Ege Ajans

Ege Üniversitesi haber ajansı

Egeli bilim insanlarından tarım sektörüne yönelik yenilikçi iki önemli proje daha

EÜ Ziraat Fakültesi akademisyenlerinin projelerine uluslararası destek

Egeli bilim insanlarından tarım sektörüne yönelik yenilikçi iki önemli proje daha

Ege Üniversitesi akademisyenleri tarafından disiplinlerarası bir anlayışla hazırlanan ulusal ve uluslararası iş birliğine dayanan projeler farklı kurumlardan destek almaya devam ediyor. EÜ Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Bihter Çolak Esetlili ve Doç. Dr. Özlem Karahan Uysal’ın koordinatörlüğünde hazırlanan projeler yurt içinden ve dışından farklı kuruluşlar tarafından desteklenmeye uygun bulundu.

Üretken akademisyenleri makamında ağırlayarak, başarılar dileyen Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak,  üniversitede tesis edilen bilim üretme ekosisteminin projeye dönüşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Proje üretme iklimini sürdürülebilir kılmak için çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, bugüne değin olduğu gibi bundan sonrada akademisyenlerin proje hazırlama, yürütme ve geliştirme süreçlerinde tüm imkânları seferber edeceklerini söyledi.

EÜ Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bihter Çolak Esetlili’nin koordinatörlüğünde, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından Teknik İşbirliği Programı (TİP) Avrupa Bölgesel Projeleri (Regional Europe Projects – RER Projects) kapsamında “Improving Efficiency in Water and Soil Management” isimli – proje, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu’nun (TENMAK) onayıyla desteklenmeye hak kazandı.

“Modern teknolojiler ile ileri nükleer teknikler eş zamanlı kullanılacak”

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Nükleer Bilimler Enstitüsünün ortak olarak yer aldıkları projenin detayları ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Bihter Çolak Esetlili, “Projede, iklim değişikliği altında toprak ve su yönetiminin iyileştirilmesi için nükleer tekniklerin uygulanması, bölgesel kapasitenin iyileştirilmesine ve güçlendirilmesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Projede İHA, uzaktan algılama gibi modern teknolojiler ile ileri nükleer tekniklerin eş zamanlı kullanımıyla birlikte iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki baskısının daha iyi anlaşılması, toprak ve su kaynaklarının iyileştirilmesi ve optimizasyonu, çevrenin korunması, ekonomik faydanın üretimine yardımcı olunması, sürdürülebilir tarımın teşviki ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin minimize edilmesi için alınması gereken önlemler daha iyi anlaşılabilecektir. Çalışmalar, tarımsal su yönetimini iyileştirmek, sulama planlaması ve kuraklık, taşkın başlangıcını tahmin etme ve toprağın fiziksel özelliklerinin hızlı bir şekilde belirlenmesi amacıyla gama spektrometresi gibi gelişmiş nükleer tekniklerin kullanılması yoluyla, tarımı etkileyen su kıtlığı ve sel gibi aşırı hava olaylarının etkilerinin belirlenmesi üzerine odaklanmaktadır” dedi.

PRIMA CALL SECTION-2 2021 çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazanan  “Akdeniz’deki Küçük Tarım İşletmelerinde Tarımsal Biyoçeşitliliği, Karlılığı, Döngüselliği ve İklim Değişikliklerine Direnci Artırmak İçin Yenilikçi Sürdürülebilir Organik Deniz Rezenesi (Crithmum Maritimum L.) Tabanlı Tarımsal Üretim Sistemleri” (SEAFENNEL4MED) isimli projenin Türkiye ayağı EÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Karahan Uysal tarafından yürütülecek ve TÜBİTAK tarafından finanse edilecek. Multidisipliner bir anlayışla yapılacak araştırmada, Ege Üniversitesi Ziraat, Mühendislik ve Fen Fakülteleri proje ortağı olarak yer alıyor.

Hem gıda üretim istikrarına hem de çiftçilerin gelirine katkı yapacak

Projenin temel amacı ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Özlem Karahan Uysal, “Sınırlı kaynaklar; tatlı sular ve verimli topraklar, çevresel bozulma; biyoçeşitlilik kaybı, kimyasal kirlilik ve iklim ile bağlantılı riskler; toprak tuzlanması, tarımsal kuraklık ile başa çıkabilen yeni sürdürülebilir organik deniz rezenesi (Critmum maritimum L) bazlı ürün sistemlerinin geliştirilmesi yolu ile gıda üretim istikrarının iyileştirilmesine ve çiftçilerin gelirlerinin artmasına katkı sağlamaktır. Proje bu amaçlarla halofitlerin kullanımına örnek bir çalışma olacaktır. Proje kapsamında doğada kendiliğinden yetişen Deniz Rezenesi bitkileri üzerinde çalışmalar yürütülecek; organik deniz rezenesinin kültürel yetiştiriciliği gerçekleştirilecek; elde edilen deniz rezenesi bitkileri ile gıda üretimi amaçlı deneyler yürütülecektir. Deniz rezenesinin arz zinciri potansiyelinin değerlendirilmesi için tüketici tercihlerini de kapsayan araştırmalar yapılacaktır. Deniz rezenesi ve ürünlerinin üretim ve tüketim süreçlerinin bir iş modeli kapsamında değerlendirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir