Ege Ajans

Ege Üniversitesi haber ajansı

Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi: TÖBİR

TÖBİR, EÜ’nün uluslararası tanınır bir araştırma üniversitesi olma hedefine önemli katkılar yapıyor

Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi: TÖBİR

Ege Üniversitesi (EÜ) Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren Türkçe Öğretim Birimi (TÖBİR/TTC), Türkiye’nin, İzmir’in ve Ege Üniversitesinin dünyaya açılan pencerelerinden biri olmaya devam ediyor.

Ege Üniversitesinin, yükseköğretim alanında uluslararası ölçekte bir cazibe merkezi haline gelmesi ve araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın destekleri ile akademik ve idari yapısı güçlendirilen Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türkçe Öğretim Birimi, 2020-2021 eğitim öğretim döneminde de eğitimlerine çevrimiçi düzenleyip, uluslararası dil ve kültür elçilerini Türkçe ve Türkiye ile tanıştırmayı sürdürüyor.

Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü TÖBİR’den sorumlu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Üstün, “TÖBİR, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde 1992 yılından beri faaliyetlerini sürdürmektedir. Kuruluşu 1986 yılına inen TÖBİR, Türkiye’nin alanındaki en eski kurumlarından biridir. Türkiye’nin, İzmir’in ve Ege Üniversitesinin dünyaya açılan pencerelerinden biri olan TÖBİR, onlarca ülkeden gelen binlerce öğrenciye Türkçe öğretmiştir. 2020 yılı itibarıyla yetmiş ülkeden 4 bin 399 mezunu bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle, toplamada dünyanın yarısından çoğunu kaplayan farklı ülkelerin binlerce vatandaşına dilimizi öğretmiştir” diye konuştu.

“Hem dilimizi öğretiyor hem de ülkemizi tanıtıyoruz”

Öğrencilerinin çoğunun, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında eğitim görmek isteyen yabancı uyruklulardan oluştuğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Üstün, “Dolayısıyla bu öğrenciler Türkçe, İzmir ve Türkiye ile TÖBİR aracılığıyla tanışmaktadırlar. TÖBİR’de Türkçe eğitimi akademik ihtiyaçları karşılamanın yanında günlük dili de kapsayacak bir çerçevede yürütülmektedir. Dil kültür ilişkisi bağlamında kültür aktarımıyla harmanlanmış bir eğitim program kurgulanmıştır. Örtük öğrenme amaçlı etkinliklerle bu program çeşitlendirilmektedir. TÖBİR Türkiye’ye ilk kez gelen yabancı uyruklu öğrenciler için havalimanında karşılama, üniversite ve yurt kayıtlarına eşlik etme gibi olanaklar sunmaktadır. Farklı dilleri konuşan öğrencilerin TÖBİR’i ve eğitim programlarını tanıyabilmeleri için pek çok dilde broşürler ve internet sayfaları hazırlanmıştır. TÖBİR kadrosu öğrenciler ile derslerle sınırlı kalmayan, Türkiye’ye uyumdan bireysel sorunlarına varıncaya kadar her türden dertleriyle ilgilenmeye çalışmaktadır. Diğer bir ifadeyle TÖBİR kadrosu öğrencilerini hocaları olmanın yanında mihmandarları olarak görmeyi amaç edinmiştir” dedi.

“Pandemi nedeniyle eğitimlerini çevrimiçi olarak sürdürüyor”

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Üstün, “On yıllardır sürdürdüğü yüz yüze eğitimi küresel salgının doğurduğu ihtiyaçlara da cevap vermek için çevrimiçi (online) eğitim ile çeşitlendirmiştir. Dilin makinelerle değil insanlarla iletişim kurma aracı olduğu düşüncesinde olan TÖBİR’in bütün eğitimleri alanında yetkin okutmanlar tarafından eşzamanlı (senkron) olarak verilmektedir. TÖBİR’in perspektifinde makineler öğretici olamaz, sadece öğretici ile öğrenci arasında bir aracı olabilir. 2020-2021 eğitim öğretim yılına çevirim içi eşzamanlı eğitim ile başlayacak olan TÖBİR, yetkili birimler tarafından izin verildiğinde yüz yüze eğitime geçmeyi planlamaktadır. Diğer taraftan dileyen öğrencilere tüm programa çevirim içi (online) katılma olanağı da sunulacaktır. TÖBİR 2020-2021 eğitim öğretim yılına öğrenci potansiyeli göz önüne alınarak hazırlanmış Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, Arapça ve Farsça olmak üzere yedi farklı dilde broşür; Türkçenin dışında İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça ve Farsça dillerinde internet sayfaları ile başlamaktadır. TÖBİR gerek ülkemizin gerek Ege Üniversitesinin gerekse kendinin uluslararası arenada tanıtımına katkı yapmak ve görünürlüğünü artırmak için sanal araçlar aracılığıyla tanıtım çalışmalarına devam ettiğini” söyledi.

Not: Fotoğraflar arşiv görüntüsüdür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir