Ege Ajans

Ege Üniversitesi haber ajansı

Rektör Budak, “Veriye dayalı gerçekleştirdiğimiz uygulamalar, bilimsel üretkenliğimizin artmasında etkili oldu”

EÜ’de “Yükseköğretimde Veriye Dayalı Stratejik Uygulamalar ve Ege Üniversitesi” konferansı

Rektör Budak, “Veriye dayalı gerçekleştirdiğimiz uygulamalar, bilimsel üretkenliğimizin artmasında etkili oldu”

Ege Üniversitesi (EÜ) tarafından “Yükseköğretimde Veriye Dayalı Stratejik Uygulamalar ve Ege Üniversitesi” konferansı gerçekleştirildi. EÜ Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansı Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kurumsal Veri Yönetim Koordinatörü Prof. Dr. Adem Kalınlı verdi. Konferansa Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Ersan, Prof. Dr. Hakan Atılgan, EÜ Senato üyeleri, fakülte dekanları, bölüm başkanları ve akademisyenler katıldı.

Konferansın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Ege Üniversitesi, güçlü araştırma altyapısı ve köklü akademik geleneği ile bilim camiasında sahip olduğu konumu her geçen gün daha ileri taşımaktadır. Yakalamış olduğumuz bu ivmeyi, 66 yıldır ilerlediğimiz bilim yolculuğunda başarıya attığımız her adımı kuvvetlendiren değerlerimize borçluyuz: yetkin akademik kadromuz, köklü akademik mirasımız ve sürekli öğrenmeyi ilke edinen öğrencilerimiz. Bizleri Ege Üniversitesi yapan tüm bu zenginliklerimizin yanı sıra, gelişim odaklı kurumsal politikalarımız, yenilikçi ve çağdaş yönetim anlayışımız, bilime ve ülkemize olan adanmışlığımız ise başarılarımızın ardındaki diğer kilit unsurlar olarak öne çıkıyor. Bugün, başarılarıyla andığımız tüm kurumların ortak paydası, gerek sistemleri gerek uygulamalarıyla çağa yön veren yeniliklere entegre olmalarıdır. Ege Üniversitesi olarak çağın gereksinimlerine göre yaptığımız çalışmalar  ve veriye dayalı gerçekleştirdiğimiz uygulamalar bilimsel üretkenliğimizin  artmasında etkili oldu” dedi.

 “Ege Üniversitesi,  yüksek potansiyele sahip bir üniversite”

ODTÜ Kurumsal Veri Yönetim Koordinatörü Prof. Dr. Adem Kanlı sunumunda Türk Yükseköğretim sistemine dair genel değerlendirmelerde bulunarak, kurumsal verilerin elde edilmesi, kurumsal yönetim sistemlerinin aktif kullanımı ve veri değerlendirmelerinde kullanılan ölçütler hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Kalınlı sunumunda Ege Üniversitesi’nin kurumsal verilerini de değerlendirerek son 4 yılda kat ettiği yükselişi değerlendirdi.

Ege Üniversitesinin yüksek potansiyele sahip bir üniversite olduğunun altını çizen Prof. Dr. Kalınlı, bu potansiyelin ortaya çıkarılması ve ileriye taşınmasının önemli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Kalınlı, “Ülkemizde çok sayıda üniversite var, ülkemizin kalkınması için yükseköğretimin çok kritik bir misyonu var. Yükseköğretim Ar-Ge veya insan kaynakları gibi ne kadar nitelikli çıktılar üretebilirse, bu ülke o kadar ileri gidecektir. Bu nedenle, Yükseköğretimimizi her anlamda verimli kılmamız gerekiyor. Haliyle, kurumlar arasında bir pozitif rekabet ve dayanışma son derece önemli. Yüksek nitelikli kurumlarımız ne kadar artarsa, bu ülke o kadar hızla ileri gidecektir. Bir yükseköğretim kurumunu ileri taşımak istiyorsak, yüksek katma değerli çıktılar üretelim diyorsak, bunun arkasında yatan motivasyon; “Var olan kaynak ve imkanlarla bizler kurumu mümkün olduğu kadar nasıl etkin ve verimli yönetebiliriz? sorusu olacaktır. Bu durum, kaynaklar yeterli olsa da stratejik yönetimi zorunlu kılıyor. Eğer sistematiklerimizi iyi kurgulayabilirsek, yükseköğretimin verimli kılınması ve yüksek katma değerli çıktıların elde edilmesi mümkün olacaktır” dedi.

Dünya çapında nitelikli üniversitelerde üç temel unsurun arasında dinamik bir etkileşim olduğunu belirten Prof. Dr. Kalınlı, “ Bu unsurlardan ilki; nitelikli insan kaynağını çekebilmektir. Çünkü kurumların performansı, mensuplarının performansıyla ölçülür. Haliyle siz ne kadar nitelikli öğrenci ve araştırmacıya sahipseniz o kadar ileri gidebilirsiniz. İkinci unsur; bol mali kaynak oluşturabilmektir.  Araştırma ve eğitim çoğu kez mali kaynaklarınızın varlığı ile ilişkilidir. Üçüncü unsur ise, etkili yönetişimdir. Üniversitede tüm mensupların kuruma karşı aidiyet hissettiği, sahip çıktığı ve sorumluluk üstlendiği,  öğrencisi, akademisyeni ve çalışanıyla etkili yönetişimin oluşturulması ve ben de bu kurumun bir parçasıyım ruhunun oluşturulması son derece önemli. Dolayısıyla, üniversitelerde bu dengeler oluşturulabilirse, dünya çapında bir üniversite olma yolunda büyük aşamalar kaydedilmiş olacaktır” diye konuştu.

 “Necdet hocamız, üniversitemizin gelişimi için yoğun gayret gösterdi”

Prof. Dr. Adem Kalınlı, “Kurumlar arasında pozitif rekabeti sağlamak üzere, girişimci yenilikçi üniversite endeksi, araştırma üniversiteleri performans değerlendirmesi, YÖK kurumsal karne gibi bir takım uygulamalar başlatıldı. Bu endeksler, sıralamalar oldukça önemli birer değer. Nitekim bu endekseler üniversitelerin tanıtımında içinde bulunduğu durumu görmek, geliştirmesi gereken yönlerini vurgulamak açısından ciddi önem taşıyor. Biz şuna göre hareket etmek zorundayız; ölçmeliyiz, ölçüm sonuçlarını analiz etmeliyiz, kurumu ileriye taşıyacak politikaları, stratejileri de veriye ve ölçüm sonuçlarına dayalı olarak yapmak zorundayız. Göreve geldiği günden beri Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak’ın yoğun gayretlerini başından beri görüyorum. Necdet hocamız üniversitemizin gelişimi için birebir bu verileri takip etti, ısrarla bu verilerin peşinden giderek vazgeçmedi. Verilerin eksik kaldığı noktalarda yapılacak çalışmaların üzerinde önemle durdu. Bu sahiplenme,  bu süreçleri yakından takip ederek gerekli ivmelenmeleri, dokunuşları yapmak Ege üniversitesine bir hız kattı” dedi.

Ege Üniversitesinin araştırma grupları modülünü çok iyi kullandığının ifade eden Prof. Dr. Kalınlı, “Ege Üniversitesinde çok iyi araştırma grupları var. Araştırma grup kültürünü yaymada Ege Üniversitesinin rolü oldukça büyük. Bu araştırma grupları modülünü Ege Üniversitesi kadar aktif kullanan ikinci bir üniversite yok” diye konuştu. Prof. Dr. Kalınlı,  Ege Üniver

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir