Ege Ajans

Ege Üniversitesi haber ajansı

Rektör Budak, “Paydaşlarımızın görüşleri bilimsel başarımıza yansıdı”

Ege Üniversitesinin 2023 vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen “Eğitim Öğretimde Kalite: Anket Sistemi (ASİS)” tanıtım toplantısı, Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. EÜ senato üyelerinin ve ilgili birim yetkililerinin katıldığı toplantıda Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, ASİS sitemini tanıtan bir sunum gerçekleştirdi.

Tüm paydaşların görüş ve önerilerinin yönetime yansıdığı, kararların ortak akıl ile alındığı, projelerin geniş katılımlı anketlerle belirlendiği bir yönetim modeli benimsediklerini söyleyen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Gerek öğrencilerimizin gerek akademik ve idari personelimizin gerekse dış paydaşlarımızın görüş ve düşünceleri bizler için çok önemli. Kalite ve akreditasyonu öncelediğimiz bu dönemde onlardan alacağımız geri dönüşler, yapacağımız iyileştirme çalışmalarına öncülük edecek. Bu bağlamda bir anket sistemi oluşturarak belirli aralıklarla öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize anketler yapıyoruz. Anket sonuçları uyarınca paydaşlarımızın görüşleri bilimsel başarımıza yansımış durumda” dedi.

Sunumunda uygulanan anket sonuçlarını değerlendiren Rektör Budak, “Akademik personelimize yönelik anketimizde akademisyenlerimizin yüzde 81,99 oranında üniversitemizde görev almaktan memnun olduğunu görüyoruz. Hocalarımız; üst yönetimin değişimi ve yenileşmeyi destekleme çabasından yüzde 80,24, Üniversitemizin misyon, vizyon, ilke ve stratejilerinden yüzde 78,77, yönetimin ulaşılabilirliğinden ise yüzde 77,03 oranında memnun. İdari personelimizde de genel bir memnuniyet durumu söz konusu. İdari personelimiz yüzde 79,38 oranında üniversitemizde görev almaktan memnun. Ege Üniversitesinin Türkiye’deki diğer üniversitelere göre tanınırlığından yüzde 79.87, Ege Üniversitesinin kurumsallaşmasından yüzde 73,85, Üniversitemizin misyon, vizyon, ilke ve stratejilerinden ise yüzde 73,7 oranında memnun olma oranları mevcut. Öğrencilerimize yönelik yaptığımız anketler sonucunda; Bölüm başkanları ve Anabilim Dalı başkanlarının öğrenci sorunlarını çözme çabasından yüzde 72,21 memnun olduklarını gördük. Rektörün öğrenci sorunlarını çözme çabasında ise yüzde 67,14’lük bir memnuniyet söz konusu. Öğrencilerimiz, Üniversite üst yönetiminin pandemi döneminde aldığı kararlardan yüzde 66,15 oranında memnun” diye konuştu.

“Anket uygulama ve raporlama sistemi EÜ’nün öz yazılımı”

Tüm anketlerin üniversiteye özgün şekilde hazırlandığını söyleyen Prof. Dr. Budak, “Anket uygulama ve raporlama sistemimiz tamamen öz yazılımımızdır. Anketler yıllık ve dönemlik olarak her yıl uygulanacak. Anket raporları ve sistem önceki yıllarla karşılaştırma yapılmasına olanak sağlayacak. Birim yöneticileri kendi birimlerine özgü verilere ulaşıp bu bağlamda değerlendirme yapabilecekler. Üçer aylık gelenekselleşen bölüm, fakülte ve senato toplantılarında yapılan iyileştirmeler tartışılacak ve etkileri değerlendirilecek. Amacımız sürekli iyileştirme modeli ile kalitenin artması” dedi.

Rektör Budak’ın ardından söz alan EÜ Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Tarık Kışla, Ege SSO sistemine entegre edilen ASİS hakkında bilgilendirici bir sunum gerçekleştirdi. Doç. Dr. Kışla sunumunda anket sisteminde bulunan; ders, danışman, son sınıf, mezun, öğrenci ve personel, dış paydaş ve işverenlere yönelik memnuniyet anketlerini anlatırken anketlerin hitap ettiği kesimler hakkında da bilgiler verdi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir