Ege Ajans

Ege Üniversitesi haber ajansı

Prof. Dr. Ünver, “Uzaktan eğitim, öğretmenlik bilincini eksiltmez”

Öğrencilerden Uzakta Bir Öğretmenler Günü

Prof. Dr. Ünver, “Uzaktan eğitim, öğretmenlik bilincini eksiltmez”

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülsen Ünver “24 Kasım Öğretmenler Günü” dolayısıyla önemli açıklamalarda bulundu.   Prof. Dr. Ünver,  “Öğretmenler gününün birçok ülkede kutlanıyor olması, mesleğin değerini yeterince açıklamaktadır. Bunun yanında öğretmenliğin meslekleşmesinde ve toplumdaki saygınlığının artmasında mesleğini iyi yapan öğretmenlerin payı büyüktür. Geçmişten günümüze meslekleşme sürecine katkıları için bütün öğretmenlere, bu gün özellikle teşekkür etmek gerekmektedir” dedi.

Gelişmiş ülkelerin, eğitimin niteliğinin yükselmesi ve sorunlarının çözümünde öğretmenin rolünü kavradığını ifade eden Prof. Dr. Ünver, “Bu ülkeler, öğretmen eğitimine yatırım yapmaktadırlar. Daha verimli öğretmen eğitimi modelleri ve programları oluşturmaya çalışmaktadırlar. Öğretmen eğitimi için standartlar belirlemektedirler. Etkili öğretmenlerin mesleği sürdürmeleri için önlemler almaktadırlar. Ülkemizde de hizmet öncesi öğretmen eğitimi ve mesleki gelişim etkinliklerine yönelik planlamalar yapılmaktadır. Bunlar arasında genel ve özel alan öğretmen yeterliklerinin belirlenmesi, Öğretmen Strateji Belgesi’nin yayınlanması, Öğretmen Performans Değerlendirme ve Aday Öğretmenlik İş ve İşlemleri Yönetmeliğinin hazırlanması sayılabilir. Hizmet öncesi öğretmen eğitimi programlarında da farklı aralıklarla değişiklikler yapılmaktadır. Bu değişikliklerin tümünün bilimsel aşamalar izlenerek ve değerlendirme sonuçlarından yararlanılarak yapıldığını söylemek zordur. Öğretmenler gününü kutlarken karar alıcıların, öğretmen eğitimi programlarını tasarlayanların ve uygulayanların nitelik kaygısı duymalarında yarar görülmektedir” diye konuştu.

“Mesleğin tanımı ve yeterlikleri çağa göre değişiyor”

Öğretmenlik mesleğinin tanımının ve yeterliklerinin çağa göre değiştiğini vurgulayan Prof. Dr. Gülsen Ünver, “ 21. yüzyılın öğrenci özellikleri doğrultusunda öğretmenlerin de yenilikçi, yaratıcı, problem çözen, eleştiren düşünen ve bilgi teknolojileri okuryazarı olmaları beklenmektedir. Kovid-19 salgını, bu becerilerin gerekliliğini eğitimin bütün paydaşları gibi öğretmenlerin de daha fazla duymalarına yol açmıştır. Bu nedenle öğretmenler, çeşitli öğretme yolları bulmaya ve öğrenmeye çaba göstermektedirler. Salgın döneminde, öğretmenlerin özellikle teknolojik pedagojik alan bilgilerinin yeterli olması uzaktan eğitime uyum sağlamalarını kolaylaştırmaktadır. Bu süreci, öğretmen eğitimi veren üniversiteler de benzer şekilde geçirmektedir. Nitekim bu dönemde, eğitim fakülteleri de öğretmen adaylarına bazı güçlükler ve sorunlarla baş ederek uzaktan öğretim yoluyla eğitim vermektedirler. Salgında acil çözüm aşaması tamamlanıp öğretmenlik uygulamaları başta olmak üzere öğretmen eğitimini bütün yönleriyle geliştirme çalışmalarına geçilmelidir” dedi.

Prof. Dr. Gülsen Ünver, “Ülkemizde, 1980’lerden bu yana üniversiteler, öğretmen eğitimini bilime dayalı ve araştırma bulgularıyla geliştirme sorumluluğu üstlenmiştir. Yükseköğretim Kurulunun 18 Ağustos 2020 tarihli ‘öğretmenlik programlarındaki derslerin, müfredatların ve kredilerin belirlenmesinde, yükseköğretim kurumlarının ilgili kurullarının yetkilendirilmesine’ ilişkin kararı ile üniversitelerin öğretmen eğitimi programlarını hazırlama ve geliştirme yetki alanı belirli oranda genişlemiş durumdadır. Dolayısıyla, üniversiteler, önümüzdeki birkaç yılı öğretmen eğitimi modelleri, lisans programları, mezunlarının mesleki gelişimlerini destekleme projeleri geliştirmek için fırsat bilmelidirler. 2020 yılında, öğretmenler günü öğrencilerden fiziksel olarak uzakta kutlanmaktadır. Ancak, bu durumun, öğretmenlerin öğretmenlik bilinci ve duygusunu eksiltemeyeceği ortadadır. İlerideki öğretmenler günlerinin sağlıkla ve öğrencilerle yüz yüze kutlayabilmeyi dilerim” dedi.

Prof. Dr. Gülsen Ünver, açıklamasında Ege Üniversitesinin, 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de yaşanan depremde vefat eden ve yakınlarını kaybeden öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının acısını yaşadığını ve paylaştığını da ifade etti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir