Ege Ajans

Ege Üniversitesi haber ajansı

Prof. Dr. Takımcı, “İletişim alanında yetkin insan profillerine katkı sağlamak öncelikli hedefimiz”

EÜ’den Prof. Dr. Alâeddin Asna anısına “Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler Sempozyumu”

Prof. Dr. Takımcı, “İletişim alanında yetkin insan profillerine katkı sağlamak öncelikli hedefimiz”

Ege Üniversitesi(EÜ)  İletişim Fakültesi tarafından;  iletişimci, radyocu, gazeteci, akademisyen, profesör, şair ve yazar Prof. Dr. Alâeddin Asna anısına dördüncüsü düzenlenen “Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler Sempozyumu” başladı. Çevrimiçi olarak yapılan sempozyumun açılışına EÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı,  EÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başkanı Prof. Dr. Müjde Ker Dinçer, A&B İletişim Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Asna, akademisyenler ve birçok iletişimci katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan EÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı,  “Türkiye’de halkla ilişkiler mesleğinde ilklere imza atmış, mesleğin gelişmesinde ve yüzlerce meslek uzmanının yetişmesinde rol oynamış değerli duayen hoca Prof. Dr. Alâeddin Asna, 2015 yılında aramızdan ayrılmış olsa da radyo ve televizyon, gazetecilik, halkla ilişkiler alanlarına sağladığı katkılar yol gösterici olmaya devam etmektedir. PR alanında ilklerin insanı Prof. Dr. Alaeddin Asna’yı bu sempozyum vesile ile saygıyla anıyoruz” dedi.

Günümüzde hızla gelişen teknolojik olanaklar, web tabanlı platformlarda iletişimin ulaştığı hızın  bireylere sağladığı imkanlar ile sosyal medyanın yadsınamaz gücünün iletişim disiplinini kökten değişimlere zorladığını ifade eden Prof. Dr. Takımcı, “Kuram bazlı eğitim, yöntem ve süreçleriyle iletişim disiplininde yetkin bireylerin alana kazandırılması dijital çağda artık mümkün görünmüyor. Bu nedenle diğer tüm alanlarda olduğu gibi iletişim eğitiminin de sadece günümüz şartlarına değil geleceğin teknolojik şartlarına da uyum sağlaması gerekmektedir. Teknolojik gelişimlerin getirdiği tüm bu imkanların ötesinde gözden kaçırılmaması gereken bir başka unsur ise bu dönemin insan yetkinlikleri ve kişilik özellikleridir. Eğitim kurumu olarak iletişim alanında yetkin insan profillerine katkı sağlamak öncelikli hedefimizdir.  Bu hedef doğrultusunda sempozyum teması olarak ‘İletişim Eğitiminin Geleceği’ konusu seçilmiştir, iletişim eğitiminin dijitalleşmesi sürecinde akademisyenlerin fikir alışverişi yapması amaçlanmıştır” diye konuştu.

 İletişim eğitimi tüm yönleri ile incelenecek

Prof. Dr. Takımcı, “İletişim eğitimi ve özellikle halkla ilişkiler eğitimi açısından iletişim fakültelerinin eğitim programlarında ne gibi yenilenmelere ihtiyaç duyduğu, sosyal medya ve medya okuryazarlığının eğitime ne denli etki ettiği, dijital imkanların derslerin işleniş ve değerlendirme sürecini nasıl değiştirdiği, iletişim eğitiminde karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri bu sempozyumda tüm yönleriyle ele alınacaktır” dedi.

Prof. Dr. Takımcı, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi beklenmedik durumlarla baş etmek zorunda bırakan Covid-19 salgını nedeniyle İletişim Fakültesi olarak geçen dönemde olduğu gibi bu dönemde de uzaktan eğitimi kullanmakta, iletişim eğitiminde internet bazlı platformların etkisini bizzat tecrübe etmekteyiz. EGEUZEM tarafından tüm fakülte ve enstitülere sağlanan EGEDERS ve EGEDERS Canlı platformları mümkün olduğunca eğitimin günümüz şartlarında sürdürülebilir olmasını sağlamaktadır. Şu anda dahil olduğumuz bu sempozyum yine EGEUZEM’in desteği ile çevrimiçi olarak gerçekleşmektedir. Buradan Ege Üniversitesi Rektörlüğü’ne, EGEUZEM’e, A&B Halkla İlişkiler Ajansı ve Asna ailesine, tüm düzenleme kurulu üyelerimize, değerli katkılarını sunan katılımcılarımıza ve dinleyici olarak katılan öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başkanı Prof. Dr. Müjde Ker Dinçer, “Sempozyum kapsamında; dünyamızın içinden geçtiği dijital, siyasal, ekonomik ve toplumsal alanlardaki hızlı, hatta hızını takip etmekte zorlandığımız dönüşüme ayak uydurabilmek için atılabilecek adımlar üzerine çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu doğrultuda özellikle iletişim disiplininde verilen eğitimin teorik ve pratik uygulamalarla, değişen koşullarla uyum içinde nasıl hareket etmesi gerektiğine ilişkin çözüm önerileri sunuluyor. İletişim disiplinini ileri taşıyacağına inandığım farklı düşünceler, iki günlük etkinlik kapsamında katılımcılar tarafından kapsamlı bir biçimde ele alınıyor” dedi.

İletişim fakültelerinin teknolojinin değişim hızına yetişebilmeleri ve bu değişimlere açık olabilmeleri için öğrencilerin araştırmacı, sorgulayıcı ve kendi kendine öğrenme yeteneklerini geliştirici uygun zeminler hazırlamasının gerekli olduğunu belirten A&B İletişim Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Asna, “Geleceğe bakmak, büyük veri analizleri, geleceğin bilim dünyası, göçler ve iklim değişikliklerinin yaratacağı sosyolojik gelişmeler, yeniçağın dinamikleri, sosyal psikoloji, insanı anlamak, toplumu analiz edebilmek, büyük resmi görebilmek gibi konular ışığında ders programları gözden geçirilmelidir. Teknik memur, teknisyen yetiştiren fakülteler olmaktan çıkıp, strateji geliştirebilen, büyük resmi görebilen, sektörü anlayıp, ona uygun olarak en üst kademeye danışmanlık yapabilecek donanımda gençler yetiştirilmelidir” diye konuştu.

İki gün boyunca devam edecek sempozyumda; dijital, siyasal, ekonomik ve toplumsal bir dönüşüm halinde olan dünyada, iletişim disiplininde eğitimin ne yöne evrilmesi gerektiği konusunda sunumlar yapılacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir