Ege Ajans

Ege Üniversitesi haber ajansı

Doç. Dr. Çağın, “Kadına yönelik şiddetle mücadele çok yönlü ve bütüncül bir yaklaşımı gerektirir”

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

Doç. Dr. Çağın, “Kadına yönelik şiddetle mücadele çok yönlü ve bütüncül bir yaklaşımı gerektirir”

Kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak ve bu konuda toplumsal bilincin geliştirilmesi amacıyla her yıl 25 Kasım günü, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ olarak anılıyor. BM Genel Kurulu kararı ile ilan edilen bu önemli günde, dünyada ve ülkemizde kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesine dikkat çekmeye yönelik etkinlikler düzenleniyor. Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKAM) Müdürü Doç. Dr. Şerife Çağın, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla, EKAM ve Kadın Araştırmaları Anabilim Dalı tarafından kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Şiddetin en yaygın biçimlerinden biri olan kadına yönelik şiddetin, kadınların hak ve temel özgürlüklerinin ihlalini oluşturduğunu belirten Doç. Dr. Çağın, “Kadına yönelik şiddet, dünyada ve ülkemizdeki tüm gelişmelere rağmen, coğrafi sınır, ekonomik gelişmişlik ve öğretim düzeyine bakılmaksızın farklı kültürlerde ve farklı biçimlerde karşımıza çıkan, yaygın olarak görülen evrensel bir sorundur. Kadına yönelik şiddetle mücadele; çok yönlü ve bütüncül bir yaklaşımı gerektirir. Toplumun her kesiminin ortak ve kararlı mücadelesi ile çözümlenmesi mümkündür. Dolayısıyla, disiplinlerarası yaklaşımlarla çalışmaların yürütülmesi ve ilgili tarafların önleme, koruma, cezalandırma gibi farklı boyutlarıyla sürecin içinde yer alması büyük önem taşımaktadır” dedi.

“Hem ulusal hem de uluslararası alanda önemli çalışmalar yürütüyoruz”

EKAM olarak kadına yönelik şiddet konusunda hem bölgesel hem ulusal hem de uluslararası alanda önemli araştırma ve çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Doç. Dr. Çağın, “Geçtiğimiz mart ayında merkezimizce düzenlenen ‘Sanat, Estetik ve Şiddet Üçgeninde Kadın’ temalı I. Uluslararası Kadın Sempozyumu’nda, kadına yönelik şiddet farklı disiplinlerden ve ülkelerden akademisyenlerce uluslararası düzeyde ele alındı. Sempozyumda, şiddetin sonuçları yanında, ülkelere göre farklılık gösteren savaş ve göçlerin neticesinde kadınların yaşadığı mağduriyetler; kadın ruh sağlığı; sanat tarihi, edebiyat, sinema, fotoğraf sanatı, müzik, resim gibi alanlarda kadının görünen yüzü; aktüel hayatta kadın meselesi gibi çok farklı konular yer aldı. Sempozyumda sunulan bildiriler, başka çalışmalarla zenginleştirilerek şiddet ve sanat genel başlıklarıyla iki farklı kitap olarak yayına hazırlandı” diye konuştu.

Aralık 2020 tarihinde editörlüğünü Doç. Dr. Şerife Çağın, Öğr. Gör. Zeynep Türkyılmaz ve Gözde Nüfusçu Yengül’ün yaptığı “Contemplating Violence Against Women” adlı kitabın yayınlanacağını söyleyen Doç. Dr. Çağın, kitapta, kadına yönelik şiddet konusunun, sağlıktan sosyolojiye, psikoloji ve iletişime; aktüel hayattan tarihî ve edebî metinlere kadar farklı disiplinlerin bakış açısıyla ele alındığı dile getirdi.  Doç. Dr. Çağın, kadına şiddet konusunda olduğu gibi kadın duyarlılığını artıracak pek çok meselede, Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Kadın Araştırmaları Anabilim Dalının, akademik alanda ve dış paydaşlarla yapacağı sosyal projelerle çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir