Ege Ajans

Ege Üniversitesi haber ajansı

EÜ, Türkiye’de en zengin akademik arşive sahip 4. üniversite

Türkiye’deki üniversitelerin akademik arşivlerinin mevcut durumları analiz edildi

EÜ, Türkiye’de en zengin akademik arşive sahip 4. üniversite

Türkiye’deki üniversitelerin akademik arşivlerinin mevcut durumlarının değerlendirildiği araştırma Yüksek Öğretim Dergisi’nin Şubat 2021 sayısında yayımlandı. Dr. Öğretim Üyesi Güleda Doğan tarafından hazırlanan çalışmada, “İçeriğinde kayıt sayısı 10 binin üzerinde olan üniversite akademik arşivleri” sıralandı.  Ege Üniversitesi, 66 bin 358 kayıt sayısı ile 4’üncü sırada yer aldı.

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyesi ve aynı zamanda YÖK Kurum Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Güleda Doğan tarafından yapılan çalışmada, kayıt sayısı 10 binin üzerinde olan 25 üniversite sıralandı. Üniversite akademik arşivlerinin mevcut durumunun analiz edildiği çalışmada; üniversite arşivlerinin içerik ve yayın çeşitliliğini, uluslararası standartlara uyumunu,  bir politika ile desteklenme gibi verileri takip etmek amacıyla üniversitelerden toplanan en güncel veriler Şubat 2021 itibariyle değerlendirildi. Gazi, Marmara ve Orta Doğu Teknik üniversitelerinin ilk üçte bulunduğu sıralamada Ege Üniversitesi dördüncü sırada yer aldı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “ Prof. Dr. Yekta Saraç Hocamızın başkanlığında, Yeni YÖK 2019 yılında akademik arşivlerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla üniversitelerden altı ayda bir olmak üzere akademik arşivlerle ilgili raporlama yapma ve açık bilim- açık erişim politikası geliştirmeleri yönündeki talepleri kapsamında Ege Üniversitesi olarak bu minvalde belirlediğimiz yol haritamız doğrultusunda son üç yıl içinde önemli çalışmalar yürüttük. Akademik arşivimizi üniversitemizde üretilen tüm bilimsel çıktıların yer aldığı, daha sistematik ve  kolay daha  erişilebilir bir yapıya kavuşturduk. Üniversitemizde uluslararası standartlarda ‘Açık Akademik Arşiv Sistemi’nin kurulması, bu arşivin  ‘Avrupa Açık Erişim Altyapısı (openAlRE)’ ile bütünleşmesinin sağlanması, üniversitemiz yayınlarının uluslararası arenada yer alması, ‘Akademisyenlerin Araştırmacı Numaraları (ORC-ID veya benzeri)’ kullanımı gibi konularda çalışmalar yapmak üzere, 2019 yılında Ege Üniversitesi Açık Bilim ve Açık Erişim Komisyonunu kurduk. Ayrıca, yükseköğretimde kalitenin iyileştirilmesine yönelik politikaların geliştirilmesi çalışmalarımız dahilinde Ege Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemi AVESİS uygulamasını kullanıma sunduk.  AVESİS, akademik etkinliklerin envanterinin çıkarılmasından kurum ve kişi performanslarının ölçülmesine,  sürdürülebilir bir kalite güvence sisteminin oluşturulmasından insan kaynakları potansiyelinin tanıtılmasına ve yönetimsel uygulamalara kadar pek çok alanda hem kurumumuza hem de akademisyenlerimize önemli katkı sağladı. Akademisyenlerin ürettiği araştırma verileri, makaleler, kitaplar ve proje raporları gibi birçok türde yayından oluşan içerik ve hayata geçirdiğimiz dijital uygulamalarla üniversitemiz açık erişim çalışmaları ile de fark yarattı. Ayrıca bu çalışmalarımız soncunda üniversitemiz araştırmacılarının açık bilim ve açık erişim konusundaki farkındalık düzeyinin artmasını görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Önümüzdeki süreçte de çalışmalarımızı aynı kararlıkla sürdüreceğiz. Üniversitemizin ve akademisyenlerimizin nitelikli çalışmalarını görünür kılmak için hem dijital altyapımızı güçlendireceğiz hem de oluşturduğumuz bilim üretme ekosisteminin çıktılarını genç araştırmacılarla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir