Ege Ajans

Ege Üniversitesi haber ajansı

Rektör Budak, “Yetiştirdiğimiz nesillerle ülkemizin kalkınmasına katkı sağlıyoruz”

 İktisat Öğrencileri “23. Uluslararası İktisat Kongresi”nde Buluştu

Rektör Budak, “Yetiştirdiğimiz nesillerle ülkemizin kalkınmasına katkı sağlıyoruz”

 Türkiye’nin ve dünyanın pek çok yerinden gelen öğrencilerin ve akademisyenlerin buluştuğu akademik bir platform olma özelliğini yirmi üç yıldır sürdüren ve Türkiye’nin en uzun soluklu öğrenci kongresi olan “Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi”, Ege Üniversitesi (EÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından çevrimiçi olarak dijital platformda düzenlendi.

Bu yılki teması “Kalkınmada Güncel Yaklaşımlar” olarak belirlenen ve farklı ülkelerden 100’ün üzerinde tebliğ sahibi ve dinleyicinin yer aldığı kongreye, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın açılış konuşmasıyla başlandı. Kongre, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. A. Özlem Önder ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. A. Ayşen Kaya’nın açılış konuşmalarıyla devam etti. Yoğun katılımla gerçekleşen kongrenin açılış dersi, “Pandeminin Gölgesinde Makroekonomik Politikayı Yeniden Kurgulamak” üst başlığı ile King’s College London Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülçin Özkan tarafından verildi.

Kongrenin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Bilimsel araştırma ve teknik uygulamaları ortak bir çatı altında bir araya getiren, eğitim-öğretim faaliyetleri ile eğitimli işgücünün başlıca kaynağı olan üniversiteler; ülkelerin ekonomik kalkınma, sosyal ve kültürel gelişme süreçlerinde kilit bir rol üstlenmektedir. Bizler de ülkemizin en köklü yükseköğretim kurumlarından biri olarak ürettiğimiz bilgi, sanayi ile gerçekleştirdiğimiz güçlü iş birlikleri ve yetiştirdiğimiz nesillerle ülkemizin parlak ekonomik geleceğine ve kalkınmasına katkı sağlıyoruz. Ülkemizin iktisadi gelişimine katkı sunacak siz gençlerimizin donanımlı, bilgi teknolojilerine hâkim, araştıran, sorgulayan ve çözüm odaklı bireyler olarak yetiştirilmeniz için canla başla çalışıyoruz. Sizlerin de sorumluluklarınızı en iyi biçimde üstlenerek ülkesi için üreten bireyler olacağınıza yürekten inanıyoruz” diye konuştu.

Covid-19 pandemisinin etkileri tartışılacak

Covid-19 pandemisinin dünya ekonomisi üzerindeki etkilerine değinen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. A. Özlem Önder, “Covid-19 pandemisinde yaşanan süreçte, dünya ekonomileri yakın zamanda hiç karşılaşmadıkları bir gerçekle sınandılar. Covid-19 pandemisinin, tüm dünyada sağlık, eğitim, politik ve sosyal konularda yansımaları oldu. Bu yansımaları, kongremize katılım sağlayan öğrencilerin çalışmalarında da görebiliyoruz. Bu sene kongremizin üst başlığı ‘Kalkınmada Güncel Yaklaşımlar’ olarak belirlendi. Covid-19’un ülke ekonomilerine etkileri ve pandemi sonrası için tahminlerin de yine kongremiz kapsamında tartışılacak konular arasında yer alıyor” dedi.

Kongrenin ana teması hakkında bilgi veren İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayşen Kaya ise  “Bilindiği üzere artık sadece büyüme odaklı bir yaklaşımdan ziyade farklı yaklaşımların tartışmaya açıldığı bir dönemde yaşıyoruz. Büyüme odaklı yaklaşım ülkelere bir süre büyük kârlar ve gelirler getirmiş olsa da çok daha eşitsiz bir dünya, kirli bir çevre, dezavantajlı grupların artışı, refah ve yaşam kalitesinde düşüş gibi oldukça olumsuz şartları da beraberinde getirmiştir. Gelecek nesillerin ihtiyaçları bir yana şimdiki nesillerin ihtiyaçlarını karşılayamaz bir durumla karşı karşıya kalmış bulunmaktayız. Tüm bu gelişmeler sürdürülebilir kalkınma tartışmalarını beraberinde getirmiş, yüksek katma değer yaratan üretim yapısı sağlanırken elde edilen gelirin adil dağılımı ve bireylerin refahını ve yaşam standartlarını artıran bir yaklaşım öne çıkmıştır” diye konuştu.

          “Yaşanan gelişmeler yeni bir çağa geçtiğimizi işaret ediyor”

Dünyada yaşanan gelişmelerin Birleşmiş Milletler’in “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”nı açıklanmasına neden olduğunu belirten Prof. Dr. Kaya, “Bu amaçlarla, bir yandan yoksulluk ve eşitsizlikleri ortadan kaldırmak, diğer yandan çevreyi ve doğal kaynakları korumak gündeme gelmiştir. Ayrıca Covid-19 pandemi süreci, sürdürülebilir kalkınmanın sadece az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler için değil, tüm ülkeler için yeni bir bakış açısıyla değerlendirilmesinin gerekli olduğunu da göstermiştir. Dünyada değişen konjonktür, artık yeni bir çağa, dördüncü sanayi devrimi çağına geçtiğimizi işaret etmektedir. Dijitalleşmenin, akıllı sistemlerin, otomasyona dayalı üretim süreçlerinin yaygınlaşması, üretimin organizasyon yapısını büyük ölçüde değiştirirken; bu dönüşüm ülkeler arası rekabetin, emek piyasalarının, kurumların yeniden tanımlanması gerektiği gibi pek çok konuyu da yeniden tartışmaya açmıştır. Bu bağlamda bu kongrenin ana teması ‘Kalkınmada Güncel Yaklaşımlar’ olarak belirlenmiştir. Oldukça önemli olan bu ana temayı tartışmak çok boyutlu bir bakış açısı ve disiplinler arası etkileşim sağlanması suretiyle yeni tartışmalara da mutlaka bir ufuk açacaktır” dedi.

King’s College London Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülçin Özkan’ın “Pandeminin Gölgesinde Makroekonomik Politikayı Yeniden Kurgulamak” üst başlığı açılış dersini verdiği kongrede iki gün boyunca lisans ve lisansüstü öğrenciler dijital platformda sunumlar gerçekleştirdi. Kongre süresince öğrenciler ve katılımcılar, iktisadi kalkınmaya yönelik soru ve sorunları derinlemesine tartışarak, üretilecek mikro ve makroekonomik politikalar konusunda bir yol haritası çizilmesine katkıda bulundular.

“Bölgesel Kalkınma: İzmir Örneği” paneli

Kongre kapsamında düzenlenen “Bölgesel Kalkınma: İzmir Örneği” başlıklı panelde İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz bölgesel kalkınmada kalkınma ajanslarının rolünden bahsettiği sunumuyla panel açılışını yaptı. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Aydoğuş, Covid-19 pandemisinin sektörler üzerine etkilerini İzmir iline uygulanan girdi-çıktı analizleri ile değerlendirirken, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr Neşe Kumral ise kalkınmanın lokomotifi olarak yaratıcı endüstrilerin önemini vurguladığı sunumunda İzmir’in öncü sektörlerinden de bahsettiği kapsamlı bir sunumla paneli sonlandırdı.

Başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Kongrenin kapanışında, Kongre Bilim Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucu başarılı bulunan bildiriler için Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, Efil Yayınevi ve EDCON Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı’nın katkılarıyla bir ödül töreni düzenlendi. Lisans grubu ödülü olan Efil Yayınevi kitap setlerine “Revisiting the Taylor Rule with Divisia Monetary Aggregates: A Wavelet Coherency Analysis” isimli bildirileriyle İbrahim Hakkı Gül, Beyza Akyol, Furkan Atlı (Marmara Üniversitesi);“The Impact of the Turkey’s Development Indices on Economic Growth and the Comparison with the EU Countries” isimli bildirisiyle Merve Yağlıcı (Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi); “Türkiye’de Eğitim Durumuna Göre İşsizliğin Belirleyicileri (2000-2020)” isimli bildirisiyle Ayten Uğur (Ege Üniversitesi) layık görüldü.

Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü kitap ödüllerini; “Dijital Tüketimde Türkiye: Bir Anket Çalışması” isimli bildirisiyle Selen Serenay Silvan (Osmangazi Üniversitesi) ve “Factors Affecting Labor Productivity Growth in E7 Countries” isimli bildirisiyle Şevval Buse Sarıman (Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi) almaya hak kazandı.

EDCON Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı tarafından alanında önemli bir yabancı dil testi olan ve geçerliliği dünya çapında kabul edilmiş olan Pearson Test ödüllerini ise “Türkiye’de Kırsal Kalkınmanın Gelişimi ve Dönüşümü” isimli bildirisiyle Yeşim Karaman (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) ve “The Causality Between the Technological Investments and Economic Development Level: An Application of Toda-Yamamoto Approach” isimli bildirisiyle Esranur Yılmaz (Dokuz Eylül Üniversitesi) bu ödüle layık görüldüler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir