Ege Ajans

Ege Üniversitesi haber ajansı

Güçlü laboratuvar altyapısı ile iş dünyasının taleplerini de karşılıyor

Türkiye’nin Güneş Enerjisi Enstitüsü

 Güçlü laboratuvar altyapısı ile iş dünyasının taleplerini de karşılıyor

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü güçlü laboratuvar altyapısı ile iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik gerçekleştirdiği çeşitli analizlerle alanına öncülük ediyor.

Türkiye’de, güneş enerjisi başta olmak üzere yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları alanında ilk ve tek akademik birim olan Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü (EÜ–GEE); bünyesinde bulunan Malzeme Araştırma, Temiz Oda, Nanoteknoloji Laboratuvarları, Fotokimya laboratuvarları ve Isı Pompası, Laminasyon, Metoroloji Ünitesi, Güneş-termal,  Biyokömür, Hibrit Sistem Kontrol Ünitesi birimleriyle hem kurum içi hem de paydaşların talepleri doğrultusunda kurum dışı çeşitli analiz hizmetleri veriyor.

Son üç yıl içerisinde Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın öncülüğünde Ege Üniversitesinin laboratuvar altyapısı yenilenerek güçlendirildi. Mevcut laboratuvarlara ilaveten günün koşullarına uygun yeni laboratuvarları ve son teknoloji cihazlarının Ege Üniversitesine kazandırılmasına özel ehemmiyet gösteren Rektör Budak,  tüm laboratuvarları bilimsel araştırma yapmak isteyen lisans ve lisansüstü öğrenciler ile akademisyenlerin ortak araştırma geliştirme ve bilim üretme noktası haline getirdi. Ayrıca, Ege Üniversitesinin sahip olduğu araştırma olanaklarını paydaşların erişimine açan Rektör Budak, Üniversitesi- Sanayi iş birliğine önem vererek, iş dünyasının talep ettiği analiz, test ve ölçümleri Ege Üniversitesi güvenilirliğiyle ilgili sektörlerin kullanımına sundu.

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şule Erten Ela,  “Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü, enerji kaynakları ve kullanımına yönelik bilgi üretiminde ve teknolojik gelişimde öncü rol üstleniyor. Güneş, yeni nesil güneş hücreleri, biyokömür, rüzgâr ve jeotermal gibi yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili lisansüstü eğitim öğretim veren,  araştırma yapan, başta bölgesel olmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde temiz enerji kaynaklarına yönelik bilgi üreterek teknoloji geliştiren EÜ–GEE, alanında kurulan ülkemizdeki ilk ve tek enstitü olarak bir yandan eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürürken diğer yandan da uluslararası,  multidsipliner iş birliklerine ve projelerini hayata geçiriyor” diye konuştu.

Enstitüde; yeni nesil güneş hücreleri, boya duyarlı güneş hücreleri, heteroeklem güneş hücreleri, perovskit güneş hücreleri, ışık yayan organik diyotlar, güneş ısıl sistemleri, fotovoltaik, yeni nesil fotovoltaik, güneş mimarisi, biyokömür, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, enerji verimliliği ve yönetimi, güneş ışınımlı fotokimya ve optoelektronik konularına yönelik araştırmaların ve  tezlerin yürütüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Şule Erten Ela, “ EÜ–GEE bünyesinde bulunan; Malzeme Araştırma, Nanoteknoloji Laboratuvarları, Temiz Oda, Fotokimya laboratuvarları ve  Isı Pompası, Laminasyon, Metoroloji Ünitesi, Güneş-termal,  Hibrit Sistem Kontrol Ünitesi birimleri ile  çeşitli analiz hizmetleri veriliyor. Hem ulusal, hem de uluslararası alanlarda yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları ile bunların kullanımı konularında yaptığı çalışmalar ile önemli bir görevi yerine getiren EÜ–GEE, Türkiye genelinde yürütülen çeşitli Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK ve AB projelerine de öncülük ediyor” dedi.

Türkiye’den davetli tek araştırmacı

2020 yılında başlatılan yeni nesil güneş hücreleri teknolojilerinin gelişimine öncülük eden Uluslararası Fotovoltaik Platformunda Türkiye’den davetli tek araştırmacı olarak Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü’nden Prof. Dr. Şule Erten Ela yer alıyor. Yenilenebilir enerji sektörünün mevcut durumunu, sorunlarını ve gelişme potansiyellerini güncel veriler ışığında analiz ederek değerlendirmelerde bulunan Enstitü, yürüttüğü uluslararası projeler vasıtasıyla yurt dışı ilişkilerini de sürdürüyor.

Not: Fotoğraflar arşiv görüntüsüdür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir