Ege Ajans

Ege Üniversitesi haber ajansı

Rektör Prof. Dr. Budak, “Tüm göstergelerdeki başarılarımızı sürdürülebilir kılmak istiyoruz”

YÖK 2022 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu açıklandı

Rektör Prof. Dr. Budak, “Tüm göstergelerdeki başarılarımızı sürdürülebilir kılmak istiyoruz”

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, üniversitelerin faaliyet alanlarına ilişkin süreçlerini şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi doğrultusunda yürütmesine katkı sunmak ve üniversitelere ilişkin kanıt temelli değerlendirmelerin yapılabilmesine imkân sağlamak amacıyla hazırlanan,  2022 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları yayımlandı. Ege Üniversitesi raporda; Eğitim-Öğretim ana başlığında 3, Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın ana başlığında 7, Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk ana başlığında ise 7 göstergede ilk 5’te yer aldı.

Dört alandaki 45 ana göstergelerde ilerleme sağlayan Ege Üniversitesi, “Düzenlenen uluslararası etkinlik sayısına göre üniversitelerin dağılımı”, “Ar-Ge, inovasyon ve ürün geliştirme kapsamında verilen laboratuvar hizmeti sayısının en yüksek olduğu üniversiteler”,  “Sosyal sorumluluk projesi sayısının en yüksek olduğu üniversiteler” ve “Kariyer merkezleri tarafından gerçekleştirilen faaliyet sayısının en yüksek olduğu üniversiteler” kategorilerinde Türkiye birincisi oldu.

Raporu değerlendiren Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Ege Üniversitesi olarak bir yandan yüzde 70’ini akredite ettiğimiz programlarımızda eğitim ve öğretim faaliyetlerimizi yürütürken diğer yandan da ülkemizin kalkınmasına öncülük edecek nitelikli bilim insanlarını, araştırmacılarını ve yetkin insan kaynağını yetiştirmeye devam ediyoruz.  Başta bölgemiz olmak üzere ülkemiz ekonomisini, Ar-Ge ve inovasyon ekosistemine cansuyu olan güncel bilimsel bilgileri sektörle paylaşma noktasında lokomotif görevi üstleniyoruz. Ayrıca bilimsel potansiyelimizi topluma hizmet misyonumuz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluk çalışmaları ile toplumun bütün katmanları ile buluşturuyoruz. Son dönemde gerçekleştirdiğimiz atılımlar neticesinde araştırma üniversitesi ve tam kurumsal akreditasyon etiketi alan üniversitemiz, kalite odaklı yapısal dönüşüm konusunda büyük bir başarı gösterdi. Bölgemizin ilk, ülkemizin köklü üniversitelerinden birisi olarak kalitenin, idari çalışanından üst yöneticisine, öğretim görevlisinden öğrencisine tüm paydaşlar tarafından bir kültüre dönüştürdüğünü ifade etmek isterim. Bu kültür ve ekosistemin de başarılara yansıdığını müşahede ediyoruz” diye konuştu.

Dünyadaki değişimi ve dönüşümü yakinen takip ediyoruz”

Türkiye’deki 199 üniversitenin 2022 yılı verileri doğrultusunda genel bir değerlendirilmesinin yapıldığı, ‘Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu’nun YÖK tarafından yayımlandığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Budak, “Rapor,  mevcut durumunuz ile ilgili detaylı değerlendirme olanağı sunuyor. Biz yöneticilere şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda kanıt temelli politika geliştirme konusunda referans oluyor.  Hem güçlü yanlarımızı hem de geliştirmemiz gereken alanları görmemizi sağlıyor. Rapordaki verileri üniversitemiz özelinde değerlendirdiğimizde öncelikle gururlu ve mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Ana kategorilerde ilerleme gösteren üniversitemiz;  Eğitim-Öğretim başlığında 3, Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın başlığında 7, Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk başlığında 7 göstergede ilk 5’te yer aldı. Ege Üniversitesi olarak,   Yükseköğretim Kurulunca önerilen pandemi ile birlikte önemi daha da belirginleşen Dijitalleşme ve Uluslararasılaşma ile Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın, Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk ana kategorileri ve alt parametrelerinde nitelikli çalışmalar sürdürdük, bu faaliyetlerimize yenilerini ekleyerek, marka değerimizi küresel düzeyde artırmak için durmayacak duraksamayacağız. Dünyadaki değişimi ve dönüşümü yakinen takip edip hedefimizi  sürekli büyüteceğiz. Başarılı olmak önemli ama asıl mesele kazanımları geliştirerek sürdürülebilir hale getirmek. Ege Üniversitesi olarak YÖK Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu’ndaki genel durumumuzu analiz ederek tüm ana ve alt parametrelerdeki gelişimimizi, araştırma üniversitesi statümüz başta olmak üzere başarılarımızı kalıcı ve sürdürülebilir kılmak için aralıksız çalışacağız.  Ülkemizin saygın markası olan üniversitemizin dünyanın en iyilerinden birisi olması hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu başarıda emeği geçen akademisyenlerimizi, araştırmacılarımızı ve tüm mensuplarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Ar-Ge ve İnovasyonda marka üniversite

Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim ana başlığında “Düzenlenen Uluslararası Etkinlik Sayısına Göre Üniversitelerin Dağılımı” alt kategorisinde 204 etkinlik ile birinci sırada, “Öğrenciler tarafından Yürütülen Sosyal Sorumluluk Projesi” sayısında 764 ile üçüncü sırada, “Teknokent veya TTO Projelerine katılan Öğrenci Sayısı” kategorisinde 2 bin 964 ile ikinci sırada yer aldı. Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın ana başlığında “YÖK 100/2000 Proje Doktora Bursiyer Sayısı” kategorisinde 170 ile ikinci sırada, “Faydalanılan TÜBİTAK Destek Programı” sayısında 408 ile beşinci sırada, “Desteklenen Ar-Ge projesi sayısının en yüksek olduğu üniversiteler” kategorisinde 650 ile ikinci sırada, “Üniversitenin Dünya ve Bölge ARWU Sıralamasında” 901-1001 aralığı ile beşinci sırada, “Ar-Ge, inovasyon ve ürün geliştirme kapsamında verilen laboratuvar hizmeti sayısının en yüksek olduğu üniversiteler” sıralamasında 283 bin 333 ile birinci sırada, “Ar-Ge, inovasyon ve ürün geliştirme kapsamındaki laboratuvar hizmeti gelirinin en yüksek olduğu üniversiteler” sıralamasında 37,07 milyon TL ile ikinci sırada, “Endüstri ile ortak yürütülen proje sayısı en yüksek üniversiteler” kategorisinde 540 ile üçüncü sırada yer aldı.

Topluma hizmette öncü üniversite

EÜ, Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk ana başlında ise; “Sosyal sorumluluk projesi sayısının en yüksek olduğu üniversiteler” kategorisinde 604 ile birinci, “Verilen sertifika sayısı en yüksek üniversiteler” kategorisinde 22 bin 140 ile dördüncü, “Kariyer merkezleri tarafından gerçekleştirilen faaliyet sayısının en yüksek olduğu üniversiteler” kategorisinde 2 bin 105 ile birinci, “Kamu kurumları ile ortak yürütülen proje sayısının en yüksek olduğu üniversiteler” kategorisinde 260 ile üçüncü, “Dezavantajlı gruplara yönelik düzenlenen faaliyet sayısının en yüksek olduğu üniversiteler” kategorisinde 968 ile dördüncü, “Sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında alınan ödül sayısının en yüksek olduğu üniversiteler” sıralamasında 10 ile ikinci, “Yeşil, çevreci üniversite endeksinde en iyi sıralamaya sahip üniversiteler” sıralamasında ise108 ile beşinci sırada yer aldı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir