Ege Ajans

Ege Üniversitesi haber ajansı

Rektör Budak, “Medyanın işlev ve önemi her geçen gün artıyor”

EÜ’de “II. Gelenekselden Dijitale Uluslararası Medya Araştırmaları Sempozyumu” başladı 

Rektör Budak, “Medyanın işlev ve önemi her geçen gün artıyor” 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi (EÜİF) tarafından düzenlenen  “II. Gelenekselden Dijitale Uluslararası Medya Araştırmaları Sempozyumu (IMS2020)” çevrimiçi olarak başladı. “Dijital Transformasyon, Gelecek Tasarımı ve Medya” temasıyla yurt içi ve yurt dışından alanında uzman iletişimcilerin katıldığı çevrimiçi sempozyumda medyanın dönüşümü, dijitalleşme ve geleceğin medyası tartışıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Hızla dijitalleşen dünyada medyanın işlev ve öneminin her geçen gün arttığına tanık oluyoruz. Toplumsal gelişimin yansıtıcısı ve uygulayıcısı olan medya, bizleri küresel bir yapının parçası olarak yeniden şekillendiriyor. Bilgisayar teknolojilerinde gelişmeler ve beraberindeki medyada gelen dönüşüm medya işlevlerinin yeniden tanımlanmasını bir gereklilik haline getirmiştir. Geleneksel medyadan dijital medyaya geçişte yeni kültürel değerlendirmeleri de yapmamız önem arz etmektedir. Bugün her iki yapıda da medya toplumun tüm bireylerinin yepyeni bir kültürün tanıkları ve taşıyıcıları olmalarına aracılık etmektedir. Yaşanan bu geniş çaplı değişimi göz önünde bulundurduğumuzda konuya bilimsel bir perspektif kazandıran bu tür etkinliklerin önemini bir kez daha idrak ediyoruz” dedi.

Zamanın ruhunu yakalayan   sempozyum

Nitelikli mezunları ve bilimsel araştırmalarıyla medya sektörüne yön veren İletişim Fakültesinin sempozyumda çok önemli konulara netlik kazandıracağına değinen Rektör Budak, “Çeşitli akademisyen ve araştırmacıların önemli tespitlerini dinleme fırsatı bulacağız. Bu etkinliğin önemli değerlendirmelere ev sahipliği yapacağına yürekten inanıyorum. Bu düşüncelerle başta etkinliğin düzenleyicisi İletişim Fakültemiz olmak üzere katkılarını sunmak üzere aramızda bulunan tüm katılımcıları gönülden kutluyor zamanın ruhunu yakalayan bu sempozyumun başarılı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Teknolojideki değişim medyanın yapısını da değiştiriyor”

İletişim teknolojilerindeki hızlı gelişimin medyanın teknik ve içerik yapısını yeniden şekillendirdiğini söyleyen Sempozyum Başkanı, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, “Dijital dilin önerdiği yeni anlayışlar farklı türlerdeki anlatıların niteliğini ve paylaşımını geliştirerek çoğaltmaktadır. Dijital iletişim çağına uyum sağlamak, birey ve toplum olarak belirli pratiklerin hayatımıza girmesini gerekli kılmıştır. Bu noktadan hareketle eski ve yeni haber tasarımından görsel kimlik üzerine düşünmeye medya okuryazarlığından marka iletişimindeki değişimlere genel medya söyleminden trans medya alanına kadar birçok konu da gelişmeler gündelik yaşam pratiklerini değiştirmektedir. Bu yapısal dönüşümler, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak bizi zamana tanıklık etmek ve bu konu üzerine ortak düşünme paydaşları oluşturmanın mümkün olup olmadığını sorgulamak için sempozyumumuzu gerçekleştirmeye yönlendirmiştir” dedi.

“Uzman iletişimciler bir araya geldi”

Sempozyumun çok değerli iletişimcileri bir araya getirdiğini ifade eden Dekan  Takımcı, “Medyadaki nitel ve nicel dönüşümlerin nasıl gerçekleştiğini, bu dönüşümlerin etkilerini, bireysel ve toplumsal açıdan olası sonuçlarını göz önüne sermek; akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler için büyük önem taşıyor. Sempozyumumuzda gelenekselden dijitale evrilen medya aracılığıyla bilginin üretimi, paylaşımı ve alımlanması ile gözlemlenebilir süreçler içinde birey ve toplum dinamiklerinin değişimine dair bilgiler elde edilmesi  mümkün olacaktır. Bu çerçevede bilgilendirme, eğlendirme, kamuoyu oluşturma, kültürel devamlılığı sağlama gibi işlevleri ile medyanın alımlayan olarak birey ile kültür arasındaki ilişkinin kurulmasında son dönemdeki yapısını ortaya koymak ve bu yapıya yönelik doğru anlam çatısını oluşturmak etkinliğimizin hedeflenen sonuçları arasındadır. Bu doğrultuda sempozyumumuzda yoğun bilgi alışverişinin hepimiz için yararlı olacağına inanıyorum. Etkinliğimize katılımız için sizlere şahsım, sempozyum ekibim ve Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi adına bir kez daha hoş geldiniz diyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Maden Tomaselli moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda;  ABD University of Rhode Island İletişim ve Medya Okulundan Prof. Dr. Renee Hobbs, Polonya State University of Applied Sciences in Konin öğretim üyesi Prof. Dr. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, BAE Zayed University öğretim üyesi Assoc. Prof. Ganga Dhanesh yaptıkları sunumlarla katılımcıları bilgilendirdiler.

İki gün boyunca devam edecek sempozyumda; Medyada Dijital Transformasyon ve Gelecek Tasarımı, Dijital Medya ve Marka İletişimi, Dijital Medya ve Yaratıcılık, Dijital Medya Okuryazarlığı, Yeni Medya ve Öteki, Yeni Medya ve Etik, Dijital Kitlesel Yayıncılık, Ağ Toplumu ve Endüstri 4.0, Dijital Anlatılar: Transmedya ve Metinlerarasılık, Yeni Nesil Gazetecilik, Dijital İçerik Üretimi/Üreticileri, Yeni Medya ve Yasal Düzenlemeler” konularında alanında uzman konuşmacılar sunumlar gerçekleştirecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir