Ege Ajans

Ege Üniversitesi haber ajansı

Rektör Budak, “EÜ Ailesi hep birlikte pek çok başarıya imza atmaya devam edecek”

“Ege Üniversitesi 2023 Akademik Vizyonu: Stratejik Plan”

Rektör Budak, “EÜ Ailesi hep birlikte pek çok başarıya imza atmaya devam edecek”

Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezinde “Ege Üniversitesi 2023 Akademik Vizyonu- Stratejik Plan” toplantısı gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın başkanlığında;  stratejik plan, kalite yönetimi, akreditasyon çalışmaları ve 2023 vizyonunun değerlendirildiği toplantıya; EÜ Senato Üyeleri, akademisyenler, koordinatörlükler, komisyon üyeleri ve idari çalışanlar katıldı.

Ege Üniversitesi 2019-2023 stratejik planı çerçevesinde 5 amaç, 17 hedef ve 52 performans göstergesinin belirlendiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Budak,  “Üniversite olarak eğitim ve araştırma kalitesini sürekli artırmayı ve çıktılarını toplumsal faydaya dönüştürmeyi hedefliyoruz. Dinamik, girişimci bir üniversite olarak bölgesel, ulusal ve uluslararası alanlardaki güçlü etkimizi sürdürmeyi amaçlıyoruz. Yeşil, sürdürülebilir, erişilebilir ve yaşanabilir kampüsü ile bilim ve teknolojide öncü, ulusal ve uluslararası alandaki paydaşlarıyla güçlü bir işbirliği yapan,  iletişim ağını her geçen gün güçlendiren bir yükseköğretim kurumu olmak istiyoruz. Farklılaşma stratejisini göz önünde bulundurularak ve bütüncül bir bakış açısı ile hazırladığımız planımızda Ege Üniversitesi’nin araştırma alanında öne çıkmasını destekleyecek amaç ve hedeflere öncelik verdik. Üniversitemiz bir yandan araştırma alt yapısını güçlendirmeyi hedeflerken, diğer yandan eğitim kalitesini de artırmaya devam edecek” dedi.

“Misyon ve vizyonumuzda değişiklik yaptık”

Rektör Budak,  “Ege Üniversitesinin stratejik plan ve hedeflerinin, araştırma üniversitesi başta olmak üzere diğer hedefleri ile örtüştüğünü belgelemek adına bu toplantıyı yapıyoruz.  Üniversitemizin; araştırma üniversitesi hedefli,  öğrenci odaklı,  eğitim-öğretimde kalite öncelikli bir stratejik planı bulunuyor. Son olarak, misyon ve vizyonumuza araştırma üniversitesi hedefli olmayı da ekleyerek değişiklikler yaptık. Üniversite olarak Cumhurbaşkanlığı, YÖK nezdinde oluşturduğumuz planlarımızı sunduk. Bunun altyapısında Rektörle Akşam Çayı, Türkiye’de ilk olan Gelecek Şurası ve Sağlık Şurası’nı yaptık. Tüm birimlerimizle toplantılar yaptık. TÜBİTAK, YÖK başkanlarımızla, üniversite–sanayi işbirliği kapsamında birçok kuruluşla ve STK’larla toplantılar düzenledik.  Bütün bunlardan elde ettiğimiz çıktılar doğrultusunda misyon ve vizyonumuzda değişikliğe gittik. Misyonumuz, Türkiye’de öncü, dünyada önde gelen araştırma üniversitesi olarak; araştırma ve eğitim alanında bölgesel, ulusal ve evrensel gereksinimleri karşılamak, Ar-Ge birikimini toplumun yararına sunmak, öğrenciyi merkeze alarak, temel değerlerine bağlı, mesleki ve kültürel olarak donanımlı, değişime açık, bilimsel düşünceyi yaşam biçimi olarak benimsemiş bireyler yetiştirmek. Vizyonumuz ise bilimsel araştırmada öncü, ulusal ve uluslararası alandaki paydaşları ile güçlü bir işbirliği ve iletişim ağı bulunan, öğrenci odaklı, sürdürülebilir yeşil alanlara sahip, erişilebilir ve yaşanabilir bir kampüse sahip, ekonomik, sosyal ve kültürel yaşama katkıda bulunan ve finansal yapısı güçlü bir dünya üniversitesi olmaktır” dedi.

5 amaç, 17 hedef,  52 adet performans göstergesi

Ege Üniversitesinde eğitim ve kalitenin öncelikli olduğunu ifade eden Rektör Budak, “Stratejik planımızda 5 amacımız, 17 hedefi ve 52 adet performans göstergesi var. Ege Üniversitesinin araştırma ortamını geliştirerek bölge ve ülke dünya ekonomisine katkı sunmayı, eğitim faaliyetlerini ulusal ve uluslararası standartlarda sürdürmeyi, uluslararası yükseköğretim alanında Ege Üniversitesinin bir çekim merkezi haline gelmesini, kurumsal yapının sürdürülebilirliği ve gelişimini sağlamayı, eğitim ve araştırma çıktılarının topluma katkıya dönüşmesini amaçlıyoruz. Ege Üniversitesinin yol haritasında genel bir şemsiye olarak bir 2019-2023 stratejik planımız var. Bunun altında YÖK İzleme ve Değerlendirme Verileri, araştırma üniversitesi verileri, kurumsal akreditasyon hedefi var. Ayrıca genel stratejik plana baktığımızda araştırma, eğitim, uluslararasılaşma,  kurumsal yapı ve topluma katkı hedeflerimiz mevcut. Bunun neticesi olarak göreve geldiğimiz günden beri yaptığımız çalışmalar neticesinde YÖK nezdinde YÖK izleme verilerimiz ve araştırma üniversitesi ölçütlerimiz, kurumsal akreditasyon ölçütlerimiz Ege Üniversitesi stratejik planı ile yüzde 90 oranında uyumlu. Bu ciddi bir disiplinli çalışmanın göstergesi” diye konuştu.

Rektör Budak, “Biz, Ege Üniversitesi olarak misyon, vizyon farklılaşmamızla, yeni stratejilerimizle diyoruz ki; Ege Üniversitesi bu ülkenin, devletin önemli bir kurumu. Biz, devletin üstün politika belgelerini dikkate alarak hedeflerimizi somut parametrelere indirgedik. Bu süreçte, çalışmalara katkı sağlayan tüm akademisyenlerimize, idari çalışanlarımıza, öğrencilerimize ve dış paydaşlarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarım. Ege Üniversitesi ailesinin her bir ferdinin stratejik planlanın oluşturulmasında olduğu gibi uygulanması sürecinde de desteklerini ve katkılarını sürdüreceklerine olan inancım ile hep birlikte pek çok başarılara imza atmayı diliyorum” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir