Fakültemiz, araştırma üniversiteleri arasına giren Üniversitemize 55 parametrede katkı sundu” dedi.

“Bilimsel davranış geliştirmeyi amaçlıyoruz”

Yeni dönemde de araştırma arenasında iz bırakarak ilerlediklerini vurgulayan Dekan Prof. Dr. Ayşegül Dönmez, “Bu yılın en verimli çıktıları arasında Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Necdet Budak’ın önderliğinde belirlenen Üniversitemizin ‘uluslararasılaşma’ hedefine karşılık gelen uluslararası sempozyum ve kongreler yer alıyor. Bu nedenle 2022 yılı içinde fakültemizde yedi tane uluslararası sempozyum ve kongre planlandık. Bu sempozyumlardan biri olan ‘I. Uluslararası Psikiyatri Hemşireliği İleri Uygulamaları: Travma ve Afetlerde Psikiyatri Hemşireliği’ sempozyumumuzda beş farklı ülkeden, altı uluslararası konuşmacı olmak üzere, 16 konuşmacı yer alıyor. Etkinliğimizde toplam 435 katılımcıyla travma ve afetlerde psikiyatri hemşirelerinin rolleri ve sorumluluk alanlarını, iyi uygulama örneklerini, çocuk ve ergenlerde travmaya yaklaşımı, travmaların bizlere neler öğrettiğini ve travmayla birlikte büyüme ve gelişmeyi tartışacağız. Böylece olağandışı olaylarda psikiyatri hemşireliği girişimlerine yönelik uluslararası güç, sentez ve bilimsel davranış gelişmesine ışık tutacağız. Yararlı bilimsel bilgilerin paylaşıldığı etkinliğimizin gerçekleştirilmesine büyük emek veren başta Fakültemiz Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalına, derneğimize, katkı ve katılım sağlayan meslektaşlarımıza, desteklerinden dolayı UZEM’e çok teşekkür ediyor, sempozyumun verimli ve başarılı geçmesini diliyorum” diye konuştu.

“Psikiyatri hemşireleri meslek felsefesinden yararlanır”

Psikiyatri hemşirelerinin ruh sağlığının korunması alanlarında etkinlik gösterdiklerini ifade eden Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Esra Engin, “Psikiyatri hemşireliğini; birey, aile ve toplumun ruh sağlığının geliştirilmesinde, hastalıkla baş etme ve gerekirse bu yaşantılardan anlam bulmada profesyonel bir hemşirenin yardım ettiği kişiler arası bir süreç olarak tanımlarız. Psikiyatri hemşireleri işlerini yaparken meslek felsefesinden yararlanırlar. Buradaki en önemli nokta her bireyin değerli olduğu, değişme potansiyelinin bulunduğu, eşit haklara sahip olduğu ve bu hakların korunması gerekliliğidir. Son yıllarda yapılan çalışmalar ve uygulamalardaki eğilim, psikiyatri hemşirelerinin en çok bireylerin değişime uyum, travma sonrası büyüme, güçlenme gibi konularda ve travma riski yüksek grupların ruh sağlığının korunması alanlarında etkinliğini göstermektedir. İnsanlar yaşamları boyunca doğal afetler ve travmalarla karşılaşırlar. Bunların çaresizlik, kontrol kaybı, korku gibi duyguları da beraberinde getirir. Biz psikiyatri hemşireleri olarak, son yıllarda yaşadığımız afetler ve travmalarda her zaman olduğu gibi zarar gören insanların yanında olmaya çalıştık. Önce birer insan, sonra da ruh sağlığı profesyonelleri olarak gereken özeni göstermeye gayret ettik” dedi.

Prof. Dr. Esra Engin, “Travma ve Afetlerde Psikiyatri Hemşireliğinde ileri uygulamalar olarak ilkini gerçekleştirdiğimiz bu sempozyumda beş oturumda farklı ülkelerden travma ve afet konularında uygulama alanları ile ilgili çalışmalar yapmış,  hizmetler sunmuş, moderatör ve konuşmacılarla birlikte olacağız. Bu vesileyle başta uluslararası toplantıları düzenlemek üzere bizleri destekleyen ve cesaretlendiren Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Necdet Budak’a, Fakülte Dekanımız Prof. Dr. Ayşegül Dönmez’e, Psikiyatri Hemşireleri Derneği ve Travma, Afet ve Krizlerde Ruh Sağlığı Komisyonuna, teknik destekleri için UZEM’ e, anabilim dalımız öğretim üye ve elemanları ile sempozyumumuza katkı sunan tüm konuşmacılara ve katılımcılara çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir