Ege Ajans

Ege Üniversitesi haber ajansı

Ege Üniversitesi “Devlet Üniversiteleri Genel Memnuniyet Sıralaması”nda 4. sıraya yükseldi

EÜ “Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması”nda istikrarlı yükselişini sürdürüyor

Ege Üniversitesi “Devlet Üniversiteleri Genel Memnuniyet Sıralaması”nda 4. sıraya yükseldi

UniAr (Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı) tarafından öğrencilerin görüşü alınarak gerçekleştirilen Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA- 2021 ) raporuna göre  Ege Üniversitesi (EÜ), Devlet Üniversitelerinin Genel Memnuniyet Sıralamasında bir önceki yıla oranla önemli bir başarı göstererek 4’üncü sıraya yükseldi.

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2021 açıklandı.    Ege Üniversitesi, 125 devlet ve 73 vakıf olmak üzere 198 üniversite arasında istikrarlı yükselişini sürdürdü. Geçen  hafta Yükseköğretim Kalite Kurulu   tarafından  5 yıl süre ile “Tam Akreditasyon” almaya hak kazanan Ege Üniversitesinde, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Ege Üniversitesi, Devlet Üniversitelerinin Genel Memnuniyet Sıralamasında 498 genel memnuniyet puanıyla 4’üncü oldu. Üniversite Genel Memnuniyet Sıralamasında ise A düzeyde, 13’üncü sırada yer aldı.


“Öğrencilerimizden geçer not aldık”

Sıralamayı değerlendiren Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak,  “Açıklanan rapor bizleri ziyadesiyle memnun etti.  Huzurlu üniversite,  kaliteli eğitim, aydınlık gelecek mottosu ile son  üç yıl içinde öğrenci odaklı projeler başta olmak üzere hayata geçirdiğimiz, Türk Yükseköğretim Sistemine örnek olan uygulamalar öğrencilerimiz tarafından beğenilmeye devam ediyor.  Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin üniversitelerden memnun olma düzeylerini belirlemek amacıyla UniAr’ın yaptığı Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’nda üniversitemiz, 2021’de de istikrarlı yükselişini sürdürdü. Üniversite öğrencilerinin deneyimlerini ve memnuniyetlerini anlama, öğrenci deneyimini zenginleştirmek ve üniversiteleri daha öğrenci merkezli uluslararası bir üniversite olma yolunda bir yol gösterici olması açısından yapılan araştırmalarda üniversiteler ayrı ayrı kategorilerde sıralandı.    UniAr’ın yaptığı Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’nda üniversitemiz  son dört yılda 38’inci  sıradan 4’üncü    sıraya yükseldi. Ege Üniversitesi Devlet Üniversiteleri Genel Memnuniyet Sıralamasında;  2017 yılında 38’inci,  2018 yılında 25’inci,  2019 yılında 14’üncü,    2020 yılında   8’inci iken 2021 yılında 4’üncü sıraya yükseldi. Son dönemde üniversitemiz ailesiyle birlikte tam bir seferberlik ruhu ile çalışarak oluşturduğumuz huzurlu ve güvenli kampüs ortamımız, erişilebilir yönetim anlayışımız ve interaktif uygulamalarımız öğrencilerimizden geçer not aldı. Gençlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ege Üniversitesinin hem ulusal hem de uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından yapılan sıralamalarda önemli başarı  gösterdiğini vurgulayan Rektör Budak,  “Ege Üniversitesi çağın gereksinimlerine ve teknolojik gelişmelere uygun olarak eğitim-öğretim alt yapısını,  lisans ve lisansüstü program çeşitliliğini sürekli güncellemeye devam ediyor. Türkiye’nin ve Ege Bölgesinin ihtiyaçları doğrultusunda araştırma alanlarını yoğunlaştıran Üniversitemiz; bu doğrultuda disiplinlerarası, yenilikçi, üniversite-sanayi işbirliğini ve toplumun refah düzeyini destekleyen çalışmalar yapacak genç bilim insanlarına zengin ve nitelikli bir araştırma olanağı sunuyor.  Kalite eksenli büyüme, ihtisaslaşma, öncelikli alanlar, nitelikli bilgi ve nitelikli insan gücü, yetki devri ve politika üreten Yeni YÖK’ün hayata geçirdiği parametreler çerçevesinde, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu pek çok disiplinde geleceğin nitelikli araştırmacılarını yetiştiriyor. Uluslararası bir araştırma üniversitesi olma ilkesiyle evrensel bilim standartları doğrultusunda katma değer yaratabilecek nitelikte Ar-Ge çalışmaları yürüten Üniversitemiz, ülke ve dünya ekonomisine etkin ve nitelikli katkı sunmayı hedefliyor.  Bu anlayışla öğrenciyi odak noktası yapan önemli uygulamaları ve birimleri bugüne kadar  gençlerimizin hizmetine sunduk, bundan sonra da sunmaya devam edeceğiz.  Öğrencilerimizin kariyerine, gelişimine, akademik ve sosyal sıkıntılarını gidermeye yönelik destek sistemlerini geliştirerek hizmete açıyoruz.  Sağlık, fen, eğitim, sosyal bilimler ve mühendislik alanlarında, bilimsel düşünce alt yapısının desteklenmesi, araştırma tasarlama, proje yazma, bilimsel yayın üretme, araştırma-geliştirme ürünlerinin sektörel olarak desteklenmesi amacıyla Araştırma Odaklı Öğrenci Merkezi’ni kurduk. 11’inci Kalkınma Planı doğrultusunda YÖK tarafından Türkiye’deki 2 bin doktora öğrencisine verilen özel burslarda Türkiye’deki tüm üniversiteler içerisinde birinci olduk. Güçlü akademik altyapısı, araştırma üniversitesi olma hedefi, öğrenci odaklı üniversite ve kaliteli akredite olmuş eğitim alanları ile Ege Üniversitesi hem ön lisans hem lisans hem de lisansüstü eğitim yapacak öğrencilerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.  Ege Üniversitesinin bu başarısında; kütüphane olanaklarından, internet bant genişliğine, Turkuaz Masa uygulamasından öncelikli randevu sistemine, yemek burslarından kültürel- sportif tesislere, yurt olanaklarından bisiklet uygulamasına, mezun karttan kariyer olanaklarına, Ege Canlı  Dersten danışmanlık sistemine,  Akademik TV’den  sanal sınıflara,  pek çok alanda  yaptığımız öğrenci odaklı öncü çalışmalarımızın payının büyük olduğuna inanıyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada bu büyük aileye katılan genç bilim insanları ile birlikte yenilikçi projeleri hayata geçirmek,  kalite çıtamızı daha yukarılara taşımak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu başarılarımızı sürdürülebilir kılmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Üniversitemiz tüm paydaşlarıyla birlikte bu ekosistemi geliştirecek daha nice başarılara öncü ve rol model olacak. Bu süreçte Ege Üniversitesinin hedeflerine inanarak katkı sağlayan tüm akademik, idari personelimize, öğrencilerimize ve dış paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin memnuniyeti her şeyin üzerinde,  öğrencilerimizin güvenine layık olmak için önümüzdeki dönemde de gençlerimizin istek ve taleplerini öncelikli hale getirerek yenilikçi projelere öncülük etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

498 genel memnuniyet puanı

Ege Üniversitesi, Devlet Üniversitelerinin Genel Memnuniyet Sıralamasında 498 genel memnuniyet puanıyla 4’üncü sırada yer aldı.   Üniversite Genel Memnuniyet Sıralamasında ise A düzeyde ve 13’üncü oldu.  Yapılan araştırmada Ege Üniversitesi;  “Öğrenim Deneyi ve Tatminkârlığından Memnuniyet” araştırmasında genel sıralamada 82 puanla 15’inci sırada,  A düzeyinde,  devlet üniversiteleri arasında ise  5’inci; “Uzaktan Eğitim Alt Yapısından Memnuniyet” araştırmasında genel sıralamada  84 puanla 14’üncü, A düzeyinde,  devlet üniversiteleri sıralamasında  7’nci;  “Akademik Destek ve İlgiden Memnuniyet” araştırmasında  83 puanla genel sıralamada 12’nci, A düzeyinde,  devlet üniversiteleri arasında  3’üncü,  “Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet” araştırmasında 85 puanla 10’uncu, devlet üniversiteleri sıralamasında  4’üncü ve A düzeyinde; “Öğrenme İmkân ve Kaynaklarının Zenginliğinden Memnuniyet” araştırmasında  83 puan 13’üncü,  A düzeyde,  devlet üniversiteleri arasında 5’inci,  “Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteğinden Memnuniyet” araştırmasında  81 puan 16’ncı,  A düzeyde,   devlet üniversiteleri arasında  6’ncı sırada yer aldı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir