Ege Ajans

Ege Üniversitesi haber ajansı

Tam otomasyonlu, topraksız sera sistemine, yenilenebilir enerji teknolojisi entegre edildi

Seraların, iklimlendirme, aydınlatma ve otomasyonunun enerji gereksinimi karşılanıyor

 Tam otomasyonlu, topraksız sera sistemine, yenilenebilir enerji teknolojisi entegre edildi

Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Merkezi (BESTMER),  Ege Üniversitesinin Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli sektörlerinden olan “Gıda Arz Güvenliği” ihtisas alanında yapılan çalışmalara bir yenisini ekledi. BESTMER Müdürü Prof. Dr. Günnur Koçar’ın yürütücülüğünde,  multidisipliner bir anlayışla hazırlanan proje ile tam otomasyonlu ve topraksız dikey tarımın gerçekleştirildiği sera sistemine, yenilenebilir enerji teknolojisi entegre edildi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Ülkemizde nüfus ve sanayileşmeye paralel olarak enerji ve gıdaya olan ihtiyaç hızla artmaktadır. Bu talebin karşılanmasında, araştırma kurumlarının üzerine düşen görevleri yerine getirmesi önem arz etmektedir. Yeni YÖK’ün hayata geçirdiği Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Projesi kapsamında TÜBİTAK tarafından hazırlanan Araştırma Üniversitelerinin Alan Bazında Yetkinlik Analiz Sonuçlarına göre  Ege Üniversitesi için öncelikli sektörler olarak Kimya, İlaç ve Gıda Arz Güvenliği alanları belirlendi. 11. Kalkınma Planı doğrultusunda multidisipliner ve iş birliğine dayalı önemli projeleri hayata geçiren BESTMER, bu çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. BESTMER öncülüğünde hayata geçirilen proje ile tam otomasyonlu; karbondioksit gübrelemesi, led aydınlatma, ısı kontrolü, nem kontrolü, gübreleme ve topraksız dikey tarımın gerçekleştirildiği sera sistemine, yenilenebilir enerji teknolojisi de entegre edildi. Çok önemli bulduğum çalışmayı hayata geçiren proje ekibini ve ortak kuruluşları tebrik ediyorum” dedi.

“11.Kalkınma Planında yer alan hedefler doğrultusunda hazırlandı”

11.Kalkınma Planında yer alan hedefler doğrultusunda projeler hazırladıklarını ifade eden BESTMER Müdürü Prof. Dr. Günnur Koçar, “BESTMER öncülüğünde, TEKSAN ile BHK Yapı ortaklığında ‘Biyokimyasal-Termokimyasal Hibrit Biyokütle Enerji Üretim Teknolojilerinin Kullanımıyla, Sıfır Atıklı, Düşük İşletim Maliyetli, Esnek Üretim Sistemli Modern Seraların Geliştirilmesi’ başlıklı proje hazırlandı.  Tarım ve Orman Bakanlığı-Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Ar-Ge Destek Programı tarafından desteklenen proje kapsamında, tam otomasyonlu; karbondioksit gübrelemesi, led aydınlatma, ısı kontrolü, nem kontrolü, gübreleme ve topraksız dikey tarımın gerçekleştirildiği sera sistemine, yenilenebilir enerji teknolojisi de entegre edildi. Sistem içerisinde biyokütle enerjisi dönüşüm yöntemlerinden, biyokimyasal ve termokimyasal yöntemlerin hibrit kullanımıyla elde edilen biyogaz ve sentez gazı, kojenerasyon sistemiyle elektrik ve ısı enerjisine çevrilerek, seranın iklimlendirme, aydınlatma ve otomasyonu için gerekli enerji gereksinimi karşılanmaktadır. Buna ilaveten kullanılan hibrit sistemin çıktılarından, fermente gübre topraksız tarım sisteminde besin solüsyonu olarak, kojenerasyon sisteminin egzoz gazı ise karbondioksit gübrelemesinde kullanılabilmektedir” diye konuştu.

Prof. Dr. Günnur Koçar, “Yenilenebilir enerji kaynaklarının, özellikle biyokütle enerjisinin seralarda iklimlendirme sisteminde kullanılması ile ısı enerjisinin emre amadeliğinin ve ekonomikliğinin artırılmasının yanı sıra sera gazı salımının azaltılması da sağlanabilmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının modern sera tekniklerine entegre edildiği bu proje kapsamında, üretim-atık-girdi döngüsü sağlanarak, tarımda verim arttırıcı-maliyet düşürücü üretim sistemlerinin geliştirilmesine ilaveten karbondioksit salımının azaltılmasına bağlı olarak çevresel faktörlerin de pozitif yönde etkilenmesine katkıda bulunulabilmektedir” dedi.

İş birliğine dayalı  multidisipliner anlayışa sahip proje ekibi

Yürütücülüğünü BESTMER Müdürü Prof. Dr. Günnur Koçar’ın üstlendiği, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Eryaşar, Öğr. Gör. Dr. A. Gül Bayrakcı Özdingiş, Ar. Gör. Şefik Arıcı, Doktora Öğrencileri Benginur Baştabak ve Beril Gündoğan’ın araştırmacı olarak yer aldığı,  TEKSAN ile BHK Yapı ortaklığında hazırlanan proje, Tarım ve Orman Bakanlığı-Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Ar-Ge Destek Programı tarafından destekleniyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir